Personal profile

Personal information

Interessegebieden:

  • Maakbaarheid en bescheiden bestuur
  • Participatiesamenleving
  • Bestuur van maatschappelijke organisaties
  • Filosofie van de bestuurskunde
  • Christelijke politieke en sociale filosofie
  • Religie en openbaar bestuur

Research

Ik schrijf een filosofisch proefschrift over de mogelijkheid van ‘bescheiden bestuur’. In mijn proefschrift vertrek ik vanuit de diagnose dat modern publiek bestuur getypeerd wordt door maakbaarheidsdenken. Dat probeer ik nader en zorgvuldiger te conceptualiseren. Tegenover een bestuursfilosofie die gekenmerkt wordt door maakbaarheid onderzoek ik vervolgens of er een meer bescheiden bestuursfilosofie ontwikkeld kan worden. Dat wil zeggen, een bestuursfilosofie die verwerkt dat er grenzen aan maakbaarheid zijn, zonder vervolgens in apathie te vervallen. Daarvoor onderzoek ik de recente ‘turn’ richting praktische wijsheid en sociale praktijken die zichtbaar is in politieke filosofie, sociale theorie en managementstudies en die ik samenvat onder het motto ‘luisteren naar de praktijk’. In essentie analyseer ik theoretisch welke potentie hierin schuilt voor bestuurlijke bescheidenheid.

Dit onderzoek is onderdeel van mijn bredere academische interesse naar de manier waarop publiek bestuur zich manifesteert in de laatmoderne samenleving en de wijze waarop de bestuurskunde als academische discipline daaraan bijdraagt. Steeds gaat het mij om het doordenken van ‘passend’ bestuur in relatie tot de laatmoderne context en het doordenken van alternatieve ‘mogelijkheden’. Daarbij is mijn benadering theoretisch en conceptueel van aard, combineer ik inzichten uit de bestuurskunde, sociologie, sociale theorie en politieke filosofie. Naast mijn proefschrift gaat het me dan om de vermaatschappelijking van bestuur en organisatie van solidariteit (de coöperatiemaatschappij),  de betekenis van de begrippen ‘publieke zaak’ en ‘publiek bestuur’, en de verhouding tussen religie en openbaar bestuur.

Teaching

In het collegejaar 2017-2018 verzorg ik onderwijs in de master Bestuurskunde:

 

Ancillary activities

No ancillary activities

Last update Ancillary Activities: Amsterdam (2018-02-23)

Research Output 2013 2018

Christelijke politiek revisited: James K.A. Smith over kerk, politiek en staat

van Putten, R. J. 2018 In : Wapenveld. 68, 2

Research output: PopularBook/Film/Article review

Normatieve dynamiek in netwerken

van Putten, R. J. & van Steden, R. 2018 Het probleem samenwerken: Duiden en verbinden: ironische uitwegen voor vastgelopen samenwerking. Bannink, D. & Bosselaar, H. (eds.). Amsterdam: Boom bestuurskunde, p. 145-159

Research output: ProfessionalChapter

Anti-utopisch denken en christelijke politiek

van Putten, R. J. 2017 In : Groen. 1, 1, p. 6-11

Research output: ProfessionalArticle

Begrensde autoriteit: Wolterstorff over de staat

van Putten, R. J. 2017 Denken om shalom: De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff. van Putten, R. J., Cusveller, B. & Nijhoff, R. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schippenheijn, p. 73-87

Research output: PopularChapter