19962017
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Personal information

I am an associate professor of early modern Dutch literature at VU University Amsterdam and director of the Graduate School of Humanities.

 

Meer informatie in het Nederlands

Na de middelbare school (gymnasium alfa aan het Carolus Clusius College te Zwolle) studeerde ik Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht (1988-1994). Tijdens mijn studie volgde ik bijvakken bij Spaans en liep ik stage aan de Sorbonne te Parijs als docent taalverwerving bij de opleiding Nederlands aldaar. Na mijn afstuderen werkte ik een jaar als docent bij de afdeling vroegmoderne Nederlandse letterkunde van de UU. In september 1995 begon ik aan mijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Onder leiding van mijn promotor Marijke Spies schreef ik een proefschrift over de rederijkerspoetica waarop ik in september 2001 promoveerde. Ondertussen gaf ik colleges aan de VU en aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In het collegejaar 2000-2001 was ik opnieuw werkzaam als docent aan de Sorbonne. Van september 2001 tot en met september 2005 werkte ik aan de VU aan een postdoc-onderzoek over de smaak van de rederijkers. Van 2002 tot 2008 combineerde ik het onderzoek aan de VU met een kleine onderwijsaanstelling aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling vroegmoderne Nederlandse literatuur. In 2005 volgde een tweede postdoc-project: ik kreeg een VENI-beurs van NWO voor een onderzoek naar vroegmoderne verzamelhandschriften en gedrukte bloemlezingen. Na het voltooien van dit project in 2009 werd ik aangesteld als universitair docent aan de VU. In 2013 behaalde ik mijn SKO (seniorkwalificatie onderwijs) en in 2014 volgde een aanstelling als universitair hoofddocent. Ik werd voorzitter van de Bachelorkamer van de examencommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (2015-2017). Ik werkte mee aan de ontwikkeling van de tweejarige educatieve master voor het schoolvak Nederlands, en in het Schooltalenproject boog ik mij over 'blended learning' binnen diezelfde master. Binnen de faculteit ben ik vertegenwoordiger van KnowVU, het kennisplatform voor onderwijsontwikkeling aan de VU. Met ingang van 1 september 2017 ben ik directeur van de Graduate School of Humanities.

Research

My research focuses on the manuscript circulation of texts, the interaction between manuscript and print, social authorship, coterie reading and text collecting (anthologies and miscellanies) between 1500 and 1850. Previously I published on late medieval and early modern poetic theory and literary institutions (e.g. in my PhD thesis on 'chambers of rhetoric'/ rederijkerskamers), on early modern women writers, and on the reception of Portuguese and Spanish literature in the Netherlands.

Meer informatie in het Nederlands

Expertise: Nederlandse literatuur en cultuur uit de vroegmoderne periode, en daarbinnen in het bijzonder de wisselwerking tussen handschrift en druk, tekstcollecties (verzamelhandschriften, gedrukte bloemlezingen), poetica, rederijkersliteratuur, vertalingen en navolgingen.

Van 1 oktober 2005 tot 2009 werkte ik aan een post-doc onderzoek naar vroegmoderne verzamelhandschriften en gedrukte bloemlezingen. Het project, The dynamics of poetics. Sociocultural dimensions of early modern manuscript miscellanies and printed anthologies, werd gefinancierd door NWO met een VENI-subsidie, in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Het project is afgesloten met een serie artikelen. Handgeschreven literatuur uit de periode na de uitvinding van de drukpers blijft een belangrijke plaats innemen in mijn onderzoek. Inmiddels heb ik dat uitgebreid van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Ook streef ik ernaar, verbanden te leggen met de huidige mediarevolutie en de invloed van nieuwe technologieën op de manieren waarop mensen met teksten omgaan.

Teaching

I started to teach in 1994 and have been working as a lecturer in Utrecht, Nijmegen, Paris and Amsterdam. In 2013, I obtained a Senior Teaching Qualification. Ever since I have been a member of KnowVU, the VU Teaching Knowledge Network, and I am one of the representatives of KnowVU at the Faculty of Humanities. 

In my courses I always strive to connect research and teaching, especially so in the MA course The Material Book.

Grants

NWO VENI: The dynamics of poetics, 2005-2009.

Ancillary activities

 • Amsterdam University Press | Amsterdam | Adviseur | 2014-01-20
 • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren | Onbekend | Adviseur | 2014-01-20
 • Landelijke Vereniging voor Neerlandici | Onbekend | Bestuurslid | 2014-01-20
 • Tijdschrift voor Nederlandse Taal-en Letterkunde | Onbekend | Redactielid | 2014-01-20
 • Commissie voor Taal- en Letterkunde | Leiden | Medewerker | 2014-02-01
 • Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Leiden | Bestuurder | 2014-02-01
 • Nederlandse Boekhistorische Vereniging | Leiden | Bestuurder | 2014-02-01
 • Editorial Board Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age | Amsterdam | editor | 2017-03-27

Ancillary activities are updated daily

Fingerprint Fingerprint is based on mining the text of the person's scientific documents to create an index of weighted terms, which defines the key subjects of each individual researcher.

Manuscripts Arts & Humanities
Miscellanies Arts & Humanities
Manuscript Culture Arts & Humanities
Reader Arts & Humanities
Poem Arts & Humanities
Aura Arts & Humanities
Migrants Arts & Humanities
Merchants Arts & Humanities

Research Output 1996 2017

Dirk Smits: Stroompoëet schrijft koffietafelboek

Moser, P. H. 30 Aug 2017

Research output: Non-textual formOnline publication or Website

Open Access

Jacobus Bellamy: Een gevoelige ziel in een geweldig lichaam

Moser, P. H. 30 Aug 2017

Research output: Non-textual formOnline publication or Website

Open Access

ABC for the advanced reader: the trompe-l'oeil book of Crijn van Zuyderhoudt

Moser, P. H. 23 Aug 2016

Research output: Non-textual formOnline publication or Website

Open Access

Activities 2001 2018

 • 32 Lecture / Presentation
 • 7 Editorial work
 • 4 Membership

The Life of the Party. The Marvellous Manuscript Miscellany of Margareta Mels (1669)

Moser, P. (Speaker)
26 Mar 2018

Activity: ScientificLecture / Presentation

Amsterdam University Press (Publisher)

Moser, P. (Member of editorial board)
2016 → …

Activity: ScientificEditorial work

Lezen of kijken? Een handgeschreven ABC-boekje met een dubbele bodem uit 1779

Moser, P. (Speaker)
15 Apr 2016

Activity: PopularLecture / Presentation