Photo of F.P.G. Potgens

prof. dr. mr. F.P.G. Potgens

prof. dr. mr.

20072020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2007 2020

Filter
Book editing
2019

0.6 Het voorkomen door Nederland van dubbele belasting van zijn inwoners Cursus Belastingrecht (Internationaal Belastingrecht)

Potgens, F. P. G. (ed.) & van Raad, K., 2 Apr 2019, 2019 ed. Deventer: Wolters Kluwer. 2 p. (Cursus Belastingrecht)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

0.7 Methoden ter voorkoming van dubbele belasting Cursus Belastingrecht (Internationaal Belastingrecht)

Potgens, F. P. G. (ed.) & van Raad, K., 2 Apr 2019, 2019 ed. Deventer: Wolters Kluwer. 6 p. (Cursus Belastingrecht)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

0.8 Internationale toedeling van inkomsten en winsten Cursus Belastingrecht (Internationaal Belastingrecht)

Potgens, F. P. G. (ed.) & van Raad, K., 2 Apr 2019, 2019 ed. Deventer: Wolters Kluwer. 7 p. (Cursus Belastingrecht)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Artikel 24 Vermindering belasting bij buitenlands voordeel uit sparen en beleggen: Nederlands Internationaal Belastingrecht

Potgens, F. P. G., 31 Oct 2019, Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht ed. Deventer: Wolters Kluwer. 26 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie; vol. Vakstudie NIB, no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Artikel 25b Verrekening buitenlandse belasting in geval van afgezonderd particulier vermogen: Nederlands Internationaal Belastingrecht

Potgens, F. P. G., 8 Dec 2019, Online ed. Wolters Kluwer. 5 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie; vol. Vakstudie NIB, no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Artikel 28a Volgorde van in aanmerking nemen verminderingen: Nederlands Internationaal Belastingrecht

Potgens, F. P. G., 8 Dec 2019, Online ed. Deventer: Wolters Kluwer. 1 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie; vol. Vakstudie NIB, no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Artikel 36b Verrekening buitenlandse belasting op royalty’s. Overgangsrecht innovatiebox: Nederlands Internationaal Belastingrecht

Potgens, F. P. G., 5 Oct 2019, Online ed. Deventer: Wolters Kluwer. 1 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie; vol. Vakstudie NIB, no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, Artikel 9a Toedeling ondernemersaftrek: Nederlands Internationaal Belastingrecht

Potgens, F. P. G., 7 Nov 2019, online ed. Deventer: Wolters Kluwer. 3 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie; vol. NIB)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Hoofdstuk I Algemene begrippen van internationaal belastingrecht: Cursus Belastingrecht (Internationaal Belastingrecht)

Potgens, F. P. G. (ed.) & van Raad, K., 2 Apr 2019, 2019 ed. Deventer: Wolters Kluwer. 29 p. (Cursus Belastingrecht)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

2016

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012 (art. 1) (Personen op wie het verdrag van toepassing is)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2016, Deventer: Kluwer. 10 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012 (art. 10) (Dividenden)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2016, Deventer: Kluwer. 37 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012 (art. 2) (Belastingen waarop het verdrag van toepassing is)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2016, Deventer: Kluwer. 7 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012 (art. 3) (Algemene begripsomschrijvingen)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2016, Deventer: Kluwer. 5 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012 (artikel 14) (inkomsten uit dienstbetrekking)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2016, Deventer: Kluwer. 19 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Overige inkomsten (art. 21 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2016, Deventer: Kluwer. 3 p. (Cursus Belastingrecht; no. 13)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Royalty's (art. 12 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2016, Deventer: Kluwer. 4 p. (Cursus Belastingrecht; no. 13)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Vermogenswinsten (art. 13 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2016, Deventer: Kluwer. 9 p. (Cursus Belastingrecht; no. 13)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2015

Besluit voorkoming dubbele belasting, artikel 2 (vaste inrichting en vaste vertegenwoordiger)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2015, Deventer: Kluwer. 13 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie/ Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

De publieke overheid; waar ligt de (fiscale) grens?

van Strien, J. (ed.) & Potgens, F. P. G. (ed.), 2015, Deventer: Wolters Kluwer. 80 p. (ZIFO; no. 18)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Internationaal Belastingrecht

Potgens, F. P. G. (ed.) & van Raad, C. (ed.), 2015, Deventer: Wolters Kluwer. 385 p. (Cursus Belastingrecht; no. 13)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2014

Artikel 54 BVDB 2001: Verrekening bankenbelasting bij bijkantoren

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Nederlands Internationaal Belastingrecht ed. Deventer: Wolters Kluwer. 12 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie; vol. 08)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Belastingverdrag met Duitsland uit 1959, art. 10 (niet-zelfstandige arbeid), aanttekening 7 (Afkoopsommen)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 12 p. (Vakstudie; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012, art. 15 (directeursbeloningen)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 28 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012, art. 16 (Artiesten en sportbeoefenaren)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 16 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012, art. 18 (Overheidsfuncties)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 24 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Belastingverdrag met Duitsland uit 2012, art. 20 (Studenten)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 11 p. (Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 31 (vrijstelling)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 6 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 32 (Buitenlandse winst uit een andere mogendheid)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 32 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 33 (vermindering bij buitenlandse belasting)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 19 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 35 (Inhaalregeling)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 27 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 36 (verrekening buitenlandse belasting op dividenden, interest en royalty's)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 25 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 36a (verrekening buitenlandse belasting op royalty's. Innovatiebox)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 22 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 37 (voortwenteling niet-verrekende belasting dividenden, interest en royalty's)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 12 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 39 (Verrekening buitenlandse belasting bij passieve winst uit buitenlandse onderneming )

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 17 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 40 (voortwenteling niet-verrekende belasting bij passieve winst uit buitenlandse onderneming)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 8 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 41 (Inhaal negatieve bedragen)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 15 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 46 (wijziging gerechtigheid tot lichaam)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 9 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 5 (Dividenden, interest, royalty's)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 12 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, artikel 57 (Overgangsregeling vennootschapsbelasting wijziging gerechtigheid tot lichaam)

Potgens, F. P. G. (ed.), 2014, Deventer: Kluwer. 7 p. (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Nederlands Internationaal Belastingrecht; no. 08)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2012

Bundel Europees Belastingrecht Directe Belastingen

Potgens, F. P. G. (ed.), Bender, T. (ed.) & van den Hurk, H. T. P. M. (ed.), 2012, Rijswijk: Licent Academy. 896 p. (Studenteneditie 2012/2013)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Bundel Internationaal Belastingrecht

Potgens, F. P. G. (ed.), Bender, T. (ed.) & van den Hurk, H. T. P. M. (ed.), 2012, Rijswijk: Licent Academy. 1236 p. (Studenteneditie 2012/2013)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic