Photo of Lieneke Slingenberg

mr. dr. Lieneke Slingenberg

  20052020

  Research output per year

  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output

  Filter
  Case note
  2020

  Case note HvJEU 25 juni 2020, VL: Uitleg 'andere autoriteit' art. 6 lid 1 Procedurerichtlijn 2013/32, doorzendplicht, toepassingsbereik Opvangrichtlijn

  Slingenberg, L., Sep 2020, No. C 36/20 PPU, Jun 25, 2020. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2020, no. 143)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  2019

  Case note: ABRvS (Eenmaal geeindigd rechtmatig verblijf herleeft niet indien een vreemdeling zich opnieuw meldt bij een AZC, noot)

  Slingenberg, L., Jul 2019, Apr 11, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 124)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: ABRvS (Voorlopig uitstel van vertrek geen uitvoering Unierecht, Handvest niet van toepassing; Rva niet van toepassing op niet-asielzoekers, noot)

  Slingenberg, C. H., May 2019, Mar 20, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 104)

  Research output: Case NoteCase noteAcademic

  Case note: EHRM (12267/16: Khan t. Frankrijk: Opvang zeer jonge AMV in vluchtelingenkamp Calais; positieve verplichting voorkomen onmenselijke behandeling, noot)

  Slingenberg, C. H., May 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2019:0228JUD001226716, Feb 28, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20, no. 92)(Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 87)

  Research output: Case NoteCase noteAcademic

  Case note: HvJEU (C-233/18: Haqbin, Evenredigheid sancties amv in opvangcentra; ontzegging meest elementaire behoeften, al was het maar tijdelijk, niet geoorloofd)

  Slingenberg, L., Dec 2019, No. ECLI:EU:C:2019:956, Nov 12, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 197)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Noot bij ABRvS 19 november 2018, Bepalingen CETA niet inroepbaar.

  Slingenberg, C. H., Feb 2019, No. 201801628/1/V1, No. ECLI:NL:RVS:2018:3769, Nov 19, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 23, no. 21)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  2018

  Noot bij ABRvS 28 juni 2018, Aanvraag, asiel. Aanvraag, indiening. Opvang, ingangsdatum

  Slingenberg, C. H., 2018, No. ECLI_NL:RVS:2018:2157, No. 201706173/1/V1, Jun 28, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 170)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  2017

  Case Note. ABRvS 5 juli 2017: Illegalen, opvang, meewerkcriterium, motivering, vertrekplicht

  Slingenberg, C. H., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:1826, Jul 05, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017, no. 204)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  J. N. v. Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie (C.J.E.U.)

  Slingenberg, C. H., Oct 2017, No. C-601/15 PPU, Feb 15, 2016. (International Legal Materials; vol. 56, no. 5)

  Research output: Case NoteCase noteAcademic

  2016

  Case note: ABRvS (Bed, bad, brood / Aanbod opvang in VBL / Meewerkplicht / Geen strijd met artt. 3 en 8 EVRM / Depressie niet aan te merken als bijzondere omstandigheid)

  Slingenberg, C. H., 2016, No. 150, Mar 16, 2016. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2016)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Hof van Justitie EU (Alo en Osso: Gelijke behandeling, Vrijheid van beweging, Woonplaatsverplichting, Subsidiaire beschermingsstatus, Vluchtelingenverdrag)

  Slingenberg, C. H., 2016, No. 108, Mar 01, 2016. (European Human Rights Cases; vol. 2016)

  Research output: Case NoteCase noteAcademic

  2015

  Case note: Centrale Raad van Beroep (Koppelingswet)

  Minderhoud, P. & Slingenberg, C. H., 2015, No. 65, Jun 26, 2001. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: EHRM (V.M. en anderen tegen Belgie, Opvang, Roma, Onmenselijke behandeling)

  Slingenberg, C. H., 2015, No. 281, Jul 07, 2015. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

  Research output: Case NoteCase noteAcademic

  Case note: EU Court of Justice (Saciri)

  Slingenberg, C. H., 2015, No. 62, Apr 24, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: European Committee of Social Rights (CEC v. the Netherlands)

  Slingenberg, C. H., 2015, No. 64, Nov 10, 2014. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: European Committee of Social Rights (Illegalen, opvang, koppelingswet (CEC t Nederland))

  Slingenberg, C. H., 2015, No. 24, Nov 10, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  File

  Case note: European Court of Human Rights (Ponomaryovi)

  Slingenberg, C. H., 2015, No. 59, Jun 21, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: HvJ EU, CRvB, ABRvS en ECSR 2014 (Verzamelnoot bij rubriek XII Opvang)

  Slingenberg, C. H., 2015, No. 86-89, (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2014)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: rechtbank Den Haag, zp Zwolle (gedwongen verhuizing uit gezinslocatie)

  Slingenberg, C. H., 2015, No. 304, Sep 09, 2015. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  2014

  Case note: ABRvS (Opvang, Regeling opvang asielzoekers, Onmenselijke behandeling, Opvangrichtlijn)

  Slingenberg, C. H., 2014, No. 92, Jan 10, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  File

  Case note: ABRvS (Opvang vreemdelingen. COa als zelfstandig bestuursorgaan niet bevoegd. Nieuwe interpretatie wettelijke taak COa.)

  Slingenberg, C. H., 2014, No. 88, Jan 10, 2014. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2014)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Centrale Raad van Beroep (Opvang, koppelingswet, priveleven)

  Slingenberg, C. H., 2014, No. 252, No. ECLI:NL:CRVB:2014:1995, Jun 04, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  File

  Case note: Hof van Justitie EU (Opvangrichtlijn (Saciri))

  Slingenberg, C. H., 2014, No. 143, Feb 27, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  File

  Case note: Hof van Justitie EU (Recht op huisvesting, Opvangrichtlijn, Eenheid van het gezin, Verzadiging van het opvangnetwerk voor asielzoekers in België (Saciri))

  Slingenberg, C. H., 2014, No. 95, Feb 27, 2014. (European Human Rights Cases; vol. 2014)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  2013

  Case note: ABRvS (geen opvang voor ongewenstverklaarde asielzoekers met interim measure EHRM)

  Slingenberg, C. H., 2013, No. 88, Jun 17, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2013)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  File

  Case note: ABRvS (recht op opvang op grond van art 3 en 8 EVRM?)

  Slingenberg, C. H., 2013, No. 89, Nov 22, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2013)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  File
  2012

  Case note: ABRvS (Grensdetentie, ongewenstverklaring, asielaanvraag, rechtmatig verblijf, procedurerichtlijn)

  Slingenberg, C. H., 2012, No. 404, Jun 25, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Opvang, regeling verstrekkingen asielzoekers, Vertrektermijn, Voorlopige voorziening)

  Slingenberg, C. H., 2012, No. 294, May 02, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Bah t. VK (Huisvesting, discriminatie, voorwaardelijke vergunning tot verblijf))

  Slingenberg, C. H., 2012, No. 33, Sep 27, 2011. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Hof van Justitie EU (Cimade en GISTI: toepassingsbereik Opvangrichtlijn en Dublinclaimanten)

  Slingenberg, C. H., 2012, No. 87, Sep 27, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2012)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Hoge Raad (Opvang, kinderrechten, gezinsleven)

  Slingenberg, C. H., 2012, No. 458, Sep 21, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Vzr CRvB (Recht op maatschappelijke opvang voor meerderjarige vreemdeling zonder rechtmatig verblijf)

  Slingenberg, C. H., 2012, No. 90, Oct 22, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2012)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Centrale Raad van Beroep (Recht op WMO opvang voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf?)

  Slingenberg, C. H., 2011, No. 90, Jun 29, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2011)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Sufi en Elmi t. VK. Uitzetting, onmenselijke behandeling, Somalie, vestigingsalternatief, definitierichtlijn, gezinsband)

  Battjes, H. & Slingenberg, C. H., 2011, No. 332, Jun 28, 2011. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2011)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Gerechtshof 's-Gravenhage (Recht op opvang voor illegale kinderen)

  Slingenberg, C. H. & Werner, J., 2011, No. 92, Jan 11, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2011)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  2010

  Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Opvang. Regeling verstrekkingen asielzoekers. Ongewenstverklaring. Richtlijn, Opvang. Richtlijn, Asielprocedure.)

  Slingenberg, C. H., 2010, No. 413, Sep 22, 2010. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2010)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Centrale Raad van Beroep (Recht op daklozenopvang op grond van artikel 8 EVRM)

  Slingenberg, C. H., 2010, No. 92, Apr 19, 2010. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2010)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Onmenselijke behandeling en bestraffing. Detentieomstandigheden. Vergoeding kunstgebit.)

  Slingenberg, C. H., 2010, No. 48, Feb 16, 2010. (European Human Rights Cases; vol. 2010)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  2009

  Case note: ABRvS (AC-procedure, aanvraag, indiening)

  Slingenberg, C. H., 2009, No. 46, Nov 19, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2009)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: ABRvS (Opvang asielzoekers; interim measure van Human Rights Committee; rechtmatig verblijf; definitief besluit)

  Slingenberg, C. H., 2009, No. 266, Feb 25, 2009. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2009)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Interim measure HRC en recht op opvang)

  Slingenberg, C. H., 2009, No. 85, Feb 25, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Centrale Raad van Beroep (Bijstand en artikel 8 EVRM)

  Slingenberg, C. H., 2009, No. 83, Oct 27, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Rechtbank 's-Gravenhage, zp Amsterdam (Dublinclaimanten en de Opvangrichtlijn)

  Slingenberg, C. H., 2009, No. 87, Nov 11, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  2008

  Case note: ABRvS (Artikel 3 EVRM en medisch noodzakelijke zorgverlening aan illegalen)

  Slingenberg, C. H., 2008, No. 90, Jun 18, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: ABRvS (Pardonregeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel?)

  Slingenberg, C. H., 2008, No. 100, Nov 10, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: ABRvS (Recht op Rvb toelage voor niet-rechtmatig verblijvende kinderen)

  Slingenberg, C. H., 2008, No. 92, Nov 18, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Centrale Raad van Beroep (Bijstand, illegale kinderen en internationale verdragen)

  Slingenberg, C. H. & Minderhoud, P. E., 2008, No. 88, Dec 22, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional

  Case note: Rechtbank 's-Gravenhage zp Haarlem (Regeling Verstrekkingen Asielzoekers. Bevoegdheid, COA. Meldingsplicht.)

  Slingenberg, C. H., 2008, No. 216, Sep 25, 2007. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 7)

  Research output: Case NoteCase noteProfessional