No photo of P. de Vries

P. de Vries

dr.

20072017
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2007 2017

Filter
Online publication or Website
Online publication or Website

A Commentary on Acts [blog]

de Vries, P., 18 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

A Commentary on Luke [blog]

de Vries, P., 11 Feb 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

An All-Surpassing Fellowship [blog]

de Vries, P., 4 Jan 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

An Introduction to Biblical Ethics [blog]

de Vries, P., 13 Jan 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

An Old Testament Theology of Worship [blog]

de Vries, P., 15 Jun 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

A Theological Introduction to the Pentateuch [blog]

de Vries, P., 27 Nov 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Belangwekkende Bijbelcommentaren [blog]

de Vries, P., 10 Dec 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Blijvend vergeving nodig [blog]

de Vries, P., 28 Oct 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Calvijns Institutie van 1541 [blog]

de Vries, P., 9 Dec 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Commentaren op de brief aan de Romeinen [blog]

de Vries, P., 1 Nov 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Commentary on Isaiah [blog]

de Vries, P., 15 Mar 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Daniel en zijn boek [blog]

de Vries, P., 30 Jul 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

David B. Calhoun, Our Southern Sion: Old Columbia Seminary (1828-1927) [blog]

de Vries, P., 21 Aug 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De betekenis van de apostel Paulus en zijn brieven binnen het Nieuwe Testament [blog]

de Vries, P., 4 Sep 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De betekenis van de brief van Jacobus [blog]

de Vries, P., 3 Jan 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De betekenis van de Reformatie [blog]

de Vries, P., 25 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De Britse kroningseed [blog]

de Vries, P., 19 Sep 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De eenheid van de kerk [blog]

de Vries, P., 17 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De eenheid van de kerk [blog]: 5 (slot)

de Vries, P., 11 Oct 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De essentie van het Oude Testament [blog]

de Vries, P., 3 Dec 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De evangeliën als verslagen van ooggetuigen [blog]

de Vries, P., 11 Sep 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De gereformeerde belijdenis en de eenheid van de kerk (zes afleveringen) [blog]

de Vries, P., 6 Mar 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De geschiedenis van de studie van het Oude Testament [blog]

de Vries, P., 19 Aug 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De heerlijkheid van de Gekruisigde [blog]

de Vries, P., 5 Nov 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De heiliging [blog]

de Vries, P., 2 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De onfeilbaarheid van de Schrift [blog]

de Vries, P., 20 Aug 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest [blog]

de Vries, P., 25 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De persoon van de Heere Jezus Christus en de betrouwbaarheid van het getuigenis van de evangeliën (recensies) [blog]

de Vries, P., 5 Oct 2013

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De preken van Calvijn over Genesis [blog]

de Vries, P., 4 Apr 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De rechtvaardiging op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Luthers reformatorische ontdekking [blog]

de Vries, P., 24 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De schepping en de God van Abraham [blog]

de Vries, P., 19 Jan 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De Schrift alleen: de aard en reikwijdte van het gezag van de Schrift [blog]

de Vries, P., 1 Apr 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Desmond T. Alexander, From Eden to the New Jerusalem: An Introduction to Biblical Theology [blog]

de Vries, P., 3 Feb 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk [blog]

de Vries, P., 4 Feb 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De ware schat van de kerk [blog]

de Vries, P., 13 Oct 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De wortels van de Reformatie [blog]

de Vries, P., 16 Dec 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Ds. J.T. Doornenbal. Een gereformeerd-katholiek christen (vijf afleveringen) [blog]

de Vries, P., 25 Jan 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een aanbevelenswaardig commentaar op de brieven van Johannes [blog]

de Vries, P., 15 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een belangwekkende studie over de canon van het Nieuwe Testament [blog]

de Vries, P., 25 Nov 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een Bijbelse visie op hermeneutiek [blog]

de Vries, P., 13 Sep 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een drietal studies over Paulus en zijn brieven [blog]

de Vries, P., 11 Jun 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een Gereformeerde dogmatiek [blog]

de Vries, P., 14 Jul 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een handboek over Paulus [blog]

de Vries, P., 4 Nov 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een Joodse geleerde over de Evangeliën [blog]

de Vries, P., 13 Jan 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een leerzaam commentaar op Leviticus [blog]

de Vries, P., 30 Dec 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een nieuwtestamentische bijbelse theologie [blog]

de Vries, P., 27 Feb 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een tweetal handboeken bij het Oude Testament [blog]

de Vries, P., 22 Feb 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een tweetal inleidingen op het Oude Testament [blog]

de Vries, P., 13 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een zin die helaas vaak totaal fout is begrepen: ‘Zijt Gij met mijn doem gediend, Zoek Uw' eer. Ik heb ’t verdiend.’ [blog]

de Vries, P., 13 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

From the Mouth of God [blog]

de Vries, P., 28 Mar 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular