If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Personal information

Jaap Bellingwout is advocaat en belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co. te Amstelveen, hoogleraar Belastingrecht en afdelingshoofd van Notarieel en Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit. Als belastingadviseur richt Bellingwout zich op beursgenoteerde internationale onder­ne­min­gen; daarnaast heeft hij als fiscaal adviseur van de Minister van Financiën en Economische Zaken van Aruba de belasting­her­vor­min­gen in 2003 en 2006 op Aruba begeleid, alsmede de besprekingen van Aruba met de OESO en de EU in het kader van harmful tax competition.

Met ingang van 1 maart 2015 is hij lid van de Commissie vennootschapsrecht. Deze commissie heeft tot taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht in het algemeen.

Bellingwout is in 1996 gepromoveerd op het onderwerp 'Zetelverplaatsing van rechtspersonen'. Zijn oratie (2004) had als thema 'Exitheffingen na De Lasteyrie'. Rode draad in de publicaties van Bellingwout vormen de onderwerpen op het snijvlak van belastingrecht en vennootschapsrecht.

Ancillary activities

  • Meijburg & Co | Amstelveen | Partner | 2008-05-01 - present
  • Commissie Vennootschapsrecht | Den Haag | Lid van de Commissie | 2015-03-01 - present

Ancillary activities are updated daily

Academic qualification

Dutch Law, Leiden University, Master

Tax Law, Leiden University, Master

Legal and Tax Aspects of Company Migration in the EU, Radboud University Nijmegen, PhD