Personal profile

Ancillary activities

  • NVO Commissie Basisregistratie | Utrecht | Unknown | 2011-05-01
  • Project Vooruit | Amsterdam | Adviseur | 2013-09-02
  • PDBO Randstad | Leiden | Unknown | 2015-02-01

Last mutation Ancillary Activities: Amsterdam (2015-03-01)

Research Output 1998 2013

Relevante en bruikbare filosofie. Naar een didactiek van de wijsgerige vorming met het oog op diversiteit

Koster, E., Aalberts, J. M. C. & Boschhuizen, R. 2011 Pionieren in diversiteit. Filosoferen met het oog op anderen. Koster, E. & Musschenga, A. W. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 257-274 275 p.

Research output: ProfessionalChapter

Competent and authentic action

Aalberts, J. M. C. 1999 Handbook Residential and Foster Care in Europe / Handbuch Heimerziehung und Pflegekinderwese in Europa. Colla, H., Gabriel, T., Millham, S., M|ller, S. & Teusler-Winkler, M. (eds.). Neuwied: Luchterhand, p. 999-1007 1154 p.

Research output: ProfessionalChapter

Methodisch handelen in de leefgroep

Aalberts, J. M. C. 1999 Het perspectief van de orthopedagoog. Baartman, H., van der Leij, A. & Stolk, J. (eds.). Houten Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 123-137 273 p.

Research output: ProfessionalChapter