If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2005 2019

Filter
Case note
2019

Noot bij ABRvS 19 november 2018. Bepalingen CETA niet inroepbaar.

Slingenberg, C. H., Feb 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3769, Nov 19, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 23, no. 21)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2018

Noot bij ABRvS 28 juni 2018, Aanvraag, asiel. Aanvraag, indiening. Opvang, ingangsdatum

Slingenberg, C. H., 2018, No. ECLI_NL:RVS:2018:2157, No. 201706173/1/V1, Jun 28, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 170)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2017

Case Note. ABRvS 5 juli 2017: Illegalen, opvang, meewerkcriterium, motivering, vertrekplicht

Slingenberg, C. H., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:1826, Jul 05, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017, no. 204)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

J. N. v. Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie (C.J.E.U.)

Slingenberg, C. H., Oct 2017, No. C-601/15 PPU, Feb 15, 2016. (International Legal Materials; vol. 56, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2016

Case note: ABRvS (Bed, bad, brood / Aanbod opvang in VBL / Meewerkplicht / Geen strijd met artt. 3 en 8 EVRM / Depressie niet aan te merken als bijzondere omstandigheid)

Slingenberg, C. H., 2016, No. 150, Mar 16, 2016. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EU (Alo en Osso: Gelijke behandeling, Vrijheid van beweging, Woonplaatsverplichting, Subsidiaire beschermingsstatus, Vluchtelingenverdrag)

Slingenberg, C. H., 2016, No. 108, Mar 01, 2016. (European Human Rights Cases; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2015

Case note: Centrale Raad van Beroep (Koppelingswet)

Minderhoud, P. & Slingenberg, C. H., 2015, No. 65, Jun 26, 2001. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (V.M. en anderen tegen Belgie, Opvang, Roma, Onmenselijke behandeling)

Slingenberg, C. H., 2015, No. 281, Jul 07, 2015. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: EU Court of Justice (Saciri)

Slingenberg, C. H., 2015, No. 62, Apr 24, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: European Committee of Social Rights (CEC v. the Netherlands)

Slingenberg, C. H., 2015, No. 64, Nov 10, 2014. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: European Committee of Social Rights (Illegalen, opvang, koppelingswet (CEC t Nederland))

Slingenberg, C. H., 2015, No. 24, Nov 10, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: European Court of Human Rights (Ponomaryovi)

Slingenberg, C. H., 2015, No. 59, Jun 21, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU, CRvB, ABRvS en ECSR 2014 (Verzamelnoot bij rubriek XII Opvang)

Slingenberg, C. H., 2015, No. 86-89, (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2014)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: rechtbank Den Haag, zp Zwolle (gedwongen verhuizing uit gezinslocatie)

Slingenberg, C. H., 2015, No. 304, Sep 09, 2015. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2014

Case note: ABRvS (Opvang, Regeling opvang asielzoekers, Onmenselijke behandeling, Opvangrichtlijn)

Slingenberg, C. H., 2014, No. 92, Jan 10, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: ABRvS (Opvang vreemdelingen. COa als zelfstandig bestuursorgaan niet bevoegd. Nieuwe interpretatie wettelijke taak COa.)

Slingenberg, C. H., 2014, No. 88, Jan 10, 2014. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2014)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Centrale Raad van Beroep (Opvang, koppelingswet, priveleven)

Slingenberg, C. H., 2014, No. 252, No. ECLI:NL:CRVB:2014:1995, Jun 04, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hof van Justitie EU (Opvangrichtlijn (Saciri))

Slingenberg, C. H., 2014, No. 143, Feb 27, 2014. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2014)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Hof van Justitie EU (Recht op huisvesting, Opvangrichtlijn, Eenheid van het gezin, Verzadiging van het opvangnetwerk voor asielzoekers in België (Saciri))

Slingenberg, C. H., 2014, No. 95, Feb 27, 2014. (European Human Rights Cases; vol. 2014)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2013

Case note: ABRvS (geen opvang voor ongewenstverklaarde asielzoekers met interim measure EHRM)

Slingenberg, C. H., 2013, No. 88, Jun 17, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2013)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: ABRvS (recht op opvang op grond van art 3 en 8 EVRM?)

Slingenberg, C. H., 2013, No. 89, Nov 22, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2013)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File
2012

Case note: ABRvS (Grensdetentie, ongewenstverklaring, asielaanvraag, rechtmatig verblijf, procedurerichtlijn)

Slingenberg, C. H., 2012, No. 404, Jun 25, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Opvang, regeling verstrekkingen asielzoekers, Vertrektermijn, Voorlopige voorziening)

Slingenberg, C. H., 2012, No. 294, May 02, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Bah t. VK (Huisvesting, discriminatie, voorwaardelijke vergunning tot verblijf))

Slingenberg, C. H., 2012, No. 33, Sep 27, 2011. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EU (Cimade en GISTI: toepassingsbereik Opvangrichtlijn en Dublinclaimanten)

Slingenberg, C. H., 2012, No. 87, Sep 27, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Opvang, kinderrechten, gezinsleven)

Slingenberg, C. H., 2012, No. 458, Sep 21, 2012. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Vzr CRvB (Recht op maatschappelijke opvang voor meerderjarige vreemdeling zonder rechtmatig verblijf)

Slingenberg, C. H., 2012, No. 90, Oct 22, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Centrale Raad van Beroep (Recht op WMO opvang voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf?)

Slingenberg, C. H., 2011, No. 90, Jun 29, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2011)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Sufi en Elmi t. VK. Uitzetting, onmenselijke behandeling, Somalie, vestigingsalternatief, definitierichtlijn, gezinsband)

Battjes, H. & Slingenberg, C. H., 2011, No. 332, Jun 28, 2011. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2011)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Gerechtshof 's-Gravenhage (Recht op opvang voor illegale kinderen)

Slingenberg, C. H. & Werner, J., 2011, No. 92, Jan 11, 2011. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2011)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2010

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Opvang. Regeling verstrekkingen asielzoekers. Ongewenstverklaring. Richtlijn, Opvang. Richtlijn, Asielprocedure.)

Slingenberg, C. H., 2010, No. 413, Sep 22, 2010. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Centrale Raad van Beroep (Recht op daklozenopvang op grond van artikel 8 EVRM)

Slingenberg, C. H., 2010, No. 92, Apr 19, 2010. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Onmenselijke behandeling en bestraffing. Detentieomstandigheden. Vergoeding kunstgebit.)

Slingenberg, C. H., 2010, No. 48, Feb 16, 2010. (European Human Rights Cases; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2009

Case note: ABRvS (AC-procedure, aanvraag, indiening)

Slingenberg, C. H., 2009, No. 46, Nov 19, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2009)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Opvang asielzoekers; interim measure van Human Rights Committee; rechtmatig verblijf; definitief besluit)

Slingenberg, C. H., 2009, No. 266, Feb 25, 2009. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2009)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Interim measure HRC en recht op opvang)

Slingenberg, C. H., 2009, No. 85, Feb 25, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Centrale Raad van Beroep (Bijstand en artikel 8 EVRM)

Slingenberg, C. H., 2009, No. 83, Oct 27, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Rechtbank 's-Gravenhage, zp Amsterdam (Dublinclaimanten en de Opvangrichtlijn)

Slingenberg, C. H., 2009, No. 87, Nov 11, 2009. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2009)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2008

Case note: ABRvS (Artikel 3 EVRM en medisch noodzakelijke zorgverlening aan illegalen)

Slingenberg, C. H., 2008, No. 90, Jun 18, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Pardonregeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel?)

Slingenberg, C. H., 2008, No. 100, Nov 10, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Recht op Rvb toelage voor niet-rechtmatig verblijvende kinderen)

Slingenberg, C. H., 2008, No. 92, Nov 18, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Centrale Raad van Beroep (Bijstand, illegale kinderen en internationale verdragen)

Slingenberg, C. H. & Minderhoud, P. E., 2008, No. 88, Dec 22, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Rechtbank 's-Gravenhage zp Haarlem (Regeling Verstrekkingen Asielzoekers. Bevoegdheid, COA. Meldingsplicht.)

Slingenberg, C. H., 2008, No. 216, Sep 25, 2007. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008, no. 7)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Voorzieningenrechter rechtbank 's-Gravenhage, zp Amsterdam (Voorlopige voorziening. Ongewenstverklaring. Opvang. Richtlijn.)

Slingenberg, C. H., 2008, No. 287, Apr 22, 2008. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2008)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2007

Case note: ABRvS (Beëindiging leefgelden alleenstaande minderjarige vreemdeling)

Slingenberg, C. H., 2007, No. 92, Aug 29, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2007)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Geen rechtstreekse werking artikel 23 en 24 IVRK)

Slingenberg, C. H., 2007, No. 90, Apr 12, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2007)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Opvang. Regeling verstrekkingen asielzoekers. Aanvraag, herhaalde. Richtlijn.)

Slingenberg, C. H., 2007, No. 466, Aug 20, 2007. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2007)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Rechtbank Rotterdam (Rvb, geen toereikende en passende voorliggende voorziening)

Slingenberg, C. H., 2007, No. 87, Sep 19, 2007. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 2007)

Research output: Case NoteCase noteProfessional