J.W. Sap

prof. dr.

19952018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2018

Filter
Chapter
2018

De onconstitutionele opschaling van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraine

Sap, J. W., 2018, Democratie ontrafeld: Inzichten in hedendaags onbehagen . Spoormans, H. (ed.). Den Haag: Boom juridisch, p. 93-131 39 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2017

Europees recht

Sap, J. W., Jan 2017, Hoofdstukken recht voor niet-juristen. van Montfort, A. (ed.). Den Haag: Boom juridisch, p. 371-396 25 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Europese burgerschapsvorming in het onderwijs

Sap, J. W., 2017, De houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie. Laemers, M., Nolen, M., Overbeeke, A., Overes, H. & van Schoonhoven, R. (eds.). Den Haag: SDU, p. 137-156 20 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het beroep van Frankrijk op de plicht tot collectieve bijstand in de oorlog tegen het internationale terrorisme

Sap, J. W., 2017, De netwerksamenleving vanuit juridisch perspectief. Lamers, T. & Zoethout, C. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris, p. 39-59 21 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Introduction - Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion

Sap, J. W., 2017, Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion. Sap, J. W., Zoethout, C. & van der Schyff, G. (eds.). Amsterdam: VU uitgeverij/VU university Press, p. 7-9 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

The Ban on Ritual Slaughter as a Deprivation of the Freedom of Religion

Sap, J. W., 2017, Ritual Slaughter, Animal Welfare and the Freedom of Religion. Zoethout, C., van der Schyff, G. & Sap, J. W. (eds.). Amsterdam: VU uitgeverij/VU university Press, p. 11-40 30 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Woord vooraf

Sap, J. W., 2017, Rusland in Europa: VDE-Europalezing 2016. Zondergeld, G. (ed.). Vereniging Democratisch Europa, p. 6-6 2 p. (VDE-Europalezing).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2016

Inleiding - De Amerikaanse droom van Tocqueville

Sap, J. W. & Broekhuijse, I. A. L., 2016, De Amerikaanse droom van Tocqueville. Broekhuijse, I. A. L. & Sap, J. W. (eds.). Nijmegen: Vantilt, p. 7-18 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Over het Amerika van Tocqueville als inspiratie voor de Europese burger

Sap, J. W., 2016, De Amerikaanse droom van Tocqueville. Broekhuijse, I. A. L. & Sap, J. W. (eds.). Nijmegen: Vantilt, p. 137-165 29 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2015

P.H. Kooijmans: mensenrechten en vrede

Sap, J. W., 2015, Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Universiteit, 1880-2010. de Bruijn, J., Faber, S. & Soeteman, A. (eds.). Amsterdam: Prometheus, Bert Bakker, p. 275-280 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Pleidooi voor de vrijheid van godsdienst. Een voorwaarde voor vrede

Sap, J. W., 2015, Nuchtere betogen over religie. Waarheid en verdichting over de publieke rol van godsdiensten. Buijs, G. J. & ten Hooven, M. (eds.). Budel: Damon, p. 45-60 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2014

Controle op de concentratiedrift van het globaliserende bedrijfsleven

Sap, J. W., 2014, Recht in een geindividualiseerde netwerksamenleving. Lamers, A. H. & Schoenmaekers, S. L. T. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris, p. 115-131 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het godsdienstrecht van de Europese Unie: een vrijheid die verplicht tot dialoog

Sap, J. W., 2014, Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde. Nationale en Europese perspectieven. Post, H. & Van der Schyff, G. (eds.). Oisterwijk: Wolf legal publishers, p. 151-176 25 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het recht van de Europese Unie over religie en geloofsgemeenschappen

Overbeeke, A. J. & Sap, J. W., 2014, Geloofsgemeenschappen en recht. van Drimmelen, L. C. & van der Ploeg, T. J. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 267-291

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2013

Europees recht

Sap, J. W., 2013, Geheel volgens de regels. Inleiding recht voor bedrijf en overheid. van Montfoort, A. (ed.). Den Haag: Boom Lemma, p. 333-357 24 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2012

Nieuwe wegen, vaste waarden

Sap, J. W., 2012, Canon van de christendemocratie. Gradus, R., Harinck, G. & ten Napel, H-M. (eds.). Den Haag: CDA, p. 79-79 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Nieuwe wegen, vaste waarden

Sap, J. W., 2012, Canon of Dutch Christian Democracy. Gradus, R., Harinck, G. & ten Napel, H-M. (eds.). The Hague: CDA, p. 79-79 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Participatie in de handhaving van het Unierecht door de civil society

Sap, J. W., 2012, Met recht betrokken. Opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. van der Ploeg. van Veen, W. J. M. & Overes, C. H. C. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 285-298

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2010

Grondslag en grenzen van publieke moraal en wetgeving in Europa

Sap, J. W., 2010, Daarom doen we het zo. Over publieke moraal. van Dijk, J. J. (ed.). Kampen: Kok, p. 95-115 192 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Het tweede Ierse referendum inzake het Verdrag van Lissabon

Sap, J. W., 2010, Cafe Europa 2008-2009. Hoekstra, T. (ed.). Amstelveen: Eon Pers, p. 43-50 7 p. (VDE-Cahier; no. 4).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2009

De zuivering van de Grondwet voor Europa

Sap, J. W., 2009, In de spagaat: tussen Europa en Nederland. Tien jaar Europa-debat Vereniging Democratisch Europa. Kapteyn, P. J. H. (ed.). Amstelveen: Eon Pers, p. 47-61 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het recht van de Europese Unie

Sap, J. W., 2009, Geheel volgens de regels. Inleiding recht voor bedrijf en overheid. van Montfort, A. (ed.). Den Haag: Lemma, p. 323-343 21 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het Verdrag van Lissabon als wedergeboorte van de Europese Grondwet

Sap, J. W., 2009, Qui Bene Distinguit, Bene Docet. Almanak 08/09. Olthof, M. (ed.). Amsterdam: QBDBD, p. 30-31

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Leven als God in Frankrijk in het centrum van Europa

Sap, J. W., 2009, De grenzen van het goede leven. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Soeteman ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.. Tans, O. J., Veraart, W. J., Wolthuis, A. J. & Zwart, J. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 127-138 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2008

De rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie

Sap, J. W., 2008, Thomas More en de toekomst van Europa. Woldring, H. E. S. & Buijs, G. J. (eds.). Budel: Damon, p. 99-114 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Het volk moet zich zeker kunnen uitspreken over zoiets belangrijks als een Grondwet

Sap, J. W., 2008, Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw. Noorlander, C. W. & Broeksteeg, J. L. W. (eds.). Nijmegen: Wolf legal publishers, p. 287-314 420 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2007

Hoe houden we oorlog rechtvaardig?

Sap, J. W., Nijman, J. E. & Jansen, T., 2007, Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht. Sap, J. W. & Nijman, J. E. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. 16-34 18 p. (Christen Democratische Verkenningen; no. Zomer 2007).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding

Sap, J. W. & de Boer, C., 2007, Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis. Sap, J. W. & de Boer, C. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. IX-XXIII 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Nederlandse steun bedreigt internationale rechtsorde niet

Sap, J. W., 2007, Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht. Sap, J. W. & Jansen Nijman, J. E. (eds.). p. 194-209 15 p. (Christen Democratische Verkenningen; no. Zomer 2007).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

The President of the European Council as a Servant of the United States of Europe

Sap, J. W., 2007, Rethinking Europe's Constitution. Kinneging, A. (ed.). Nijmegen: Wolf legal publishers, p. 197-211 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2006

Protestantisme en democratie

Sap, J. W., 2006, Religie en democratie. van Bekkum, K. & G. Harinck, G. (eds.). Barneveld: Nederlands Dagblad en Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam, 15 p. (Bavinck-lezingen).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Interview

Sap, J. W., 2005, De waarde van Europa. 25 meningen over de EU. Anna van Bodegraven (ed.). Wormer: Inmerc BV

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

2004

A.M. Donner (1918-1992)

Sap, J. W., 2004, 16 juristen en hun filosofische inspiratie. Jansen, C. J. H., Smits, J. M. & Winkel, L. C. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 197-120 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De angst voor revolutie bij de democratisering van de rechtsstaat

Sap, J. W., 2004, Groen van Prinsterer in Europese context. de Bruijn, J. & Harinck, G. (eds.). Hilversum: Verloren, p. 25-35 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De oorsprong van de Europese Grondwet

Sap, J. W., 2004, Het Volk en Europa. Grenzen aan Europa. Kaars Sijpesteijn, E. J. (ed.). Amsterdam: Vereniging Democratisch Europa, p. 63-68 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Een raadplegend referendum over de Europese Grondwet

Sap, J. W., 2004, Directe democratie. Dölle, A. H. M. & Sap, J. W. (eds.). Utrecht: Lemma, p. 35-67 32 p. (Preadviezen Christen).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Inleiding

Sap, J. W. & Woldring, H. E. S., 2004, A. Kuyper, Het Calvinisme. Oorsprong en waarborg van onze constitutionele vrijheden. Sap, J. W. & Woldring, H. E. S. (eds.). Kampen: Kok, p. 9-32 24 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

'Kerk en staat vanuit het staatsrecht. Meer respect voor de publieke dimensie van godsdienst'

Sap, J. W., 2004, Kerk en recht. van Drimmelen, L. C. & van der Ploeg, T. J. (eds.). Utrecht: Lemma, p. 93-119 26 p. (Zwaartepunt Overheid/Particulier Initiatief; no. 4).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vertegenwoordiging van het volk als soevereiniteitspretentie. Een pleidooi voor dialogisch staatsrecht

Sap, J. W., 2004, De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie. Engels, J. W. M. & Nap, M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 105-139 34 p. (Publikaties van de staatsrechtkring/staatsrechtconferenties; no. 8).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2003

De deugden van de puritein

Sap, J. W., 2003, Rechten, plichten, deugden. Cliteur, P. B. & ten Napel, H-MT. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 205-216 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De publieke taak: een inleiding

Vermeulen, B. P., Sap, J. W. & Zoethout, C. M., 2003, De publieke taak. Sap, J. W., Vermeulen, B. P. & Zoethout, C. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 1-10 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De publieke taak: een inleiding

Sap, J. W., 2003, De publieke taak. Sap, J. W., Vermeulen, B. P. & Zoethout, C. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 1-10 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De publieke taak van de staat

Sap, J. W. & Zoethout, C. M., 2003, De publieke taak. Sap, J. W., Vermeulen, B. P. & Zoethout, C. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 77-92 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De publieke taak van de staat

Zoethout, C. M. & Sap, J. W., 2003, De publieke taak. Sap, J. W., Vermeulen, B. P. & Zoethout, C. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 77-92 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Het Nederlandse volk is met de Euro bedonderd

Sap, J. W., Kapteyn, P. J. G. & Holman, O., 2003, Het volk en Europa. Boek der grieven. Kaars Sijpesteijn, E. J. & Magala, J. (eds.). Amsterdam: Vereniging Democratisch Europa, p. 19-20 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het primaat van de politiek in de democratische rechtsstaat

Sap, J. W., 2003, De rechtsstaat getoetst. van Ommeren, F. J. & Zijlstra, S. E. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 79-106 27 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Het tekort aan politieke controle

Sap, J. W., 2003, Het volk en Europa. Boek der Grieven. Kaars Sijpesteijn, E. J. & Magala, J. (eds.). Amsterdam: Vereniging Democratisch Europa, p. 31-32 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Nold II

Sap, J. W., 2003, Het Hof Wijst. Arresten Beginselen Europees Recht. Sap, J. W. & Smit, M. L. (eds.). Amsterdam: Vuropa, p. 36-38 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

woord vooraf

Sap, J. W., 2003, De publieke taak. Staatsrechtconferentie 2002. Vrije Universiteit Amsterdam. Sap, J. W., Vermeulen, B. P. & Zoethout, C. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. v-vi 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic