Photo of Christoph van den Belt

Christoph van den Belt

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Personal information

Christoph van den Belt (1991) studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (2010-2016). Tijdens zijn Research Master Historical Studies richtte hij zich met name op wetenschapsgeschiedenis, persgeschiedenis en religiegeschiedenis in de twintigste eeuw. In het kader van de master studeerde Christoph een half jaar aan de Martin Luther-Universität in Halle (Duitsland). 

In november 2016 startte hij met zijn werk als promovendus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het onderzoek heeft als werktitel 'Christelijke pers in een seculiere tijd' en behandelt de geschiedenis van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad in periode 1970-2015.

In dit onderzoek staat de taakopvatting van deze twee kranten centraal. Deze taakopvatting wordt op drie manieren geanalyseerd: 1. Op welke manier wordt de taak van de krant verwoord? 2. Hoe wordt praktisch vormgegeven aan de taakopvatting van de krant (anders gezegd: hoe ziet de krant eruit)? 3. En op welke manier wordt gereflecteerd op de krant door zowel betrokkenen als buitenstaanders?

Bij de studie wordt expliciet aandacht gegeven aan de manier waarop begrippen als moderniteit, religie, secularisatie en aanverwante begrippen functioneren in het kader van deze taakopvatting; dus hoe ze worden gebruikt als 'strijdbegrippen'. Dit onderzoek levert kennis op van de geschiedenis van deze twee kranten en leidt tot een groter inzicht in de manier waarop religie functioneert in de publieke ruimte in Nederland.

Ancillary activities

No ancillary activities

Ancillary activities are updated daily