Personal profile

Personal information

Niels Jak heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Hij behaalde daar in 2007 cum laude zijn master voor de afstudeerrichtingen staats- en bestuursrecht en privaatrecht.

Van 2008 tot en met 2014 was hij als docent en promovendus verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit. Hij verrichtte in die periode promotieonderzoek naar de juridische positie van semipublieke instellingen. Dit onderzoek werd deels gefinancierd door gelden afkomstig uit het VU-ster-project ‘Publiek domein en markten’. In november 2014 promoveerde hij op het proefschrift Semipublieke instellingen. De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving. Dit proefschrift was genomineerd voor de VAR-prijs 2017.
 
Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, is hij sinds april 2016 Senior Professional Support Lawyer bij de praktijkgroep bestuursrecht van Stibbe. Vanaf juni 2015 is hij daarnaast universitair docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit. Voorts verzorgt hij als co-auteur de kroniek ‘Bestuurlijke organisatie’ van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB).

Research

Niels Jak verricht onderzoek binnen het programma ‘Public Contracts: Law & Governance’. Hij richt zich in zijn onderzoek op het grensvlak van publiek- en privaatrecht, in het bijzonder op het bestuurlijk organisatierecht met als focus publieke-taakbehartiging door privaatrechtelijke rechtspersonen (semipublieke organisaties).

De expertise van Niels Jak ligt op het vlak van algemeen bestuursrecht, bestuurlijk organisatierecht, vraagstukken over publieke-taakbehartiging door private rechtspersonen. 

Teaching

Overheidsrechtspersonenrecht

Ancillary activities

No ancillary activities

Ancillary activities are updated daily

Research Output 2007 2018

Kroniek Bestuurlijke organisatie

Jak, N., de Greef, R. J. M. H. & Nehmelman, R. 2017 In : Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. 2017, 3, p. 96-103 11

Research output: ScientificArticle

Kroniek Bestuurlijke organisatie

de Greef, R. J. M. H., Jak, N. & Nehmelman, R. 25 Oct 2017 In : Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. 2017, 8, p. 275-283 30

Research output: ScientificArticle