prof. dr. R. van Woudenberg

prof. dr.

1994 …2020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Chapter

An epistemological critique of scientism

van Woudenberg, R., 2018, Scientism: Prospects and Problems. de Ridder, J., Peels, R. & van Woudenberg, R. (eds.). Oxford University Press, p. 167-189 23 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Bron van verlangen

van Woudenberg, R., 2008, Geleerd en gelovig. 22 wetenschappers over hun geloof in God. Dekker, K. (ed.). Kampen: Ten Have, p. 239-256

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

De rede als slaaf van de passies. David Hume over rede, handelen en morele kennis.

van Woudenberg, R., 1999, De razende Socrates.. de Boer, T. (ed.). Baarn/Kapellen: Agora/Pelckmans, p. 91-120 29 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Disbelief

van Woudenberg, R., 2015, The Cambridge Dictionary of Philosophy. prof Robert Audi (ed.). 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, p. 277-277 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Een feest van herkenning. Mijn ervaring met Rooms-Katholieken

van Woudenberg, R., 2008, Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome-Reformatie. van der Ploeg, T. (ed.). Amsterdam: B&S, p. 20-23 105 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Enkele argumenten tegen het naturalisme

van Woudenberg, R., 1995, Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit Amsterdam op vrijdag 18 november 1994. de Bruijn, J. (ed.). Amsterdam: VU-Uitgeverij, p. 39-77

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Filosofie en theologie, geloof en waarheid

van Woudenberg, R., 1997, Filosofie en Theologie. Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen. van den Brink, G. (ed.). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, p. 48-62

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Greijdanus' kentheologie

van Woudenberg, R., 1998, Leven en werk van prof. dr. Seakle Greijdanus. Harinck, G. (ed.). Barneveld: De Vuurbaak, p. 165-174 (X; no. X).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Herman Dooyeweerd

van Woudenberg, R., 2010, Denkers en religie. Achterhuis, H. (ed.). Diemen: Veen, p. 317-330

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het betwiste 'goede' huwelijk

van Woudenberg, R., 1994, Opklaring. Cahier voor christelijke geloofsopvoeding. van Dijken, J. (ed.). Kampen: Kok, p. 59-63 (3).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Het leven is één groot gesprek met God

van Woudenberg, R., 2013, In gesprek over bidden. de Fijter, R. (ed.). Barneveld: Plateau, p. 111-114 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Het probleem van het kwaad

van Woudenberg, R., 1996, Christendom. Onwijs?! 15 wetenschapper over God, geloof en wetenschap. Kampen: Kok Voorhoeve, p. 179-192 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het reformatorisch wijsgerig denken

van Woudenberg, R., 2002, Cultuurfilosofie. Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur. Brugmans, E. (ed.). Budel: Damon, p. 219-260

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het reformatorsiche wiijsgerig denken

van Woudenberg, R., 1994, Cultuur-filosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Heerlen: Open Universiteit, p. 165-197 (Deel I).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding

van Woudenberg, R. & Cusveller, B., 1998, De kentheorie van Alvin Plantinga. van Woudenberg, R. & Cusveller, B. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 9-14 150 p. (X; no. X).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Internalisme en externalisme in de kentheorie

van Woudenberg, R., 1997, Vijandsbeelden in de Filosofie. Pijnenburg, L. (ed.). Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen, p. 165-170

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Introduction: Putting Scientism on the Philosophical Agenda

van Woudenberg, R., Peels, H. D. & de Ridder, G. J., Jan 2019, Scientism: Prospects and Problems. de Ridder, G. J., Peels, H. D. & van Woudenberg, R. (eds.). New York: Oxford University press, p. 1-27

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

John Locke, funderingsdenken als antwoord op pluralisme

van Woudenberg, R., 1995, Pluralisme, Cultuurfilosofische beschouwingen. Griffioen, S. (ed.). Amsterdam/Meppel: BOOM, p. 11-29

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Karl-Otto Apel

van Woudenberg, R., 1994, Kritisch Denkerslexicon. Achterhuis, H. J. & Sperna Weiland, J. (eds.). Houten: Bohn, Staffleu, Van Loghum, p. 1-21 (afl. 15).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Karl-Otto Apel en de transcendentale pragmatiek

van Woudenberg, R., 2013, De nieuwe Duitse filosofie. Celikates, R. (ed.). Amsterdam: BOOM, p. 402-408

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Newman and Nussbaum on the Purpose of Higher Education

Peels, R., van Woudenberg, R. & de Ridder, G. J., 2017, Scheuren in het bolwerk – vrouwen in de filosofie: Artikelen aangeboden aan Dr. Loes Derksen. Halsema, A. & Roothaan, A. (eds.). Amsterdam: VU Boekhandel, p. 78-86 9 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Omvang en criterium van kennis

van Woudenberg, R., 1994, Iedereen die niet denkt zoals ik, volge mij. van Bendegem, J. P. & Cornelis, G. C. (eds.). Brussel: VUB Press, p. 308-313

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Plantinga en de analytische kentheorie: op zoek naar waarborg

van Woudenberg, R., 1998, De kentheorie van Alvin Plantinga. van Woudenberg, R. & Cusveller, B. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 52-66 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Plantinga's externalisme: waarborg door het naar behoren functioneren van kenvermogens

van Woudenberg, R., 1998, De kentheorie van Alvin Plantinga. van Woudenberg, R. & Cusveller, B. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 67-82 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Presuppositions of Science

van Woudenberg, R., 2017, Pensar en Movimiento. Vol. 15. p. 1-16

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access

Scientism

van Woudenberg, R., 2015, The Cambridge Dictionary of Philosophy. Robert Audi (ed.). 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, p. 960-960 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Taboe, acceptabele rem of belemmering voor christelijke cultuur?

van Woudenberg, R., 1995, Taboes op tafel. Twaalf tafelredes over onbespreekbare zaken. Hofman, B. (ed.). Werkendam: De Schans, p. 58-60

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Theorie van het kennen

van Woudenberg, R., 1996, Kennis en werkelijkheid. van Woudenberg, R. (ed.). Amsterdam/Kampen: B&S/Kok, p. 21-85 65 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Theorie van sociale gemeenschappen

Griffioen, S. & van Woudenberg, R., 1996, Kennis en werkelijkheid. van Woudenberg, R. (ed.). Amsterdam/ Kampen: B&S/ Kok, p. 236-266 31 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Thomas Reid on Determinism

van Woudenberg, R., 2010, Reid on Ethics. Roeser, S. (ed.). Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 123-142 272 p. (Philosophers in Depth; no. 2).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Thomas Reid over Common Sense en eerste principes

van Woudenberg, R., 1996, Van Agora tot markt. Acta van de 18de Nederlands-Vlaamse filosofiedag. Rotterdamse Filosofische Studies (EUR), Rotterdam. Groot, G. (ed.). p. 113-118 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Thomas Reid’s Engagement with Skeptics and Skepticism

van Woudenberg, R., Reed, B. (ed.) & machuca, D. (ed.), Jan 2018, Skepticism: From Antiquity to the Present. Machuca, D. & Reed, B. (eds.). London: Bloomsburry, p. 395–406 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Waarom zouden we aan alles moeten twijfelen?

van Woudenberg, R., 2012, Hoe denkers denken. Filosoferen als ambacht.. Metselaar, S. & den Dulk, A. (eds.). Amsterdam: Atheneum-Polak, p. 106-121

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Wat bedoelen we wanneer we zeggen dat de wetenschap grenzen heeft?

van Woudenberg, R., 1997, Vinden en Zoeken. Het bijzondere van de Vrije Universiteit. Verhoogt, J. P., Griffioen, S. & Fernhout, R. (eds.). Kampen: Kok, p. 137-156

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Wolterstorff over geloof en wetenschap

van Woudenberg, R., 2017, Denken om shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff. van Putten, R., Cusveller, B. & Nijhoff, R. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schippenheijn, p. 103-118 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Woord Vooraf

van Woudenberg, R., 1996, Kennis en werkelijkheid. van Woudenberg, R. (ed.). Amsterdam/Kampen: B&S/Kok, p. 13-20 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zijn waarneming, denken en spreken fundamenteel metaforisch van karakter?

van Woudenberg, R., 1997, De liefde bevraagd. Discussies over het boek "Liefde van God en mens" van Vincent Brümmer. van den Brom, L. J. (ed.). Kampen: Kok, p. 116-139

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Conference contribution

21 lemma

van Woudenberg, R. & Berk, K., 2005, Christelijke Encyclopedie. Harinck, G. (ed.). Kampen: Kok

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Christianity and Science

van Woudenberg, R., 2014, Customized Science? The Impact of Worldviews on Contemporary Science. Fuller, S., Stenmark, M. & Zackariasson, U. (eds.). London: Palgrave, p. 55-72

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Darwinian and Teleological Explanations

van Woudenberg, R., 2004, Evolution and Ethics. Clayton, P. & Schloss, J. (eds.). Grand Rapids: Eerdmans, p. 171-186

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

De eliminatie van ontwerp

van Woudenberg, R., 2007, Niet los van God? Geloof en wetenschap.. Pollfeyt, D. & E. Boeckh, D. (eds.). Leuven: ACCO, p. 221-238

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Design in Nature

van Woudenberg, R., 2004, The Creation of Heaven and Earth.. van Kooten, G. H. (ed.). Leiden: Brill, p. 245-261

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Design in Nature: Some Current Issues

van Woudenberg, R., 2005, The Creation of Heaven and Earth. (Themes in Biblical Narrative). van Kooten, G. H. (ed.). Leiden: Brill, p. 245-261

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

De weg tot God

van Woudenberg, R., Houtepen, A. W. J., Kuitert, H. M., Brons-Storm, R., Wiersinga, H., Manenschijn, G. & Biezeveld, K., 2003, God tegenkomen? Zeven denkers over God. van Dijk, J. (ed.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 58-64

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Disbelief

van Woudenberg, R., 2013, Cambridge Dictionary of Philosophy. Audi, R. (ed.). 2nd ed. Cambridge University Press

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Evolutionaire verklaringen van de moraal

van Woudenberg, R., 2007, Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap. Dekker, C., van Woudenberg, R. & van der Brink, G. (eds.). Kampen: Ten Have, p. 341-360

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

God van de gaten als vulling voor onwetendheid.

van Woudenberg, R., 2005, Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie. Dekker, C., Meester, R. & van Woudenberg, R. (eds.). Kampen: Ten Have, p. 334-343

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Grenzen der Wissenschaft – Platz für den Glauben

van Woudenberg, R., 2007, Die Vernunft des Glaubens und der Glaube der Vernunft. Koslowski, P. & M. Hauk, A. (eds.). München: Wilhelm Fink, p. 149-170

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Het nut van filosofie : een inleiding

van Woudenberg, R., 2004, Het nut van filosofie. van Woudenberg, R., Willemsen, M. & Buijs, G. J. (eds.). Budel: Damon, p. 9-14

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Homo Rationalis. Over het antwoordkarakter van kennis en waarheid.

van Woudenberg, R., 2005, Homo Respondens. Verkenningen rond het mens-zijn. Buijs, G. (ed.). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, p. 68-83

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic