No photo of P. de Vries

P. de Vries

dr.

20072017
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2007 2017

Filter
Online publication or Website
2013

De eenheid van de kerk [blog]: 5 (slot)

de Vries, P., 11 Oct 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De persoon van de Heere Jezus Christus en de betrouwbaarheid van het getuigenis van de evangeliën (recensies) [blog]

de Vries, P., 5 Oct 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Gereformeerd en katholiek [blog]

de Vries, P., 22 Aug 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het gezag van de Heilige Schrift [blog]

de Vries, P., 27 Dec 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het huwelijk is eerlijk onder allen [blog]

de Vries, P., 6 Dec 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Homoseksualiteit in het licht van de Schrift [blog]

de Vries, P., 4 Dec 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Kerk en belijdenis. De belijdenisgeschriften [blog]

de Vries, P., 10 Jun 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Kerk en belijdenis. Introductie [blog]

de Vries, P., 1 Jun 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Kerk en belijdenis. Waar vinden we de Kerk? [blog]

de Vries, P., 13 Jun 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

The Authority of Scripture [blog]

de Vries, P., 3 Oct 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

2014

Belangwekkende Bijbelcommentaren [blog]

de Vries, P., 10 Dec 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Commentaren op de brief aan de Romeinen [blog]

de Vries, P., 1 Nov 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Commentary on Isaiah [blog]

de Vries, P., 15 Mar 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

David B. Calhoun, Our Southern Sion: Old Columbia Seminary (1828-1927) [blog]

de Vries, P., 21 Aug 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De essentie van het Oude Testament [blog]

de Vries, P., 3 Dec 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De evangeliën als verslagen van ooggetuigen [blog]

de Vries, P., 11 Sep 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De gereformeerde belijdenis en de eenheid van de kerk (zes afleveringen) [blog]

de Vries, P., 6 Mar 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Desmond T. Alexander, From Eden to the New Jerusalem: An Introduction to Biblical Theology [blog]

de Vries, P., 3 Feb 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Ds. J.T. Doornenbal. Een gereformeerd-katholiek christen (vijf afleveringen) [blog]

de Vries, P., 25 Jan 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een belangwekkende studie over de canon van het Nieuwe Testament [blog]

de Vries, P., 25 Nov 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een Bijbelse visie op hermeneutiek [blog]

de Vries, P., 13 Sep 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een Gereformeerde dogmatiek [blog]

de Vries, P., 14 Jul 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een Joodse geleerde over de Evangeliën [blog]

de Vries, P., 13 Jan 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Groen van Prinsterer: A Dutch statesman who confessed the Gospel of Christ [blog]

de Vries, P., 11 Jun 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Heeft de boodschap van de rechtvaardiging als vrijspraak in Gods gericht en van het pelgrimschap wel een bijbelse grond? [blog]

de Vries, P., 4 Nov 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het gezag van de Schrift. Een viertal recensies [blog]

de Vries, P., 28 Apr 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het nut van filosofie [blog]

de Vries, P., 18 Dec 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Hoe moet het Evangelie in deze veranderde samenleving worden doorgegeven? [blog]

de Vries, P., 21 Jun 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Lessons from the Church History of Wales [blog]

de Vries, P., 24 Dec 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Nieuwtestamentische handboeken met een boodschap [blog]

de Vries, P., 9 Jul 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Song of Songs [blog]

de Vries, P., 27 Oct 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

The Divine Initiative in Applying Grace [blog]

de Vries, P., 30 Aug 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Udo Schelle, Theology of the New Testament, trans. M. Eugene Boring [blog]

de Vries, P., 4 Feb 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Wat is waarheid? [blog]

de Vries, P., 11 Oct 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

2015

A Theological Introduction to the Pentateuch [blog]

de Vries, P., 27 Nov 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Blijvend vergeving nodig [blog]

de Vries, P., 28 Oct 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Daniel en zijn boek [blog]

de Vries, P., 30 Jul 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De betekenis van de apostel Paulus en zijn brieven binnen het Nieuwe Testament [blog]

de Vries, P., 4 Sep 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De geschiedenis van de studie van het Oude Testament [blog]

de Vries, P., 19 Aug 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De heerlijkheid van de Gekruisigde [blog]

de Vries, P., 5 Nov 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De onfeilbaarheid van de Schrift [blog]

de Vries, P., 20 Aug 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De Schrift alleen: de aard en reikwijdte van het gezag van de Schrift [blog]

de Vries, P., 1 Apr 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De ware schat van de kerk [blog]

de Vries, P., 13 Oct 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De wortels van de Reformatie [blog]

de Vries, P., 16 Dec 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een handboek over Paulus [blog]

de Vries, P., 4 Nov 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een leerzaam commentaar op Leviticus [blog]

de Vries, P., 30 Dec 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een tweetal handboeken bij het Oude Testament [blog]

de Vries, P., 22 Feb 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

From the Mouth of God [blog]

de Vries, P., 28 Mar 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Gods toorn in de Psalmen [blog]

de Vries, P., 10 Dec 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het echte conflict. Wat zegt Plantinga eigenlijk? [blog]

de Vries, P., 23 Jan 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular