19972019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1997 2019

Filter
Chapter
2017

Inleiding: een godgeleerde verrekijker

van Lieburg, F. A., 2017, Een VU-theoloog die verder keek: Harry Kuitert, zijn theologie en de samenleving. Flipse, A. (ed.). Amsterdam, p. 6-9 (Ter Lezing; vol. 11).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Luther in Dutch Reformed Pietism: Theological and cultural dynamics of the experience of justification by faith

van Lieburg, F. A., 2017, Luther in Calvinism. Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology of Calvinism. Selderhuis, H. J. & Lange van Ravenswaay, M. J. (eds.). Göttingen: Vandenhoek&Ruprecht, p. 443 462 p. (Refo500 Academic Studies; vol. 42).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Reformaties in meervoud: Vijfhonderd jaar Luther in vijfduizend jaar Europa

van Lieburg, F. A., 2017, Elseviers Magizine (special issue Reformatie). Amsterdam: Elsevier

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

2016

Gute Nachricht aus den Niederlanden: Pietismus und Erweckungsbewegung als Medienkonstruktionen

van Lieburg, F. A., 2016, "Schrift soll leserlich seyn". Der Pietismus und die Medien: Beiträge zum IV. Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2013. Soboth, C. & Schmid, P. (eds.). Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen/Max Niemeyer Verlag, p. 639-649 (Hallesche Forschungen; vol. 44).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Henderikus Bos Kzn. Bestuurder, bouwheer & bibliofiel

van Lieburg, F. A., 2016, Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Zesentwintig portretten. Flipse, A. C. (ed.). Amsterdam: VU University Press, p. 155-162 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Piety or Pietism? A Comparison of Early Modern Danish and Dutch Examples of Interconfessional Religiosity

van Lieburg, F. A., 2016, Religion as an Agent of Change: Crusades - Reformation - Pietism. Ingesman, P. (ed.). Leiden: Brill, p. 189-210 (Brill's Series in Church History and Religious Culture; vol. 72).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Staatkundig gereformeerde slogans: Gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid, godsdienstgelijkheid

van Lieburg, F. A., 2016, Gerechtigheid verhoogt een volk: Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat. Schippers, J. A. (ed.). Apeldoorn: De Banier, p. 88-96

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2015

Een egodocument vol emoties. Gereformeerde vromen in Willemstad in 1757

van Lieburg, F. A., 2015, Pietas reformata. Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd. Feestbundel voor prof. dr. W.J. op ’t Hof bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerd piëtisme vanwege de Hersteld Hervormde Kerk aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU te Amsterdam. van de Kamp, J., Goudriaan, A. & van Vlastuin, W. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 153-164

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Eene macht te vormen van beteekenis. Bijdragen tot de geschiedenis van de hervormd-gereformeerden

Exalto, J. & van Lieburg, F. A., 2015, Bonders in opmars. Hervormd-gereformeerden 1890-1960. Exalto, J. & van Lieburg, F. A. (eds.). Apeldoorn: Labarum Academic, p. 9-25

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access
File

Impressies van drie kerkgebouwen

van Lieburg, F. A., 2015, Vensters op refodomes. Bevindelijk gereformeerden en moderne kerkbouw. Pons, A. (ed.). Apeldoorn: Labarum Academic, p. 161-188 (Bible Belt Studies; no. 2).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Inspiratie, transpiratie, frustratie. Meeleven met Simon Oomius (1630-1706)

van Lieburg, F. A., 2015, Godsvrucht in geschiedenis. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. F. van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen. de Boer, E. A. & Boiten, H. J. (eds.). Leeuwarden: Jongbloed, p. 367-388

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Ook wij moeten ten strijde! Mobilisatie van gereformeerden binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, 1906-1940

van Lieburg, F. A., 2015, Bonders in opmars. Hervormd-gereformeerden 1890-1960. Exalto, J. & van Lieburg, F. A. (eds.). Apeldoorn: Labarum Academic, p. 27-55

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Oude waarheid en historische wetenschap. Van kleine kerkgeschiedenis tot cultuurgeschiedenis van de bevindelijk gereformeerden

van Lieburg, F. A., 2015, Kennis en Vorming. Liber Discipulorum, aangeboden aan dr. E.G. Bosma bij zijn promotie. van den Brink, C. & de Jager, J. J. (eds.). Utrecht, p. 25-33

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File

Sacraal en materieel. Barnevelds religieuze ruimte van reformatie tot refoïsering

van Lieburg, F. A., 2015, Vensters op refodomes. Bevindelijk gereformeerden en moderne kerkbouw. Pons, A. (ed.). Apeldoorn: Labarum Academic, p. 107-143 (Bible Belt Studies; no. 2).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Voorbij de refodomes? Visies van vijf architecten

van Lieburg, F. A., 2015, Vensters op refodomes. Bevindelijk gereformeerden en moderne kerkbouw. Pons, A. (ed.). Apeldoorn: Labarum Academic, p. 294-327 (Bible Belt Studies; no. 2).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Wat in de binnenkamer is geschied

van Lieburg, F. A., 2015, Binnenkamers. Een overdenking. Labeur, L. (ed.). Middelburg: Stichting Beeldende Kunst Middelburg, p. 29-37

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

2014

De Beeldenstorm

van Lieburg, F. A., 2014, De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s. Bouwman, R. H. (ed.). Amsterdam: Meulenhoff, p. 49-52

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Dynamics of Dutch Calvinism. Early Modern Programs for Further Reformation

van Lieburg, F. A., 2014, Calvinism and the Making of the European Mind. van den Brink, G. & Höpfl, H. M. (eds.). Leiden: Brill, p. 43-66 24 p. (Studies in Reformed Theology; no. 27).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Jan Rap en zijn kerk. De missie van de confessioneel-hervormde beweging

van Lieburg, F. A., 2014, Belijdend onderweg. Confessionele Vereniging 1864-2014. Roelevink, J. & van Wassenaar, J. D. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 105-129 25 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Mediapraktijk in de Biblebelt: Bevindelijk gereformeerden en de digitale revolutie

van Lieburg, F. A., 2014, Biblebelt online. Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media. Apeldoorn: Labarum Academic, p. 65-101 (Biblebelt Studies; no. 1).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Mennonite preachers on the Dutch pastoral market 1650-1850

van Lieburg, F. A., 2014, Religious Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic. den Hollander, A. A., Noord, A., van Veen, M. G. K. & Voolstra, A. (eds.). Leiden: Brill, p. 222-234

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Dutch factor in German Pietism: Handicap of a Head Start?

van Lieburg, F. A., 2014, A Companon to German Pietism 1660-1800. Leiden: Brill, p. 50-80 (Brill's Companions to the Christian Tradition).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Participants at the Synod of Dordt

van Lieburg, F. A., 2014, Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae (1618-1619), Vol. 1: Acta oft he Synod of Dord. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p. LXIII-CVII

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Van Kerstiaantjes tot Christian youngsters. De subjectificatie van de Driestar-geschiedenis

van Lieburg, F. A., 2014, Wees een gids! De Driestar tussen vreemdelingschap en participatie. Heerenveen: Jongbloed, p. 355-374 20 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2013

Erinnerung, Erweckung und Erwartung im niederländischen Protestantismus 1813-1848

van Lieburg, F. A., 2013, Geschichtsbewusstsein und Zukunftserwartung in Pietismus und Erweckungsbewegung. Breul- Kunkel, W. & Schnurr, J. C. (eds.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p. 271-288 (Arbeite zur Geschichte des Pietismus; no. 59).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Onmogelijke oecumene. Een convent of contactorgaan voor de gereformeerde gezindte (1946-2013)

van Lieburg, F. A., 2013, Verscheurd verlangen. De uitblijvende eenheid van de gereformeerde gezindte. Kole, I. A. & van Lieburg, F. A. (eds.). Apeldoorn: Labarum Academic, p. 15-84 69 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Religieuze representaties onder de Oranjevorstinnen 1890-2013

van Lieburg, F. A., 2013, 200 jaar Koninkrijk, Godsdienst, Staat en Samenleving 1813-2013. van Bijsterveld, S. C. & Steenvoorde, R. (eds.). Oisterwijk: Wolf legal publishers, p. 45-78 23 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2012

Arie Theodorus van Deursen (1931-2011). Een leven in feiten en in zijn eigen woorden

van Lieburg, F. A. & Roelevink, J., 2012, Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen 1931-2011. van Lieburg, F. A. & Roelevink, J. (eds.). Amsterdam: Bert Bakker, p. 15-68 344 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Een wereldwijde opwekking in het protestantse vaderland. De historiografie van het Réveil

van Lieburg, F. A., 2012, Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland. van Lieburg, F. A. (ed.). Hilversum: Verloren, p. 241-280 311 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Josias van den Houte (1582-1623) en de gereformeerde biecht

van Lieburg, F. A., 2012, Nooit uitgereformeerd. Acht lezingen over de Nadere Reformatie in Zeeland als blijvende bron van inspiratie. Meeuse, K. J. (ed.). Nieuwdorp/Nunspeet: Ripe Publishing, p. 79-100 189 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Proeve van een historische sacrale topografie van het Eiland van Dordrecht

van Lieburg, F. A., 2012, Heilige plaatsen in een Hollandse stad. Duizend jaar religieuze gebouwen op het Eiland van Dordrecht. Dordrecht: Vereniging Oud-Dordrecht, p. 16-67 236 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Reforming Dutch Piety, 1780-1820

van Lieburg, F. A., 2012, Piety and Modernity: The dynamics of religious reform in Northern Europe 1780 1920, III. Jarlert, A. (ed.). Leuven: Leuven University Press, p. 157-190 300 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Van Deursen en de nadere reformatie

van Lieburg, F. A., 2012, Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen 1931-2011. van Lieburg, F. A. & Roelevink, J. (eds.). Amsterdam: Bert Bakker, p. 246-253 344 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2011

Cornelis Graafland (1928-2004)

van Lieburg, F. A., 2011, Mijn protestant. Persoonlijke ontmoetingen. Harinck, G. (ed.). Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum VU, p. 83-84 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2010

Bijbellezen de eeuwen door: vertaling en vervreemding

van Lieburg, F. A., 2010, Herziene Statenvertaling. Heerenveen: Jongbloed, p. 6-12 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

De bijbelgordel in Nederland

van Lieburg, F. A., 2010, Geschiedenis van het christendom in Nederland. Bouwman, W., van Eijnatten, J. & van Lieburg, F. A. (eds.). Zwolle: Waanders, p. 248-277 30 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De vuurvaste bijbel: Protestants wonderengeloof

van Lieburg, F. A., 2010, Wonderen... de wereld uit?. Agteresch, H. J. (ed.). Apeldoorn: De Banier, p. 151-169

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Dominee Smytegelt en de engelenwacht (Middelburg)

van Lieburg, F. A., 2010, Verhalen van stad en streek: sagen en legenden in Nederland. de Blécourt, W. (ed.). Amsterdam: Bert Bakker, p. 442-444

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Een eeuw rond een Avondmaalstafel

van Lieburg, F. A., 2010, Een gemeente in opbouw. De kerkenraadsnotulen van Ridderkerk 1574-1675. Hofman, M. G. & Houtman, C. J. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 13-43

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Nabeschouwing

Bouwman, W., van Eijnatten, J., Kootte, T., van der Laan, M., van Lieburg, F. A., Schriemer, I. & Staal, C., 2010, Geloof in Nederland. Bouwman, W., van Eijnatten, J., Kootte, T., van der Laan, M., Lieburg, F. A., Schriemer, I. & Staal, C. (eds.). Zwolle/ Utrecht: Waanders/ Museum Catherijnenconvent, p. 1089-1120-35 1120 p. (Geloof in Nederland; no. 35).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

2009

De bijbelgordel in Nederland

van Lieburg, F. A., 2009, Geloof in Nederland. Bouwman, W., van Eijnatten, J., Kootte, T., van der Laan, M., Lieburg, F. A., Schriemer, I. & Staal, C. (eds.). Zwolle/ Utrecht: Waanders/ Museum het Catherijnenconvent, p. 993-1024 32 p. (Geloof in Nederland; no. 32).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

De canon van het Nederlands calvinisme (1509-2009)

van Lieburg, F. A., 2009, Calvijn! Eenmalige glossy over het Nederlands calvinisme heden ten dage. Zoetermeer: Boekencentrum, p. 54-55 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Inleiding: Protestantse vertelcultuur

van Lieburg, F. A. & Exalto, J., 2009, Spoken op het kerkhof: Verkenningen van protestantse vertelcultuur. Exalto, J. & Lieburg, F. A. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 7-20 14 p. (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; no. 17).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Voor edeler staat geschapen: Herbert van Slingelandt (1662-1674)

van Lieburg, F. A., 2009, De gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen. Liber Amicorum voor Leendert F. Groenendijk. de Ruyter, D. J., Steutel, J. W. & Miedema, S. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 66-85-5 224 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2008

Bijbelse sporen in de Dordtse Dom

van Lieburg, F. A., 2008, De Dordtse Bijbel. Een speciale editie van de Naardense Bijbel. Pieter, O. (ed.). Vught: Skandalon, p. 1661-1668

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Duizend jaar bijbels in Dordrecht

van Lieburg, F. A., 2008, De Dordtse Bijbel. Een speciale editie van de Naardense Bijbel. Oussoren, P. (ed.). Vught: Skandalon, p. 1645-1659

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Willem Teellinck

van Lieburg, F. A., 2008, The New Westminster Dictionary of Church History, Volume One: The Early, Medieval, and Reformation Eras. Benedetto, R. (ed.). Westminster John Knox Press, p. 631-632 768 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2007

De engelenwacht. Aangevochten wondergeloof onder orthodoxe protestanten

van Lieburg, F. A., 2007, Heiligen en hun wonderen. Uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden. Caspers, C. & Nissen, P. (eds.). Budel: Damon, p. 85-101

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Een letterschat voor vromen. Het leven van Theodorus van der Groe

van Lieburg, F. A., 2007, Neerlands laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784). Exalto, J. & van Lieburg, F. A. (eds.). Rotterdam: Lindenberg, p. 9-40

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Freekje van der Wolk, icoon van kinderlijke vroomheid

van Lieburg, F. A., 2007, Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff. van Eijnatten, J. & van Lieburg, F. (eds.). Amsterdam: Bert Bakker, p. 299-312 438 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review