If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Personal information

Onderwijs- en Onderzoeksfocus 

 • Vroegmoderne kunstgeschiedenis
 • Late Middeleeuwen en Renaissance
 • Productie en productietechnieken van Kunstvoorwerpen 
 • Werkplaatspraktijken
 • Materiële en Visuele cultuur
 • Connaisseurschap
 • Technische Kunstgeschiedenis
 • (Kunstenaars-) netwerken
 • Moderne en hedendaagse vormgeving
 • Jan van Scorel (1495-1562)

Teaching and Research interests

 • Early Modern Art-History
 • Late Middle Ages and Renaissance
 • Production and techniques of works of art
 • Workshop practices
 • Material and visual culture
 • Connoisseurship
 • Technical Art History 
 • (Artists-) networks
 • Modern and contemporary design
 • Jan van Scorel (1495-1562)

Teaching

Onderwijs Master Kunst, Markt & Connaisseurschap

 • KMCII, hedendaagse praktijk van de kunstmarkt

Teaching Art, Markets & Connoisseurship

 • KMCII, contemporary practice of the art market

Ancillary activities

 • Coördinator Pre-University College (PUC) voor de Alfa-vakken, VU, Amsterdam
 • Voorzitter Vaststellingscommissie Kunst Algemeen (KUA) havo/ vwo, College voor Toetsen en Examens, Utrecht

Ancillary activities

No ancillary activities

Ancillary activities are updated daily

Academic qualification

Art History, PhD, University of Amsterdam

Award Date: 7 Mar 2019