Personal profile

Personal information

Marcelle Reneman werkt sinds augustus 2013 als universitair docent bij de sectie migratierecht van de afdeling Staats- en Bestuursrecht. Ze coördineert de Migration Law Clinic (www.migrationlawclinic.org) waar studenten onderzoek doen over complexe vragen op het gebied van Europees migratierecht ter ondersteuning van zaken die aanhangig zijn bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie EU. Van 2006 t/m 2013 was zij als promovenda en vervolgens als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden. In de periode 2001-2007 werkte zij als beleidsmedewerker voor VluchtelingenWerk Nederland. In 2001 was zij jurist bij de vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Marcelle Reneman has worked as an assistant professor in the department of administrative and constitutional law since August 2013. She coordinates the Migration Law Clinic (www.migrationlawclinic.org) where students conduct research on complex topics in the field of European migration law in support of cases pending before the European Court of Human Rights and the Court of Justice EU. From 2006 to 2013 she worked for the Institute of Immigration Law of Leiden University, first as a PhD candidate and later as an assistant professor. In the period 2001-2007 she was a policy officer at the Dutch Council for Refugees. In 2001 she worked as a jurist for the aliens chamber of the Administrative Jurisdiction Division of the Council of State.

Research

Marcelle Reneman verricht onderzoek in het programma Migratierecht. Zij houdt zich onder meer bezig met identificatie van asielzoekers met bijzondere behoeften, medische advisering in de asielprocedure, rechterlijke toetsing en EU procedurele rechten. Voor haar promotie-onderzoek onderzocht zij de mogelijke betekenis van het EU recht op een effectief rechtsmiddel voor de rechtmatigheid en interpretatie van de EU Asielprocedurerichtlijn (2005/85/EG en 20123/32/EU). Zij richtte zich specifiek op de betekenis van dit recht voor het recht van asielzoekers om in een lidstaat te verblijven, het recht om gehoord te worden, diverse bewijsrechtelijke kwesties en rechterlijke toetsing.

 

Marcelle Reneman conducts research in the programme 'Migration Law'. She has done research in the field of the identification of asylum seekers with special needs, medical advice in the asylum procedure, judicial review and EU procedural rights. In the context of her PhD research she examined the potential meaning of the EU right to an effective remedy for the legality and interpretation of the EU Asylum Procedures Directive (2005/85/EC and 2013/32/EU). She specifically addressed the right of asylum applicants to remain on the territory of the Member State, the right to be heard, evidentiary issues and judicial review.

Teaching

Ancillary activities

  • Commissie Meijers | Utrecht | Lid | 2013-08-01
  • Vluchtelingenwerk Nederland | Amsterdam | lid Commissie Asiel | 2013-08-01
  • Kluwer. AB bestuursrechtspraak | Deventer | Cluster coordinator Migration Law | 2014-11-28
  • Vluchtelingenwerk Nederland | Amsterdam | Member Committee Strategic Litigation | 2014-11-28

Last update Ancillary Activities: Amsterdam (2018-02-22)

Research Output 2003 2017

Doeltreffendheidsbeginsel: Termijn van 15 werkdagen voor indienen verzoek subsidiaire asielbescherming is te kort

Reneman, A. M. 2017 No. ECLI:EU:C:2016:789, Oct 20, 2016.

Research output: ProfessionalCase note

Open Access

Regeerakkoord: beperking rechtsbijstand aan asielzoekers

Reneman, A. M. 12 Oct 2017

Research output: PopularOnline publication or Website

Open Access

Strengere eisen documenten nareis Eritrese familieleden

Reneman, A. M. 23 May 2017

Research output: PopularOnline publication or Website

Verkiezingen 2017: Asiel

Reneman, A. M. 17 Mar 2017

Research output: PopularOnline publication or Website

Open Access