Rik Mellenbergh

mr. dr. Rik Mellenbergh

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Ancillary activities

No ancillary activities

Ancillary activities are updated daily

Personal information

Curriculum vitae       
Rik Mellenbergh is sinds 1 maart 2008 verbonden aan de afdeling Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit, eerst als universitair docent en sinds 1 mei 2015 als universitair hoofddocent (associate professor). Van 1 september 2013 tot 1 mei 2020 was hij directeur van het International Business Law Master Programma (IBL) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Hij was voorheen werkzaam als advocaat en als promovendus bij de UvA.

Hij richt zijn onderzoek op het ondernemingsrecht en het financiële recht, het goederenrecht en het contractenrecht, alsmede op de raakvlakken tussen deze verschillende rechtsgebieden. Hij publiceert regelmatig in Nederlandstalige en Engelstalige tijdschriften. Hij is auteur van het leerboek getiteld “Krediet financiering van bedrijfsovernames” (Ars Aequi Libri, november 2014) en van het leerboek getiteld "Ondernemingsrecht" (Law Firm School, 2019).

In 2009 is Rik gepromoveerd op een proefschrift getiteld “Bedrijfsovername en milieurecht” (Kluwer, serie Recht en Praktijk, nr. 170, 2009, diss. UvA). Ten behoeve van zijn promotieonderzoek heeft hij in 2006 beurzen ontvangen van Fulbright en NWO en was hij als gastonderzoeker verbonden aan de NYU School of Law, de UC Berkeley School of Law en de University of Pennsylvania School of Law (2006 – 2007).

Rik heeft Nederlands recht gestudeerd aan de UvA, en heeft als exchange student gestudeerd aan de Tulane Law School (New Orleans, Verenigde Staten).

Onderwijsactiviteiten

 • Docent/coördinator Inleiding Goederenrecht, Bachelor jaar 1
 • Docent/coördinator Goederenrecht, Bachelor jaar 2
 • Docent/coördinator Corporate Finance & Financieel Recht, Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas (Zuidas Master)
 • Docent/coördinator International Contract Law (IBL)
 • Docent Goederen- en insolventierecht (Master Rechtsgeleerdheid)
 • Scriptiecoördinator van de Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas (Zuidas Master)

Onderzoeksactiviteiten
Rik publiceert regelmatig op het snijvlak van verschillende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, financieel recht, goederenrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Zijn publicaties hebben, onder andere, betrekking op aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen, bedrijfsovernames, krediet financiering en (milieu)aansprakelijkheidsrecht.

Expertise
Ondernemingsrecht, financieel recht, goederenrecht, contractenrecht, (milieu)aansprakelijkheidsrecht

Kernpublicaties      

 • R. Mellenbergh, Verpanding van subsidie-vorderingen, WPNR 2017/7170, p. 889 – 897
 • R. Mellenbergh, Krediet financiering van bedrijfsovernames, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2014, eerste druk, 314 p. (boek)
 • R. Mellenbergh, Introducing Transaction Triggered Environmental Acts in Europe, Oxford Journal of Environmental Law 2012, 24(1), p. 23 – 42
 • R. Mellenbergh, Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders van private rechtspersonen: een vergelijking tussen het bestuursrechtelijke begrip overtreder en de privaatrechtelijke onrechtmatige daad, Ondernemingsrecht 2011/14 (nr. 100), p. 497 - 506
 • R. Mellenbergh, Bedrijfsovername en milieurecht, Deventer: Kluwer, Serie Recht en Praktijk, nr. 170, 2009, 702 p. (diss. UvA)
 • R. Mellenbergh en B.J. Schueler, De mogelijkheden tot afschaffing of beperking van het zelfrealisatiebeginsel. De reikwijdte van art. 1 Eerste Protocol EVRM en een vergelijking met de situatie in de VS, Bouwrecht 2006/10, p. 885 – 896

 

English

Curriculum vitae
Rik Mellenbergh is employed at Vrije Universiteit Amsterdam, Law School, Private Law Department, as of 1 March 2008, first as an assistant professor and as of 1 May 2015 as an associate professor. He was the director of the International Business Law Master Programme (IBL) of the Law School of the Vrije Universiteit Amsterdam from 1 September 2013 till 1 May 2020. Previously, he was employed as a lawyer and as a PhD researcher at the University of Amsterdam (UvA).

He focuses his research on company law, financial law, property law, contract law and (environmental) liability law. He publishes articles in national and international law journals regularly. He is the author of a book related to financing of corporate acquisitions (in Dutch), which was published in November 2014 (Ars Aequi Libri), and a book with respect to Dutch Company Law (Law Firm School, 2019).

He defended his PhD thesis with respect to Corporate Mergers & Acquisitions and environmental law in 2009 (published by Kluwer, Law & Practice Series, No. 170, 2009 (in Dutch)). In connection to his PhD research, Rik received grants of both the Fulbright organization and the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) in relation to his stays as a visiting researcher at the NYU School of Law, the UC Berkeley School of Law and the University of Pennsylvania School of Law (2006 – 2007).

He studied law at the University of Amsterdam and was an exchange student at Tulane Law School (New Orleans, USA).

Educational activities

 • Lecturer/coordinator of the course Introduction to Property Law (Bachelor year 1)
 • Lecturer/coordinator of the course Property Law (Bachelor year 2)
 • Lecturer/coordinator of the course Corporate Finance & Financial Law, Master Company Law (Zuidas Master)
 • Lecturer/coordinator of the course International Contract Law (IBL)
 • Lecturer of the course Property & Insolvency Law (Master Private Law)
 • Coordinator of the master thesis of the Master Company Law (Zuidas Master)

Research activities
Rik publishes articles in relation to company law, financial law, property law, contract law and (environmental) liability law regularly. His research and articles focus on, amongst others, liability of directors of companies, corporate mergers & acquisitions, financing of transactions, and (environmental) liability law.

Expertise
Company law, financial law, property law, contract law, (environmental) liability law

Main publications

 • R. Mellenbergh & G.T.M.J. Raaijmakers (editors), European Regulation of Company Law 2017/2019, Nijmegen: Ars Aequi Wetseditie, 2017, second edition, 304 p.
 • R. Mellenbergh, MiFID II: New Governance and Remuneration Rules in Relation to Investment Firms (Part II)’, European Company Law2016/6, p. 217 – 224
 • R. Mellenbergh, Krediet financiering van bedrijfsovernames (in Dutch) (Financing of corporate acquisitions), Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2014, first edition, 314 p. 
 • R. Mellenbergh, MiFID II: New Governance Rules in Relation to Investment Companies, European Company Company Law 2014/3, p. 172 - 177
 • R. Mellenbergh, Introducing Transaction Triggered Environmental Acts in Europe, Oxford Journal of Environmental Law 2012, 24(1), p. 23 – 42
 • R. Mellenbergh, Connecting environmental law and corporate transactions to each other: transaction triggered environmental acts, Journal for European Environmental & Planning Law 2010/4, pp. 437 – 450
 • R. Mellenbergh, Bedrijfsovername en milieurecht (in Dutch) (PhD thesis: Corporate Mergers & Acquisitions and environmental law), Deventer: Kluwer, Law & Practice Series, No. 170, 2009, pp. 702 (PhD University of Amsterdam)

Academic qualification

Promotie, Bedrijfsovername en milieurecht. Een onderzoek naar juridische aspecten van bedrijfsovername en milieu, Universiteit van Amsterdam

1 Jan 20041 Mar 2008

Award Date: 27 Mar 2009

Rechten, Master, Doctoraal examen Nederlands recht , Universiteit van Amsterdam

Award Date: 26 Jun 2000

Keywords

 • K Law
 • Ondernemingsrecht, financieel recht, goederenrecht, contractenrecht, (milieu)aansprakelijkheidsrecht

Fingerprint

Dive into the research topics where Rik Mellenbergh is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
 • 1 Similar Profiles