prof. dr. R. van Woudenberg

prof. dr.

1994 …2020
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1994 2020

Filter
Chapter
2018

An Epistemic Argument for Tolerance

van Woudenberg, R., 2018, Philosophical Perspectives on Religious Diversity. Grube, D-M. & van Herck, W. (eds.). Routledge, p. 56-63 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

An epistemological critique of scientism

van Woudenberg, R., 2018, Scientism: Prospects and Problems. de Ridder, J., Peels, R. & van Woudenberg, R. (eds.). Oxford University Press, p. 167-189 23 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Thomas Reid’s Engagement with Skeptics and Skepticism

van Woudenberg, R., Reed, B. (ed.) & machuca, D. (ed.), 2018, (Accepted/In press) Skepticism: From Antiquity to the Present. London: Bloomsburry

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2017

Newman and Nussbaum on the Purpose of Higher Education

Peels, R., van Woudenberg, R. & de Ridder, G. J., 2017, Scheuren in het bolwerk – vrouwen in de filosofie: Artikelen aangeboden aan Dr. Loes Derksen. Halsema, A. & Roothaan, A. (eds.). Amsterdam: VU Boekhandel, p. 78-86 9 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

education
university
Society

Presuppositions of Science

van Woudenberg, R., 2017, Pensar en Movimiento. Vol. 15. p. 1-16

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access

Wolterstorff over geloof en wetenschap

van Woudenberg, R., 2017, Denken om shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff. van Putten, R., Cusveller, B. & Nijhoff, R. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schippenheijn, p. 103-118 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2015

Disbelief

van Woudenberg, R., 2015, The Cambridge Dictionary of Philosophy. prof Robert Audi (ed.). 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, p. 277-277 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Scientism

van Woudenberg, R., 2015, The Cambridge Dictionary of Philosophy. Robert Audi (ed.). 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, p. 960-960 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2013

A Brief History of Theodicy

van Woudenberg, R., 2013, The Blackwell Companion to the Problem of Evil. McBrayer, J. (ed.). Oxford: Wiley Blackwell, p. 177-191

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het leven is één groot gesprek met God

van Woudenberg, R., 2013, In gesprek over bidden. de Fijter, R. (ed.). Barneveld: Plateau, p. 111-114 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Karl-Otto Apel en de transcendentale pragmatiek

van Woudenberg, R., 2013, De nieuwe Duitse filosofie. Celikates, R. (ed.). Amsterdam: BOOM, p. 402-408

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2012

Waarom zouden we aan alles moeten twijfelen?

van Woudenberg, R., 2012, Hoe denkers denken. Filosoferen als ambacht.. Metselaar, S. & den Dulk, A. (eds.). Amsterdam: Atheneum-Polak, p. 106-121

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2010

Herman Dooyeweerd

van Woudenberg, R., 2010, Denkers en religie. Achterhuis, H. (ed.). Diemen: Veen, p. 317-330

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Thomas Reid on Determinism

van Woudenberg, R., 2010, Reid on Ethics. Roeser, S. (ed.). Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 123-142 272 p. (Philosophers in Depth; no. 2).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Determinism
Thomas Reid
Free Will
Criticism
Omniscience
2008

Bron van verlangen

van Woudenberg, R., 2008, Geleerd en gelovig. 22 wetenschappers over hun geloof in God. Dekker, K. (ed.). Kampen: Ten Have, p. 239-256

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Een feest van herkenning. Mijn ervaring met Rooms-Katholieken

van Woudenberg, R., 2008, Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome-Reformatie. van der Ploeg, T. (ed.). Amsterdam: B&S, p. 20-23 105 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

2002

Het reformatorisch wijsgerig denken

van Woudenberg, R., 2002, Cultuurfilosofie. Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur. Brugmans, E. (ed.). Budel: Damon, p. 219-260

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1999

Abraham Kuyper on Faith and Science.

van Woudenberg, R., 1999, Kuyper Reconsidered. Aspects of his Life and Work. van der Kooi, C. & de Bruijn, J. (eds.). Amsterdam: VU Uitgeverij, p. 147-157 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De rede als slaaf van de passies. David Hume over rede, handelen en morele kennis.

van Woudenberg, R., 1999, De razende Socrates.. de Boer, T. (ed.). Baarn/Kapellen: Agora/Pelckmans, p. 91-120 29 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1998

Greijdanus' kentheologie

van Woudenberg, R., 1998, Leven en werk van prof. dr. Seakle Greijdanus. Harinck, G. (ed.). Barneveld: De Vuurbaak, p. 165-174 (X; no. X).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding

van Woudenberg, R. & Cusveller, B., 1998, De kentheorie van Alvin Plantinga. van Woudenberg, R. & Cusveller, B. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 9-14 150 p. (X; no. X).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Plantinga en de analytische kentheorie: op zoek naar waarborg

van Woudenberg, R., 1998, De kentheorie van Alvin Plantinga. van Woudenberg, R. & Cusveller, B. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 52-66 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Plantinga's externalisme: waarborg door het naar behoren functioneren van kenvermogens

van Woudenberg, R., 1998, De kentheorie van Alvin Plantinga. van Woudenberg, R. & Cusveller, B. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 67-82 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1997

Filosofie en theologie, geloof en waarheid

van Woudenberg, R., 1997, Filosofie en Theologie. Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen. van den Brink, G. (ed.). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, p. 48-62

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Internalisme en externalisme in de kentheorie

van Woudenberg, R., 1997, Vijandsbeelden in de Filosofie. Pijnenburg, L. (ed.). Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen, p. 165-170

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Wat bedoelen we wanneer we zeggen dat de wetenschap grenzen heeft?

van Woudenberg, R., 1997, Vinden en Zoeken. Het bijzondere van de Vrije Universiteit. Verhoogt, J. P., Griffioen, S. & Fernhout, R. (eds.). Kampen: Kok, p. 137-156

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zijn waarneming, denken en spreken fundamenteel metaforisch van karakter?

van Woudenberg, R., 1997, De liefde bevraagd. Discussies over het boek "Liefde van God en mens" van Vincent Brümmer. van den Brom, L. J. (ed.). Kampen: Kok, p. 116-139

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1996

Het probleem van het kwaad

van Woudenberg, R., 1996, Christendom. Onwijs?! 15 wetenschapper over God, geloof en wetenschap. Kampen: Kok Voorhoeve, p. 179-192 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Theorie van het kennen

van Woudenberg, R., 1996, Kennis en werkelijkheid. van Woudenberg, R. (ed.). Amsterdam/Kampen: B&S/Kok, p. 21-85 65 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Theorie van sociale gemeenschappen

Griffioen, S. & van Woudenberg, R., 1996, Kennis en werkelijkheid. van Woudenberg, R. (ed.). Amsterdam/ Kampen: B&S/ Kok, p. 236-266 31 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Thomas Reid over Common Sense en eerste principes

van Woudenberg, R., 1996, Van Agora tot markt. Acta van de 18de Nederlands-Vlaamse filosofiedag. Rotterdamse Filosofische Studies (EUR), Rotterdam. Groot, G. (ed.). p. 113-118 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Woord Vooraf

van Woudenberg, R., 1996, Kennis en werkelijkheid. van Woudenberg, R. (ed.). Amsterdam/Kampen: B&S/Kok, p. 13-20 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1995

Enkele argumenten tegen het naturalisme

van Woudenberg, R., 1995, Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit Amsterdam op vrijdag 18 november 1994. de Bruijn, J. (ed.). Amsterdam: VU-Uitgeverij, p. 39-77

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

John Locke, funderingsdenken als antwoord op pluralisme

van Woudenberg, R., 1995, Pluralisme, Cultuurfilosofische beschouwingen. Griffioen, S. (ed.). Amsterdam/Meppel: BOOM, p. 11-29

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Taboe, acceptabele rem of belemmering voor christelijke cultuur?

van Woudenberg, R., 1995, Taboes op tafel. Twaalf tafelredes over onbespreekbare zaken. Hofman, B. (ed.). Werkendam: De Schans, p. 58-60

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1994

Het betwiste 'goede' huwelijk

van Woudenberg, R., 1994, Opklaring. Cahier voor christelijke geloofsopvoeding. van Dijken, J. (ed.). Kampen: Kok, p. 59-63 (3).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Het reformatorsiche wiijsgerig denken

van Woudenberg, R., 1994, Cultuur-filosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Heerlen: Open Universiteit, p. 165-197 (Deel I).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Karl-Otto Apel

van Woudenberg, R., 1994, Kritisch Denkerslexicon. Achterhuis, H. J. & Sperna Weiland, J. (eds.). Houten: Bohn, Staffleu, Van Loghum, p. 1-21 (afl. 15).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Omvang en criterium van kennis

van Woudenberg, R., 1994, Iedereen die niet denkt zoals ik, volge mij. van Bendegem, J. P. & Cornelis, G. C. (eds.). Brussel: VUB Press, p. 308-313

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional