20032020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2003 2020

Filter
Case note
2015

Case note: EHRM (Parrillo t. Italië)

van Beers, B. C., 2015, No. 232, Aug 27, 2015. (European Human Rights Cases; vol. 16)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2012

Case note: EHRM (Grote Kamer) (S.H. e.a. tegen Oostenrijk)

van Beers, B. C., 2012, No. 38, Nov 03, 2011. (European Human Rights Cases; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJEU (Grote Kamer) (Het Europese Hof van Justitie over de vermarkting van menselijke embryo's. Van economische naar ook bio-ethische integratie binnen de EU? Brüstle t. Greenpeace)

van Beers, B. C., 2012, Oct 18, 2011. (NJCM-bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten; vol. 2012, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2005

Case note: EHRM (Vo tegen Frankrijk)

van Beers, B. C., 2005, No. 10, Jul 08, 2004. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2005, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2003

Case note: EHRM (Van Kück tegen Duitsland)

van Beers, B. C., 2003, No. 437, Jun 12, 2003. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2003, no. 45)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Recht van transseksueel op grond van artikel 8 EVRM op vergoeding kosten geslachtsoperatie)

Vermeulen, B. P. & van Beers, B. C., 2003, No. 437, Jun 12, 2003. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2003)

Research output: Case NoteCase noteProfessional