Photo of Marcelle Reneman

mr. dr. Marcelle Reneman

mr. dr.

20032020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2003 2020

2020

Ex nunc toetsing. Rechtbanken moeten nieuwe en achtergehouden asielmotieven in beginsel betrekken bij beroep tegen afwijzing asielaanvraag.

Reneman, M., 2020, No. ECLI:NL:RVS:2019:2073, Jul 03, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2020, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2019

Alleenstaande minderjarigen verdwijnen uit de opvang

Reneman, M., 11 Jun 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access

Beperking rechtsbijstand asielzoekers gaat door

Reneman, M., 25 Nov 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Case note: ABRvS (201806267/1/A2: Annotatie over vergoeding rechtsbijstand in asielzaken)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:2342, Jul 10, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 183)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201901423/1/V2: Motivering. Afdeling bestuursrechtspraak geeft uitleg over toepassing verkorte motivering hoger beroep in vreemdelingenzaken)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:1061, Apr 03, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 451)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Art

Case note: HvJ EU (C-556/17: Rechter moet internationale bescherming verlenen als bestuursorgaan zich niet aan eerdere uitspraak heeft gehouden, ook als nationaal recht dit verbiedt)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:626, Jul 29, 2019. (AB bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 481)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-652/16: Ex nunc rechterlijke toetsing van nieuwe asielmotieven via bestuurlijke lus)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2018:801, Oct 04, 2018. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 72)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

De kosten van lange asielprocedures

Reneman, M., 21 Nov 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access

Het Nederlandse uitnodigingsbeleid weer teruggeschroefd

Reneman, M., 15 Mar 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access

Het vreemdelingenrecht en de Awb

Reneman, M. & Battjes, H., Jul 2019, 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid. Marseille, B., Peters, H., Barkhuysen, T., Den Ouden, W. & Schlössels, R. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 361-370 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

IND mag vreemdeling in voornemen tot buitenbehandelingstelling in gelegenheid stellen tot herstel verzuim in opvolgende asielaanvraag.

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:574, Feb 21, 2019. (AB bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 339)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Kan de asielprocedure sneller?

Reneman, M., 16 Apr 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access

Kroniek van het Migratierecht 

Battjes, H., Boeles, P., Brouwer, E., Cornelisse, G. N., Ismaili, N., Reneman, M., Slingenberg, L., Spijkerboer, T. P. & Stronks, M., 13 Oct 2019, In : Nederlands Juristenblad. 35, p. p. 2641-2653 13 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Onthouden schorsende werking aan hoger beroep in asielzaken niet in strijd met Unierechtelijk doeltreffendheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel.

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:457, Feb 20, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 329)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Art

Unierechtelijke grenzen aan formele rechtskracht

Polak, J. E. M., Reneman, M., Sanders, T. & Roozendaal, B. J. P. G., May 2019, De toekomst van de formele rechtskracht. Den Haag: Boom juridisch, p. 211-270 60 p. (VAR reeks; vol. 162).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

finality
Law

Veranderingen in de asielinstroom in Nederland

Reneman, M., 21 Nov 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access
Blogs

Versnelling en vertraging in de Nederlandse asielprocedure

Reneman, M., 21 Nov 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access
2018

Asiel. Psychologische tests voor beoordeling geloofwaardigheid homoseksualiteit in strijd met recht op privéleven.

Reneman, A. M., 2018, No. CJEU Case C-473/16, Jan 25, 2018. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2018, no. 85)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Asylum and Article 47 of the Charter: Scope and Intensity of Judicial Review

Reneman, M., 2018, Asylum and the EU Charter of Fundamental Rights. Crescenzi, A., Forastiero, R. & Palmisano, G. (eds.). Naples: Editoriale Scientifica Napoli, p. 59-77

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File
asylum procedure
asylum seeker
charter
legal system
examination

Case note: Hof van Justitie EU 25 juli 2018

Reneman, A. M., 2018, No. C-585/16, Jul 25, 2018. (AB Bestuursrechtspraak ; vol. 2018, no. 368)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EU 25 juli 2018

Reneman, A. M. & Schüller, F., 2018, No. C-585/16, Jul 25, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 179)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EU 26 september 2018

Reneman, A. M. & Hillary, L., 2018, No. C-180/17, Sep 26, 2018. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2018, no. 236)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Horen in beroep niet vereist als feitelijke omstandigheden geen ruimte laten voor enige twijfel gegrondheid bestreden beslissing.

Reneman, A. M., 2018, No. CJEU Case C-348/16, Jul 26, 2017. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2018, no. 70)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Refugees
Netherlands
Decision Making

Kroniek van het migratierecht

Battjes, H., Boeles, P., Brouwer, E. R., Cornelisse, G. N., Reneman, A. M., Slingenberg, C. H., Spijkerboer, T. P. & Stronks, M., 16 Oct 2018, In : Nederlands Juristenblad. 2018, 35, p. 2672-2683 12 p., 2018/1873.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Open Access
File

Potentieel prejudicieel: Europese verplichting tot het laten doen van forensisch medisch onderzoek in asielzaken?

Reneman, A. M., Mar 2018, In : Journaal Vreemdelingenrecht. 17, 1, p. 61-69 9 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Psychologische tests voor vaststelling homoseksualiteit asielzoekers niet toegestaan

Reneman, A. M., 2 Feb 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Wie geldt als werkgever voor vreemdelingen?

Reneman, A. M. & de Lange, F., 29 Mar 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

2017

ABRvS 6 oktober 2017, AB 2017/381 en JV 2017/247

Reneman, A. M., 2017, No. ECLI:NL:RVS:2017:2718, Oct 06, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2017, no. 44)(Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017, no. 16)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Doeltreffendheidsbeginsel: Termijn van 15 werkdagen voor indienen verzoek subsidiaire asielbescherming is te kort

Reneman, A. M., 2017, No. ECLI:EU:C:2016:789, Oct 20, 2016.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access

Kroniek van het migratierecht 2017

Battjes, H., Boeles, P., Brouwer, E. R., Cornelisse, G. N., Reneman, A. M., Spijkerboer, T. P. & Stronks, M., 13 Oct 2017, In : Nederlands Juristenblad. 35, p. 2594-2603

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Regeerakkoord: beperking rechtsbijstand aan asielzoekers

Reneman, A. M., 12 Oct 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access

Strengere eisen documenten nareis Eritrese familieleden

Reneman, A. M., 23 May 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Verkiezingen 2017: Asiel

Reneman, A. M., 17 Mar 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access

Verkiezingen 2017: Opvang van asielzoekers en asielstatushouders

Reneman, A. M., 3 Mar 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access
2016

Case note: ABRvS (Intensiteit rechterlijke toetsing in asielzaken. Uitleg volledig en ex nunc onderzoek naar de feitelijke en juridische gronden)

Reneman, A. M., 2016, No. 195, Apr 13, 2016. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Ne bis in idem. Verschillend markgebied en afwijkende marktomstandigheden horecabedrijf zijn nova bij tweede aanvraag arbeid als zelfstandige)

Reneman, A. M., 2016, No. 72, No. ECLI:NL:RVS:2015:2942, Sep 08, 2015. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Ne bis in idem-beoordelingskader rechterlijke toets opvolgende aanvraag afgeschaft in vreemdelingenzaken)

Reneman, A. M., 2016, No. 253, Jun 22, 2016. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Al Tamimi, Y. & Reneman, A. M., 2016, No. 290, No. ECLI:NL:RVS:2016:2589, (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2016, no. 15)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CAT

Reneman, A. M., 2016, No. 49, Nov 30, 2015. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (Ne bis in idem. Te restrictieve interpretatie van het begrip ‘nieuw feit’ in vierde asielprocedure leidt tot schending art. 3 EVRM)

Reneman, A. M., 2016, No. 124, Jan 19, 2016. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (Uitputting rechtsmiddelen: Asielzoeker hoefde niet in hoger beroep voor indiening klacht EHRM)

Reneman, A. M., 2016, No. 435, Jul 05, 2016. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJEU

Reneman, A. M., 2016, No. 286, No. ECLI:EU:C:2016:789, Oct 20, 2016. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJEU (Schorsende werking beroep. Niet vereist bij asielbeslissing die niet leidt tot uitzetting met een risico op schending 3 EVRM)

Reneman, A. M., 2016, No. 72, No. ECLI:EU:C:2015:824, (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Herziene Procedurerichtlijn vereist intensievere toetsing in asielzaken [blog]

Reneman, A. M., 13 Apr 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Kroniek van het migratierecht

Battjes, H., Boeles, P., Cornelisse, G. N., Brouwer, E., Reneman, A. M., Slingenberg, C. H., Spijkerboer, T. P. & Stronks, M. C., 2016, In : Nederlands Juristenblad. 2016, 35, p. 2590-2603

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Open Access
File

Medische waarheidsvinding en geloofwaardigheidsbeoordeling in asielzaken, Interpretatie en waardering van medische rapporten door de IND

Reneman, A. M., de Lange, J. & Smeekes, J., 2016, In : Asiel&Migrantenrecht. 2016, 10, p. 460-473

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Meer rechterlijke controle op besluiten herhaalde asielaanvraag [blog]

Reneman, A. M., 22 Jun 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Versnelling, verlenging en vereenvoudiging van asielprocedures vanwege hoge instroom, Spanning met het Europese recht

Reneman, A. M., 2016, In : Asiel&Migrantenrecht. 2016, 6/7, p. 264-274

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

2015

Aanpassing asielprocedure aan hoge instroom [blog]

Reneman, A. M. & Boeles, P., 30 Nov 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular