If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Personal information

Curriculum vitae
Vivian Bij de Vaate rondde in 2011 haar studie Rechtsgeleerdheid cum laude af. Hierop volgde een aanstelling bij de sectie Sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, eerst als docent onderzoeker en vanaf 2015 als universitair docent. In januari 2015 promoveerde zij op een dissertatie met de titel ‘Bijzonder Ontslagprocesrecht’.

Bij de Vaate publiceert regelmatig op het terrein van het arbeids(proces)recht in onder andere Academie voor Arbeidsrecht, Arbeidsrechtelijke Annotaties, Nederlands Juristenblad en Tijdschrift Recht en Arbeid. In 2013 won zij de Levenbach-prijs met haar publicatie ‘De ontbindingsprocedure: rechtsmiddelenverbod en bewijsrecht’, ArA 2013, 3. Daarnaast is zij auteur van diverse arbeidsrechtelijke en procesrechtelijke commentaren in de losbladige Arbeidsovereenkomst en Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Bij de Vaate is verder redactielid van het Tijdschrift voor Ontslagrecht en het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties en redactiesecretaris van het open access tijdschrift Academie voor Arbeidsrecht. Voorts is zij lid van de werkgroep ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht. In 2013-2014 was zij een dag per week werkzaam als paralegal bij de Brauw Blackstone Westbroek. Vanaf 2015 is zij een dag per week werkzaam als professional support lawyer bij Baker & Mckenzie.

Onderwijsactiviteiten

Bachelor
Sociaal recht
Begeleiding bachelorscripties 

Master
Verdieping Arbeidsrecht 
Arbeidsrechtelijke procespraktijk
Begeleiding masterscripties

Onderzoeksactiviteiten
Vivian Bij de Vaate participeert in het facultair onderzoeksprogramma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid. Zij doet met name onderzoek op het gebied van het ontslagrecht en arbeidsprocesrecht. Zij heeft in januari 2015 een proefschrift afgerond getiteld ‘Bijzonder ontslagprocesrecht’ dat in kaart brengt op welke punten het ontslagprocesrecht afwijkt van het ‘normale’ civiele- en bestuursprocesrecht, wat de achterliggende redenen daarvoor zijn en of deze afwijkingen geoorloofd zijn, onder meer in het licht van hogere normen als art. 6 EVRM. Daarnaast is rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse en Italiaanse ontslagprocesrecht. Promotores: prof. W.H.A.C.M. Bouwens en prof. W.L. Roozendaal. 

Expertise
Arbeidsrecht, ontslagrecht, arbeidsprocesrecht, ontslagprocesrecht

Ancillary activities

No ancillary activities

Ancillary activities are updated daily