Personal profile

Personal information

Na de middelbare school (gymnasium alfa aan het Carolus Clusius College te Zwolle) studeerde ik Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht (1988-1994). Tijdens mijn studie volgde ik bijvakken bij Spaans en liep ik stage aan de Sorbonne te Parijs als docent taalverwerving bij de opleiding Nederlands aldaar. Na mijn afstuderen werkte ik een jaar als docent bij de afdeling vroegmoderne Nederlandse letterkunde van de UU. In september 1995 begon ik aan mijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Onder leiding van mijn promotor Marijke Spies schreef ik een proefschrift over de rederijkerspoetica waarop ik in september 2001 promoveerde. Ondertussen gaf ik colleges aan de VU en aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In het collegejaar 2000-2001 was ik opnieuw werkzaam als docent aan de Sorbonne. Van september 2001 tot en met september 2005 werkte ik aan de VU aan een postdoc-onderzoek over de smaak van de rederijkers. Van 2002 tot 2008 combineerde ik het onderzoek aan de VU met een kleine onderwijsaanstelling aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling vroegmoderne Nederlandse literatuur. In 2005 volgde een tweede postdoc-project: ik kreeg een VENI-beurs van NWO voor een onderzoek naar vroegmoderne verzamelhandschriften en gedrukte bloemlezingen. Na het voltooien van dit project in 2009 werd ik aangesteld als universitair docent aan de VU. In 2013 behaalde ik mijn SKO (seniorkwalificatie onderwijs) en in 2014 volgde een aanstelling als universitait hoofddocent. Ik werd voorzitter van de Bachelorkamer van de examencommissie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (2015-heden). Ik werkte mee aan de ontwikkeling van de tweejarige educatieve master voor het schoolvak Nederlands, en in het Schooltalenproject boog ik mij over 'blended learning' binnen diezelfde master. Binnen de faculteit ben ik vertegenwoordiger van KnowVU, het kennisplatform voor onderwijsontwikkeling aan de VU. Met ingang van 1 september 2017 ben ik directeur van de Graduate School of Humanities.

Research

Expertise: Nederlandse literatuur en cultuur uit de vroegmoderne periode, en daarbinnen in het bijzonder de wisselwerking tussen handschrift en druk, tekstcollecties (verzamelhandschriften, gedrukte bloemlezingen), poetica, rederijkersliteratuur, vertalingen en navolgingen.

Van 1 oktober 2005 tot 2009 werkte ik aan een post-doc onderzoek naar vroegmoderne verzamelhandschriften en gedrukte bloemlezingen. Het project, The dynamics of poetics. Sociocultural dimensions of early modern manuscript miscellanies and printed anthologies, werd gefinancierd door NWO met een VENI-subsidie, in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Het project is afgesloten met een serie artikelen. Handgeschreven literatuur uit de periode na de uitvinding van de drukpers blijft een belangrijke plaats innemen in mijn onderzoek. Inmiddels heb ik dat uitgebreid van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Ook streef ik ernaar, verbanden te leggen met de huidige mediarevolutie en de invloed van nieuwe technologieën op de manieren waarop mensen met teksten omgaan.

Teaching

Grants

Ancillary activities

  • Amsterdam University Press | Amsterdam | Adviseur | 2014-01-20
  • Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren | Onbekend | Adviseur | 2014-01-20
  • Landelijke Vereniging voor Neerlandici | Onbekend | Bestuurslid | 2014-01-20
  • Tijdschrift voor Nederlandse Taal-en Letterkunde | Onbekend | Redactielid | 2014-01-20
  • Commissie voor Taal- en Letterkunde | Leiden | Medewerker | 2014-02-01
  • Maatschappij der Nederlandse Letterkunde | Leiden | Bestuurder | 2014-02-01
  • Nederlandse Boekhistorische Vereniging | Leiden | Bestuurder | 2014-02-01
  • Editorial Board Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age | Amsterdam | editor | 2017-03-27

Last update Ancillary Activities: Amsterdam (2018-02-18)

Research Output 1996 2017

The Aura of the Letter: Cornelis Crul's ABC Poem in BL Sloane MS 1174 and sixteenth-century views on form and content

Moser, P. H. 2016 The Aura of the Word in the Early Age of Print (1450-1600). Mareel, S. & Buskirk, J. (eds.). New York and London: Routledge, p. 151-179 29 p.

Research output: Scientific - peer-reviewConference contribution

Introduction: Remix in Retrospect

Moser, P. H. 2013 In : Authorship. 2, 2, p. 1-11 12 p.

Research output: Scientific - peer-reviewArticle

Open Access