If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1975 2019

Filter
Chapter
2018

Epiloque

Boutellier, J. C. J. & Trommel, W. A., 2018, Emerging Governance: Crafting Communities in an Improvising Society. Den Haag: Eleven Publishers, p. 189-198 9 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Support oriented social science

Ponzoni, E. & Boutellier, J. C. J., 2018, Emerging Governance: Crafting Communities in an Improvising Society. The Hague: Eleven International Publishing, p. 161-189 29 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

social science
spontaneity
pragmatism
knowledge production
monopoly

The emergence of a new paradigm in governance of welfare and security

Trommel, W. A. & Boutellier, J. C. J., 2018, Emerging Governance: Crafting Communities in an Improvising World. Boutellier, H. & Trommel, W. (eds.). Den Haag: Eleven Publishers, p. 9-28 19 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2016

Actuele bestaansonzekerheid: Over de nieuwe condities van het sociale

Boutellier, J. C. J., 2016, Sociale (on)zekerheid. van lieshout, P. (ed.). University of Amsterdam Press, p. 29-42

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hotspots van high-impact crime in Amsterdam: 2008-2013

Kreis, C., Steenbeek, W., van Steden, R. & Boutellier, J. C. J., 2016, Beroemd en berucht: criminaliteit in Amsterdam. Dirkzwager, A., van Gelder, J., Ruijter, S. & Custurs, G. (eds.). Amsterdam: SWP, p. 57-72 (NSCR).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2014

Active Citizenship

Boutellier, J. C. J., 2014, Manufacturing Civil Society. Brandsen, T., Trommel, W. & Verschuere, B. (eds.). IIAS, Brussels: Palgrave Macmillan, p. 206-222 (Political Science Collection 2014, Series: Governance and Public Management).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2012

Crime and punishment in a populist context

Boutellier, J. C. J., 2012, Beyond the death penalty: Reflections on punishment. Nelen, H. & Claessen, J. (eds.). Cambridge: Intersentia, p. 95-103

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Evidence van bovenaf; bezieling van onderop: wat werkt voor wie in welke situatie?

Boutellier, J. C. J., 2012, Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. Uitermarkt, A., Gielen, A. J. & Ham, M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 240-260

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning in tijden van bezuinigingen: Wat zijn de gevolgen voor de politie?

Davelaar, M., Bakker, I., van Wonderen, R. & Boutellier, J. C. J., 2012, De toekomst begint vandaag! Negen wetenschappers over het Politievak 2020-2024. Nelis, J. (ed.). S.l.: Directie HRM Nationale Politie, p. 48-66

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Pedagogisch beleid met ruimte voor zelfsturing

Pels, T. V. M. & Boutellier, J. C. J., 2012, Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. Jumelet, H. & Wenink, J. (eds.). Amsterdam: SWP, p. 59-71

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2011

(leiding workshop) Workshop 5: Rol politie bij inrichting morele ruimte.

Boutellier, J. C. J., 2011, De opdracht van de politie: Verslag van een conferentie. Deelman, P. (ed.). Den Haag: SMVP Producties, p. 91-96

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Burgers in veiligheid: Over de veronderstelde beschermingsrelatie tussen staat en gemeenschap

Boutellier, J. C. J., 2011, Burgers, bestuur en veiligheid: Over de rol van burgers en de verwachtingen die zji hebben van de overheid. Mekel, M. M. S. & Muller, E. R. (eds.). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur ROB, p. 7-17

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De gefragmenteerde sociale orde van 2040

Boutellier, J. C. J., 2011, Integratie & de metropool: Perspectieven voor 2040. Frissen, R. & Harchaoui, S. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 71-84

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

De verwevenheid van de samenleving met de strafrechtsbedeling

Boutellier, J. C. J., 2011, Directoraat-generaal Justitiehuizen, 10 Jaar justitiehuizen: Balans & perspectieven: Congresverslagboek colloquium 2 & 3 december 2009. Brussel: Federal Overheidsdienst Justitie

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Governing nodal governance: The 'anchoring' of local security networks

Boutellier, J. C. J. & van Steden, R., 2011, International and comparative criminal justice and urban governance: Convergence and divergence in global, national and local settings. Crawford, A. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 461-482

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access
File

Het veiligheidsarrangement: een innovatieve en systematische aanpak voor lokaal beleid

Boutellier, J. C. J. & van Marissing, E., 2011, Strategieën van lokaal veiligheidsbeleid. van Steden, R. (ed.). Den Haag/Amsterdam: Nicis Institute/ Amsterdam University Press, p. 81-89

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het verschil maken in de wijk: tussen vitaliteit en veiligheid

Boutellier, J. C. J., 2011, Vooruit met de wijk: Essaybundel Platform Corpovenista. van Campen, J., Noyon, R. & Ouwehand, A. (eds.). Hilversum: Platform Corpovenista, p. 70-78

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Veiligheid en burgerschap (Criminologie): Bange burgers in een boze buitenwereld

Boutellier, J. C. J., 2011, Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen: De gammacanon. Schnabel, P. & Giesen, P. (eds.). Amsterdam: Meulenhoff, p. 42-45

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Verbinden door controle: De paradoxale opdracht van standaardisatie

Boutellier, J. C. J., 2011, Interoperabel Nederland. Waters, P., Westpalm, N. & Wisse, P. (eds.). Den Haag: Forum Standaardisatie, p. 90-98

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Voorwoord

Boutellier, J. C. J., 2011, Dienstbaar aan de rechtsstaat: Biografie van een agora. van Dijk, A., Hoogewoning, F. & Welten, B. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. 7-8

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

2010

Bedreigers van politici: risico’s en interventiemogelijkheden

de Groot, I. N. J., Drost, L. F. & Boutellier, J. C. J., 2010, Individuele bedreigers van publieke personen in Nederland; Fenomeenanalyse en een beleidsverkenning. Schuring, B., Messchaert, E. M. & van Leeuwen, M. H. G. (eds.). Den Haag: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), p. 24-90 67 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Bouwen aan samen leven

Boutellier, J. C. J., 2010, Welzijnswerk Nieuwe Stijl: De landelijke en lokale opgave 2010. van Lin, D. & Neefjes, K. (eds.). Gouda: Factor G, p. 14-19

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Lokale wanordening: Over de rol van de politie bij de inrichting van de morele ruimte

Boutellier, J. C. J., 2010, De politie en haar opdracht: De kerntakendiscussie voorbij. van Stokkom, B., Terpstra, J. & Gunther Moor, L. (eds.). Apeldoorn: Maklu, p. 191-204

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Sociaal veilig: paradoxen van zelfredzaam burgerschap

van Steden, R. & Boutellier, J. C. J., 2010, Zelfredzaamheid: concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd. Helsloot, I. & van 't Padje, B. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 55-74 20 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File
2008

Inleiding: Hedendaagse vraagstukken rondom veiligheid en burgerschap

van Steden, R. & Boutellier, J. C. J., 2008, Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Boutellier, J. C. J. & van Steden, R. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 1-9 9 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2007

Kristallen in vloeistof: Veiligheid in het werk van Zygmunt Bauman

Boutellier, J. C. J., 2007, Zygmunt Bauman: De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit. Den Haag: Boom juridisch, p. 37-50

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2006

Conclusies: De aarzelende opkomst van een praktische publieke moraal

Boutellier, J. C. J. & Tonkens, E., 2006, Handboek moraliseren: Burgerschap en ongedeelde moraal. Tonkens, E., Uitermark, J. & Ham, M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 177-193 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het beschavingsdefensief: Balkenendes onmacht in de strijd tegen de individualisering

Boutellier, J. C. J., 2006, Vier jaar Balkenende: WBS jaarboek. Becker, F., van Hennekeler, W. & Hurenkamp, M. (eds.). Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting; Mets & Schilt, p. 123-132 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

The vital context of restorative justice

Boutellier, J. C. J., 2006, Institutionalizing restorative justice. Aertsen, I., Daems, T. & Robert, L. (eds.). Cullompton: Willan, p. 25-43 19 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Valkuilen voor sociologen: Kanttekeningen vanuit beleidsonderzoek

Boutellier, J. C. J., 2006, Balans en toekomst van de sociologie. Engbersen, G. & de Haan, J. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press; Pallas Publications, p. 284-287 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Veiligheid in verandering

Boutellier, J. C. J., 2006, Basisboek integrale veiligheid. Stol, W., Rijpma, J. & et al. (eds.). Bussum: Coutinho, p. 23-35 13 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2005

Dan maar geen touwtje uit de brievenbus. Amsterdammers over de veiligheid van hun stad

den Boer, M. G. W. & Boutellier, J. C. J., 2005, Het touwtje uit de brievenbus. Verhalen over veiligheid in Amsterdam. van Zweden, C. (ed.). Amsterdam: Rozenberg Publishers, p. 7-14 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Uitdijend strafrecht

Boutellier, J. C. J., 2005, De taak van de strafrechtwetenschap. Crijns, J. H., van der Meij, P. P. J. & Schoep, G. K. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 109-116 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Veiligheid: de burger als slachtoffer en verantwoordelijke

Boutellier, J. C. J., 2005, Vrijheid verplicht: over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid. Hurenkamp, M. & Kremer, M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 130-142 13 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2004

Beschavingspretenties van straf en herstel

Boutellier, J. C. J., 2004, Straf en herstel: ethische reflecties over sanctiedoeleinden. van Stokkom, B. A. M. (ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 25-42 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Discussie over het veiligheidsbeleid

Boutellier, J. C. J., 2004, Krakend recht en verharde moraal: maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal. Brugmans, E. & Buijssen, M. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 116-121 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Een casus ter afsluiting

Boutellier, J. C. J., 2004, Is er een toekomst voor beleidsonderzoek? Verslag van een congres van 4 november 2003. Tekstlink Nijmegen (ed.). Nijmegen: VBO & VSO, p. 76-79 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Op zoek naar waarden, normen en wat dies meer zij

Boutellier, J. C. J., 2004, Bindingsloos of bandeloos: Normen, waarden en individualisering. Boutellier, J. C. J., de Beer, P. & van Praag, C. (eds.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 7-12

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

Veiligheidsutopie

Boutellier, J. C. J., 2004, Veiligheid: studies over inhoud, organisatie en maatregelen. Muller, E. R. (ed.). Alphen aan de Rijn: Kluwer, p. 125-151 27 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2002

Victimalization and restorative justice: moral backgrounds and political consequences

Boutellier, J. C. J., 2002, Restorative justice and the law. Walgraven, L. (ed.). Devon (GB): Wilian Press

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2001

Lettres de Pays-Bas; iniatives récentes en matières de proximité

Boutellier, J. C. J., 2001, La justice de proximité en Europe; pratiques et enjeux.. Wyvekens, A. & Facquet, J. (eds.). Ramonville Saint-Agne: Éditions Éres, p. 93-101

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Nieuwe tijden, kleine moraal; de actualiteit van moraliteit en veiligheid

Boutellier, J. C. J., Kunneman, H. & Leest, J., 2001, De straf voorbij; morele praktijken rondom het strafrecht. Boutellier, J. C. J., Kunneman, H. & Leest, J. (eds.).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1999

Veiligheid in de verzorgingsstaat ; over de sociale betekenis van strafrechtelijke handhaving

Boutellier, J. C. J., 1999, De herverdeelde samenleving. Schuyt, C. J. M., Trommel, W. & Witteveen, W. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1997

Kwetsbaarheid en zorgethiek: Over de morele motieven van een postmoderne staat

Boutellier, J. C. J., 1997, Denken over zorg: Concepten en praktijken. Utrecht: Tijdstroom

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1994

Criminologie van de toekomst: een literatuurverkenning

Boutellier, J. C. J., 1994, Rechtsverzorging en wetenschap. Boutellier, J. C. J., van de Bunt, H. G. & Aalberts, M. M. J. (eds.). Arnhem: Gouda Quint/ WODC, p. 39-48

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het geëmancipeerde slachtoffer: Een nadere beschouwing over solidariteit en slachtofferschap

Boutellier, J. C. J., 1994, Hoe punitief is Nederland?. Moerings, M. (ed.). Arnhem: Gouda Quint/ WODC

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1991

Criminaliteit als moreel vraagstuk: vijf jaar justitieel preventiebeleid

Boutellier, J. C. J., 1991, Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit: Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving. Cliteur, P. B., van Gennip, P. A. & Layendecker, L. (eds.). Amersfoort: De Horstink

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional