Bas Wilde, de

mr. dr. Bas de Wilde

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Ancillary activities

No ancillary activities

Ancillary activities are updated daily

Personal information

Curriculum vitae

Bas de Wilde studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en studeerde af in het staats- en bestuursrecht. Naast rechten studeerde hij enige tijd psychologie in Leiden en klarinet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zijn werkzame leven begon hij als medewerker van uitgeverij Kluwer. Sinds 2001 is hij verbonden aan de sectie Strafrecht van de Vrije Universiteit, momenteel als universitair hoofddocent. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de sectie Strafrecht. Ook is hij  rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en procedeerde hij enkele malen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Onderwijs

Sinds juni 2017 is hij opleidingsdirecteur van de Bachelor Rechtsgeleerdheid. Daarvoor was hij voorzitter van de Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid. Hij is coördinator van de bachelorscripties die bij de sectie Strafrecht worden geschreven, docent bij Verdieping strafrecht I, coördinator van Verdieping strafrecht II en begeleider van masterscripties. Daarnaast coördineert hij het postacademische onderwijs van de sectie Strafrecht (onderwijs voor vooral advocaten, rechters en officieren van justitie) en is hij cursusleider van de Leergang strafrechtelijk bewijsrecht. Ten slotte treedt hij als docent op bij verschillende opleidingen van SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Samen met Mathieu Kronenberg schreef hij het studieboek Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht, waarvan in 2015 de zesde druk is verschenen. Hij is in het bezit van zowel een BKO- als een SKO-diploma.

Onderzoek

In zijn onderzoek staan strafrechtelijk bewijsrecht, mensenrechten en strafrechtsvergelijking centraal. In 2015 promoveerde hij op een proefschrift over het recht getuigen in strafzaken te ondervragen (promotores: prof.mr. M.J. Borgers en prof.mr. J.W. Fokkens). Voor dit proefschrift ontving hij de Moddermanprijs 2016. Hij verricht graag onderzoek dat relevant is voor de rechtspraktijk en verzorgt regelmatig presentaties over onderzoeksresultaten bij rechtbanken en gerechtshoven, de politie en advocaten. Hij is boekrecensent voor Rechtsgeleerd Magazijn Themis.