Personal profile

Personal information

Johannes Bijlsma studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties strafrecht en rechtsfilosofie. Van 2006 tot en met 2009 was hij advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, het kantoor van de landsadvocaat. Sinds 2009 is Johannes werkzaam bij de sectie strafrecht van de VU. In 2012 was hij visiting scholar aan de Columbia University in New York. Hij is in 2016 aan de VU cum laude gepromoveerd op een onderzoek naar de vraag onder welke voorwaarden de psychisch gestoorde verdachte van straf mag worden uitgesloten (ontoerekenbaarheid).

Research

Het onderzoek van Johannes Bijlsma is in de eerste plaats gericht op de voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid: het materiële strafrecht. Hij is onder andere geïnteresseerd in de veronderstellingen over psychisch functioneren die aan strafrechtelijke aansprakelijkheid ten grondslag liggen en onderzoekt deze veronderstellingen met behulp van kennis uit andere disciplines, zoals de filosofie en empirische wetenschappen. Analyse van deze – vaak impliciete – veronderstellingen leidt tot beter begrip van de vraag waarom en onder welke voorwaarden burgers strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden. In zijn promotieonderzoek heeft Johannes op deze wijze afgebakend wanneer een psychisch gestoorde verdachte niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een strafbaar feit.

Vanaf september 2017 verricht Johannes een onderzoek naar de normering van de vervolgingsbeslissing in opdracht van het College van Procureurs-Generaal.

Education

Law & governance
Verdieping strafrecht I
Scriptiebegeleiding (bachelor en master)
Postacademisch onderwijs

Ancillary activities

  • Openbaar Ministerie (parket-generaal) | Den Haag | - | 2017-09-01

Ancillary activities are updated daily

Research Output 2009 2018

  • 10 Article
  • 1 PhD Thesis - Research VU, graduation VU