prof. dr. mr. Jaap Winter

Prof. mr. dr.

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Ancillary activities

 • Universiteit van Amsterdam | Amsterdam | | 2005-01-01 - 2028-01-01
 • Phyleon leadership & governance | Amsterdam | Partner | 2017-12-01 - present
 • Erasmus Universiteit | Rotterdam | Commissaris | 2020-06-01 - 2028-06-01
 • Royal Schiphol Group | Amsterdam | Commissaris | 2022-01-01 - 2030-01-01

Ancillary activities are updated daily

Personal information

Voorzitter College van Bestuur

Jaap Winter (1963) is sinds 1 december 2013 voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en o.a. verantwoordelijk voor de portefeuille Strategie en Externe Betrekkingen. Primaire doelen zijn het voorwaarden scheppen voor uitstekend  onderwijs en onderzoek. Daarbij is samenwerking met stakeholders van groot belang. Ook het verder ontwikkelen van een internationale campus staat hoog op de agenda.

Opleiding

Jaap Winter studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide aan die universiteit ook zijn promotieonderzoek. Hij is specialist op het gebied van Corporate Governance in Nederland en in Europa.

Werkervaring

Na zijn promotie werkte hij als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag en Amsterdam. In 1997 werd hij benoemd als jurist van de Raad van Bestuur bij Unilever, waarvoor hij ook twee jaar naar Londen werd uitgezonden. In 2003 keerde hij terug als partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Hij combineerde de advocatuur met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek: sinds  1999 was hij als hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en vanaf 2005 aan de Universiteit van Amsterdam.  In 2010 werd hij daarnaast hoogleraar Corporate Governance aan de Duisenberg school of finance.

Nevenfuncties

 • Commissaris Randstad Holding N.V.
 • Commissaris Het Koninklijke Concertgebouw N.V.
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Van Gogh Museum 
 • Lid Amsterdam Economic Board
 • Hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht UvA

Contactinformatie

Secretaresse: Annelies Frehe
T 020 59 85305
E a.m.m.frehe@vu.nl

‘De VU inspireert’

“Wat me aanspreekt in de VU is de manier waarop haar medewerkers constructief samenwerken aan initiatieven die maatschappelijk betekenisvol zijn. Ik was betrokken bij de oprichting van de Duisenberg school of finance en toen viel me dat op. Die grote bereidheid om iets moois te bouwen in Amsterdam op een niveau dat nog niet eerder bestond, dat inspireert. Ook de identiteit van de VU spreekt me aan: je moet terug naar vragen als: waarom doen we dit nu eigenlijk, wat motiveert mij persoonlijk? In mijn praktijk heb ik gezien dat veel problemen niet zijn op te lossen met meer regelgeving, handhaving en nieuwe processen. Veel belangrijker is het dat we een volwaardig gesprek hebben over elkaars achtergrond, drijfveren en wat we willen bewerkstelligen in het leven en het werk. Bij de VU vind je daar een rijke voedingsbodem voor, die wordt verbonden met de academische kern.

Die openheid om te bekijken wat je samen beter kunt doen spreekt me erg aan. Mijn portefeuille Strategie en Externe Betrekkingen is niet alleen een kwestie van samenwerking met externe stakeholders. Het gaat ook over hoe wij dat binnen de VU samen met elkaar gaan doen. Wat vinden we belangrijk, wat is er maatschappelijk gaande, waar staan we voor en waar willen we naar toe? Ik vind diversiteit daarbij een belangrijk thema. Diversiteit biedt openingen om excellentie te genereren.

Ook het nadenken over de rol van de VU-Vereniging in de huidige tijd vind ik belangrijk. Hoe binden we mensen aan de VU? Een universiteit is voortdurend in ontwikkeling, haar maatschappelijke rol moeten we steeds opnieuw definiëren. We hebben als wetenschappers een grote nieuwsgierigheid naar hoe de wereld in elkaar zit. En we rusten mensen toe voor een belangrijke rol in de samenleving. Er moet daarom een goede balans zijn tussen theoretisch en maatschappelijk relevant onderzoek. Docenten en studenten moeten elkaar uitdagen en inspireren om op een relevante manier in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarbij moeten we helder verantwoording afleggen over hoe we omgaan met de publieke middelen. De samenwerking met de UvA biedt daarbij kansen om samen onze universiteitsopdracht nog beter te kunnen uitvoeren. Dat te doen met docenten, studenten, medewerkers en externe partijen zie ik als een spannende uitdaging.”

English

President Executive Board

Jaap Winter (1963) has been appointed as President of the Executive Board at VU University Amsterdam since December 1, 2013. He is (among other) responsible for Strategic and External Alliances. His primary goals are creating conditions for excellent education and research. Collaboration with stakeholders are of great importance in that matter. High on his agenda is also the development of an international campus.

Education

Jaap Winter holds a master’s degree and PhD in Law from the University of Groningen. He is a specialist in Corporate Governance in the Netherlands and in Europe.

Work experience

After his PhD Jaap Winter became a lawyer at law firm De Brauw Blackstone Westbroek in The Hague and Amsterdam. In 1997 he was appointed as legal advisor of the Executive Board of Unilever, for which he was posted in London for two years. In 2001 he returned as partner at De Brauw Blackstone Westbroek. He combined this practice with scientific research and teaching: since 1999 he holds appointments in International Business Law at Erasmus University Rotterdam and since 2005 at the University of Amsterdam. In 2010 he also became professor in Corporate Governance at the Duisenberg school of finance.

Ancillary positions

 • Member Supervisory Board Randstad Holding N.V.
 • Member Supervisory Board The Royal Concertgebouw N.V.
 • Member of Supervisory Board Van Gogh Museum Foundation 
 • Member Amsterdam Economic Board
 • Professor International Corporate Law UvA

Contact information

Secretary: Annelies Frehe
Phone: +31 20 59 85305
E-mail: a.m.m.frehe@vu.nl

‘VU University is inspiring’

“What attracts me at VU University is the way in which people collaborate constructively on initiatives that are meaningful for society.  This struck me when I was involved in the realisation of the Duisenberg School of finance.

The commitment to create something meaningful at a level that was unavailable before is inspiring. Also the identity of VU University inspires me: you must ask yourself: why are we doing this? In my working experience I noticed that many problems cannot be solved by more rules, enforcement and new processes. It is much more important to have a fruitful conversation about each other’s background, motives and what you want to achieve in life and work.  At VU University you find a rich breeding ground for this, connected with the academic core.

That openness to observe what you can improve together attracts me very much. My portfolio Strategic and External Alliances is not only a question of collaboration with external stakeholders. It is also about what we are going to realise within VU university together. What is important to us, what is going on in society, where are we going to? Diversity is an important theme in that matter, for it can breed excellence.

Also considering the role of the VU University Association these days is important from my point of view. How do we connect people to our university? A university is constantly developing, we have to keep defining its role in society. As scientists we cherish a curiosity about how the world works. We equip people for an important role in society. Therefore there should be a balance between fundamental research and research with societal impact. Lecturers and students should challenge and inspire each other to anticipate to current societal issues. From that point of view we should bear clear responsibility on how we manage public funding. The collaboration with the University of Amsterdam offers us possibilities to further enhance our performance. To realise this together with lecturers, students, staff and stakeholders is an exciting challenge for me.’

Fingerprint

Dive into the research topics where Jaap Winter is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
 • 1 Similar Profiles

Network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or