If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2005 2017

Filter
Case note
2017

Case Note. ABRvS 5 juli 2017: Illegalen, opvang, meewerkcriterium, motivering, vertrekplicht

Slingenberg, C. H. 2017 No. ECLI:NL:RVS:2017:1826, Jul 05, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017, no. 204)

Research output: Memorandum/expositionCase note

J. N. v. Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie (C.J.E.U.)

Slingenberg, C. H. Oct 2017 No. C-601/15 PPU, Feb 15, 2016. (International Legal Materials; vol. 56, no. 5)

Research output: Memorandum/expositionCase note

2016

Case note: ABRvS (Bed, bad, brood / Aanbod opvang in VBL / Meewerkplicht / Geen strijd met artt. 3 en 8 EVRM / Depressie niet aan te merken als bijzondere omstandigheid)

Slingenberg, C. H. 2016 No. 150, Mar 16, 2016. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2016)

Research output: Memorandum/expositionCase note

2015

Case note: Centrale Raad van Beroep (Koppelingswet)

Minderhoud, P. & Slingenberg, C. H. 2015 No. 65, Jun 26, 2001. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: EHRM (V.M. en anderen tegen Belgie, Opvang, Roma, Onmenselijke behandeling)

Slingenberg, C. H. 2015 No. 281, Jul 07, 2015. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: EU Court of Justice (Saciri)

Slingenberg, C. H. 2015 No. 62, Apr 24, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: European Committee of Social Rights (CEC v. the Netherlands)

Slingenberg, C. H. 2015 No. 64, Nov 10, 2014. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: European Committee of Social Rights (Illegalen, opvang, koppelingswet (CEC t Nederland))

Slingenberg, C. H. 2015 No. 24, Nov 10, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

Research output: Memorandum/expositionCase note

File

Case note: European Court of Human Rights (Ponomaryovi)

Slingenberg, C. H. 2015 No. 59, Jun 21, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: HvJ EU, CRvB, ABRvS en ECSR 2014 (Verzamelnoot bij rubriek XII Opvang)

Slingenberg, C. H. 2015 No. 86-89, (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2014)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: rechtbank Den Haag, zp Zwolle (gedwongen verhuizing uit gezinslocatie)

Slingenberg, C. H. 2015 No. 304, Sep 09, 2015. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

Research output: Memorandum/expositionCase note

2014

Case note: ABRvS (Opvang, Regeling opvang asielzoekers, Onmenselijke behandeling, Opvangrichtlijn)

Slingenberg, C. H. 2014 No. 92, Jan 10, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

Research output: Memorandum/expositionCase note

File

Case note: ABRvS (Opvang vreemdelingen. COa als zelfstandig bestuursorgaan niet bevoegd. Nieuwe interpretatie wettelijke taak COa.)

Slingenberg, C. H. 2014 No. 88, Jan 10, 2014. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2014)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Centrale Raad van Beroep (Opvang, koppelingswet, priveleven)

Slingenberg, C. H. 2014 No. 252, No. ECLI:NL:CRVB:2014:1995, Jun 04, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

Research output: Memorandum/expositionCase note

File

Case note: Hof van Justitie EU (Opvangrichtlijn (Saciri))

Slingenberg, C. H. 2014 No. 143, Feb 27, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

Research output: Memorandum/expositionCase note

File
2013

Case note: ABRvS (geen opvang voor ongewenstverklaarde asielzoekers met interim measure EHRM)

Slingenberg, C. H. 2013 No. 88, Jun 17, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2013)

Research output: Memorandum/expositionCase note

File

Case note: ABRvS (recht op opvang op grond van art 3 en 8 EVRM?)

Slingenberg, C. H. 2013 No. 89, Nov 22, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2013)

Research output: Memorandum/expositionCase note

File
2012

Case note: ABRvS (Grensdetentie, ongewenstverklaring, asielaanvraag, rechtmatig verblijf, procedurerichtlijn)

Slingenberg, C. H. 2012 No. 404, Jun 25, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Opvang, regeling verstrekkingen asielzoekers, Vertrektermijn, Voorlopige voorziening)

Slingenberg, C. H. 2012 No. 294, May 02, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Bah t. VK (Huisvesting, discriminatie, voorwaardelijke vergunning tot verblijf))

Slingenberg, C. H. 2012 No. 33, Sep 27, 2011. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Hof van Justitie EU (Cimade en GISTI: toepassingsbereik Opvangrichtlijn en Dublinclaimanten)

Slingenberg, C. H. 2012 No. 87, Sep 27, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Hoge Raad (Opvang, kinderrechten, gezinsleven)

Slingenberg, C. H. 2012 No. 458, Sep 21, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Vzr CRvB (Recht op maatschappelijke opvang voor meerderjarige vreemdeling zonder rechtmatig verblijf)

Slingenberg, C. H. 2012 No. 90, Oct 22, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Centrale Raad van Beroep (Recht op WMO opvang voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf?)

Slingenberg, C. H. 2011 No. 90, Jun 29, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2011)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Gerechtshof 's-Gravenhage (Recht op opvang voor illegale kinderen)

Slingenberg, C. H. & Werner, J. 2011 No. 92, Jan 11, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2011)

Research output: Memorandum/expositionCase note

2010

Case note: Centrale Raad van Beroep (Recht op daklozenopvang op grond van artikel 8 EVRM)

Slingenberg, C. H. 2010 No. 92, Apr 19, 2010. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2010)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Onmenselijke behandeling en bestraffing. Detentieomstandigheden. Vergoeding kunstgebit.)

Slingenberg, C. H. 2010 No. 48, Feb 16, 2010. (European Human Rights Cases; vol. 2010)

Research output: Memorandum/expositionCase note

2009

Case note: ABRvS (AC-procedure, aanvraag, indiening)

Slingenberg, C. H. 2009 No. 46, Nov 19, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2009)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: ABRvS (Opvang asielzoekers; interim measure van Human Rights Committee; rechtmatig verblijf; definitief besluit)

Slingenberg, C. H. 2009 No. 266, Feb 25, 2009. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2009)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Interim measure HRC en recht op opvang)

Slingenberg, C. H. 2009 No. 85, Feb 25, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Centrale Raad van Beroep (Bijstand en artikel 8 EVRM)

Slingenberg, C. H. 2009 No. 83, Oct 27, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Rechtbank 's-Gravenhage, zp Amsterdam (Dublinclaimanten en de Opvangrichtlijn)

Slingenberg, C. H. 2009 No. 87, Nov 11, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

Research output: Memorandum/expositionCase note

2008

Case note: ABRvS (Artikel 3 EVRM en medisch noodzakelijke zorgverlening aan illegalen)

Slingenberg, C. H. 2008 No. 90, Jun 18, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: ABRvS (Pardonregeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel?)

Slingenberg, C. H. 2008 No. 100, Nov 10, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: ABRvS (Recht op Rvb toelage voor niet-rechtmatig verblijvende kinderen)

Slingenberg, C. H. 2008 No. 92, Nov 18, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Centrale Raad van Beroep (Bijstand, illegale kinderen en internationale verdragen)

Slingenberg, C. H. & Minderhoud, P. E. 2008 No. 88, Dec 22, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Rechtbank 's-Gravenhage zp Haarlem (Regeling Verstrekkingen Asielzoekers. Bevoegdheid, COA. Meldingsplicht.)

Slingenberg, C. H. 2008 No. 216, Sep 25, 2007. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 7)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Voorzieningenrechter rechtbank 's-Gravenhage, zp Amsterdam (Voorlopige voorziening. Ongewenstverklaring. Opvang. Richtlijn.)

Slingenberg, C. H. 2008 No. 287, Apr 22, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Memorandum/expositionCase note

2007

Case note: ABRvS (Beëindiging leefgelden alleenstaande minderjarige vreemdeling)

Slingenberg, C. H. 2007 No. 92, Aug 29, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2007)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: ABRvS (Geen rechtstreekse werking artikel 23 en 24 IVRK)

Slingenberg, C. H. 2007 No. 90, Apr 12, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2007)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Opvang. Regeling verstrekkingen asielzoekers. Aanvraag, herhaalde. Richtlijn.)

Slingenberg, C. H. 2007 No. 466, Aug 20, 2007. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2007)

Research output: Memorandum/expositionCase note

Case note: Rechtbank Rotterdam (Rvb, geen toereikende en passende voorliggende voorziening)

Slingenberg, C. H. 2007 No. 87, Sep 19, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2007)

Research output: Memorandum/expositionCase note

2005

Case note: ABRvS (Marginale toetsing van het realiteitsgehalte van vermoedens)

Slingenberg, C. H. 2005 No. 19, Jul 28, 2005. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2005)

Research output: Memorandum/expositionCase note