Personal profile

Ancillary activities

  • Christelijke Hogeschool Windesheim | Zwolle | Docent | 1996-01-01

Last update Ancillary Activities: Amsterdam (2018-01-22)

Personal information

[information in Dutch]

TOPICS: Psychomotorische therapie ( body and movement oriented therapy ), psychomotorische diagnostiek, grof-motorische vaardigheid, autisme spectrum stoornissen, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, balans en houdingsregulatie, psychomotoriek bij angst en trauma, lichaamsbeleving bij kinderen.

Achtergrond

 

De basis van mijn interesse in psychomotorisch functioneren van (jonge) mensen heeft gelegen in mijn werk als docent lichamelijke opvoeding. In de gymnastiekles zie je meer van kinderen dan alleen hun motorische vaardigheid. Je ziet hoe ze spelen, samen werken, conflicten oplossen, emoties uiten, gespannen of juist ontspannen zijn, omgaan met aanraking enzovoorts. Vervolgens raakte ik geïnteresseerd in de bruikbaarheid van bewegingsobservaties voor psychomotorische therapie in mijn werk in het Academisch Medisch Centrum Utrecht. Mijn promotieonderzoek aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen betrof psychomotorische kenmerken van jeugdigen met psychiatrische stoornissen. Daaruit bleek dat bewegingskenmerken en psychiatrische symptomen bij kinderen op gedragsniveau sterk met elkaar verbonden zijn, wat te verklaren is met zowel sociaal wetenschappelijke als neurobiologische ontwikkelingstheorieën. Luister naar een radio fragment:  https://www.youtube.com/watch?v=9NmdxnMjb5Q

  

Huidig onderzoek

Mijn huidige onderzoek richt zich vooral op bewegingsgedrag en bewegingsinterventies bij kinderen en jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingstoornissen, c.q. autisme spectrumstoornissen (ASS). We onderzoeken direct observeerbaar bewegingsgedrag, zoals motorische vaardigheden (werpen en vangen, springen, balanceren et cetera) en subtiele afwijkingen in de houdingscontrole in relatie tot de aard en ernst van de symptomatologie en het algemeen functioneren. Tevens ontwikkelen we bewegingsinterventies voor kinderen en jeugdigen met ASS en we onderzoeken deze op hun effectiviteit.
Daarnaast richt ik mij ook op meer toegepaste vormen van onderzoek met betrekking tot psychomotorische diagnostiek en interventies. Dit betreft onder andere de ontwikkeling en validering van de PsyMot – een instrument voor diagnostiek en indicatiestelling – voor diverse doelgroepen en de ontwikkeling en validering van de Lichaamsbelevingslijst voor kinderen en jeugdigen.  

Psychomotorische diagnostiek en interventies zijn ook van belang voor mensen met traumatische ervaringen. In samenwerking met Minke van de Kamp, promovendus, kijken we vooral naar welke vorm van psychomotorische diagnostiek en  behandeling bij deze groep het meest effectief is. 

 

Onderwijs

Sinds 2009 coördineer ik de Minor Psychomotorische Therapie  (PMT) (body and movement oriented therapy). In de PMT gaat het erom psychische problematiek via een op beweging en lichaamsbeleving gerichte aanpak te verminderen. In deze minor staat niet de kennisverwerving over het bewegen op zich, maar de effecten daarvan op het psychosociaal functioneren centraal.
PMT wordt in toenemende mate wordt toegepast in de geestelijke gezondheidszorg en in de jeugdzorg. Veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing van de PMT. Daarnaast komt de praktische toepassing van PMT aan de orde in klinische vaardigheidspractica en klinische stage(s). De minor PMT is door de NVPMT erkend als opleidingsroute tot basisberoepsbeoefenaar in de vaktherapie / PMT.  Behalve studenten door bewegingswetenschappen, wordt de minor PMT toenemend ook geveolgd door studenten psychologie, pedagogische wetenschappen, biomedische en  gezondheidswetenschappen. Daarnaast zijn er studenten die de minor PMT als ‘aanschuifonderwijs’ volgen na hun opleiding Lichamelijke Opvoeding , Fysiotherapie of Ergotherapie.

De volgende onderwijsonderdelen maken deel uit van de Minor PMT:

  • Psychopathologie en klinische psychologie [6 EC]
  • Theoretische achtergronden van Psychomotorische Therapie [6 EC]
  • Klinische vaardigheden voor PMT  [6EC]
  • Klinische Praktijkstage PMT [minimaal 12 EC]


De Minor PMT vindt plaats in het derde studiejaar. In het eerste studiejaar maakt de student echter al kennis met theorietische achtergronden en klinische toepassingen van PMT als onderdeel van het vak Bewegen, gezondheid en sportstimulering. Bovendien kan de student in het eerste jaar kiezen om een paper te schrijven over een onderwerp dat gerelateerd is aan PMT.  Voor studenten die zich in het derde jaar nog verder willen verdiepen is er de mogelijkheid om hun bachelorscriptie of hun bacheloronderzoeksproject onder mijn begeleiding uit te voeren. Afgelopen jaren zijn er diverse scripties geschreven over bewegingsgedrag, motorische vaardigheden en psychomotorische kenmerken van kinderen met autisme. Bacheloronderzoeksprojecten betroffen bijvoorbeeld bokstraining voor autistische jeugdigen, danstherapie voor kinderen met autisme, fysieke fitheid bij mensen met post-traumatische stress stoornissen, lichaamsbeleving bij kinderen met een verstandelijke beperking, psychomotorische interventies in High Care psychiatrische bvehandeling, en effect van psychomotorische trainingen in de ambulante praktijk. 

Studenten die de master bewegingswetenschappen doen, kunnen ook hun master onderzoek aan een PMT project verbinden. Doorgaans gebeurt dit in nauwe samenwerking met klinici die vanuit de praktijk hun promotieonderzoek uitvoeren. Deze projecten betreffen momenteel PMT bij PTSD, autisme, schizofrenie, mensen met een verstandelijk handicap en eetstoornissen. Ook houdingsregulatie en balanshandhaving kan een onderdeel hiervan zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Network Recent external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.

Research Output 2004 2015

Attentional and sensory contributions to postural sway in children with autism spectrum disorder

Stins, J. F., Emck, C., de Vries, E. M., Doop, S. & Beek, P. J. 2015 In : Gait and Posture. 42, 2, p. 199-203 5 p.

Research output: Scientific - peer-reviewArticle

File

Autisme in beweging

Ooteman, M., Lust, T., Emck, C. & Stins, J. F. 2015 In : Tijdschrift voor Vaktherapie. 4, 11, p. 60-67

Research output: ProfessionalArticle

Open Access
File

The feasibility of psychomotor therapy in acute mental health services for adults with intellectual disability

Kay, J. J., Clegg, J. A., Emck, C. & Standen, P. J. 2015 In : Journal of Intellectual and Developmental Disability. p. 1469

Research output: Scientific - peer-reviewArticle

Beleving in beweging

Emck, C. 2013 In : Tijdschrift voor psychotherapie. 39, 05, p. 320-330 11 p.

Research output: ProfessionalArticle

Open Access
File