If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1992 2019

Filter
Chapter
2015

Psychologische hulp van mantelzorgers voor mensen met dementie

Pot, A. M., 2015, Meer kwaliteit van leven. Integratieve persoonsgerichte dementiezorg. p. 18

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2014

De meerwaarde van persoonsgerichte zorg. Resultaten van de Monitor Woonvormen Dementie

Pot, A. M. & Willemse, B. M., 2014, Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis. van Hoof, J. & Wouters, E. J. M. (eds.). Utrecht: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 27-29 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2012

Lebensrückblick für ältere Erwachsene: Ein gruppentherapeutischer Ansatz. In: A. Maerker & S. Forstmeier (Eds)

Pot, A. M. & Asch, I. F. M., 2012, Der Lebensrückblick in Therapie und Beratung.. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2011

De GZ-psycholoog en de hulpverlening aan ouderen

Pot, A. M., 2011, Handboek voor GZ-psychologen. Verbraak, M., Visser, S., Muris, P. & Hoogduin, K. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. 379-388

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Ouderen - Het monitoren van de kwaliteit van zorg

Pot, A. M. & Verbeek, M., 2011, Van weten naar meten. van Hees, S., van der Vlist, P. & Mulder, N. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. 149-159

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2010

Clinical geropshychology practice in long-term facilities

Pot, A. M. & Willemse, B., 2010, Casebook of Clinical Geropsychology.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Clinical geropsychology practice in long-term care facilities

Pot, A. M. & Willemse, B., 2010, Casebook of Clinical Geropsychology..

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Ouderen in de huisartsenpraktijk: over psychische problematiek en zorgverlening tussen 2002-2008

Asch, I. F. M., Veerbeek-Senster, M. A., van Dijk, C. E., Verheij, R. A., Verhaak, P., Pot, A. M. & Nuijen, J., 2010, Trendrapportage GGZ2010, deel 2 Toegang en zorggebruik.. Utrecht: Trimbos Instituut

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Ouderen in de tweedelijns GGZ: over instroom, clientkenmerken en zorgverlening tussen 2003-2007

Veerbeek-Senster, M. A., Asch, I. F. M., Pot, A. M. & Nuijen, J., 2010, Trendrapportage GGZ 2010. Utrecht: Trimbos Instituut

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Ouderen in verpleeghuizen: over psychische problematiek, hulpbehoefte en zorgverlening tussen 2004-2008.

Asch, I. F. M., Veerbeek-Senster, M. A., Nuijen, J., Frijters, D. H. M., Achterberg, W. & Pot, A. M., 2010, Trendrapportage GGZ 2010, deel 2 Toegang en zorggebruik.. Utrecht: Trimbos Instituut

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Veranderingen in psychologisch functioneren, welbevinden en zingeving.

Kuin, Y. & Pot, A. M., 2010, Handboek Ouderenpscyhiatrie. Mast, R., van der Heeren, R., Kat, T., Stek, M., VandenBulcke, M. & Verhey, F. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2009

Mantelzorg

Pot, A. M., 2009, Handboek Dementie. Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling.. Jonker, C., Slaets, J. P. J. & Verhey, F. R. J. (eds.). Houten: Bohn, Stafleu en van Loghum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2008

Depressie in verzorgings- en verpleeghuizen

Pot, A. M., Cuijpers, P. & Allewijn, M., 2008, Handboek Depressieve Stoornissen.. Huyser, J., Schene, A. H., Sabbe, B. & Spinhoven, P. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom, p. 378-388 13 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2007

De effecten op familieleden.

Pot, A. M., 2007, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie: doen of laten?. Utrecht: Trimbos Instituut, p. 58-61 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Ouderen, ouder worden en ouderenpsychologie in de huidige samenleving

Pot, A. M., Kuin, Y. & Vink, M. T., 2007, Handboek Ouderenpsychologie. (Handbook Geropsychology).. Pot, A. M., Kuin, Y. & VInk, M. T. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Psychologische interventies voor mantelzorgers.

Pot, A. M., 2007, Handboek Ouderenpsychologie. (Handbook Geropsychology).. Pot, A. M., Kuin, Y. & Vink, M. T. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Specifieke aandachtspunten bij ouderen.

Pot, A. M., Kuin, Y. & Vink, M. T., 2007, Handboek Ouderenpsychologie. (Handbook Geropsychology).. Pot, A. M., Kuin, Y. & Vink, M. T. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Wetenschappelijke vaardigheden

Pot, A. M., 2007, Handboek Ouderenpsychologie. (Handbook Geropsychology).. Pot, A. M., Kuin, Y. & Vink, M. T. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2005

Schatting van het gebruik van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg door ouderen in 2010 en 2020

Depla, M., Pot, A. M., de Graaf, R., van Dorsselaer, S., Sonnenberg, C. & Deeg, D. J. H., 2005, Onbekend. Utrecht: Trimbos-instituut

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1999

Ouderenmishandeling

Comijs, H. C. & Pot, A. M., 1999, Psychologische hulpverlening aan ouderen. Deel 1 psycho-sociale problematiek. Buijssen, H. (ed.). Nijkerk: Uitgeverij Intro, p. 231-254

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1997

De gezondheidstoestand van ouderen

Pot, A. M. & Deeg, D. J. H., 1997, Volksgezondheid Toekomst Verkenning, II: Gezondheidsverschillen. Mackenbach, J. P. & Verkleij, H. (eds.). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom, p. 105-132

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Familie onder grote druk

Pot, A. M., 1997, Vorderingen in de Verpleeghuisgeneeskundige Praktijk. Cools, H. J. M. (ed.). Leiden: Boerhaave Commissie PAOG, Rijksuniversiteit Leiden, p. 11-21

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Gezondheid van ouderen

Deeg, D. J. H. & Pot, A. M., 1997, Sekseverschillen in ziekte en gezondheid. Lagro-Janssen, T. & Noordenbos, G. (eds.). Nijmegen: SUN Uitgeverij, p. 133-145

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Gezondheid van ouderen [Health in Older Persons]

Deeg, D. J. H. & Pot, A. M., 1997, Sekseverschillen in ziekte en gezondheid [Sex Differences in Illness and Health]. Lagro-Janssen, T. & Noordenbos, G. (eds.). Nijmegen: SUN Uitgeverij, p. 133-145

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic