If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Personal information

Samir Achbab is bestuurskundige en een ervaren docent en onderzoeker, op zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoeksgebied. Zijn belangstelling gaat uit naar sociaal beleid, de verzorgingsstaat en de governance van het lokale sociale domein. Hij schrijft momenteel een proefschrift over een narratieve analyse van de veranderende verzorgingsstaat.

 Interessegebieden:

-        Laaggeletterdheid

-        Volwasseneneducatie

-        Wet educatie en beroepsonderwijs (Web)

-        Wet inburgering (Wi)

-        Sociale activering

-        Participatiewet

-        Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

-        Beschut werk

-        Decentralisaties sociaal domein

-        Geschiedenis van de verzorgingsstaat

 Expertise:

-        Organisatiecultuur

-        Cultuurverandering

-        Discoursanalyse

-        Narrative research

-        Beleidsanalyse

-        Arbeid & Organisatie

-        Publiek Management

-        Governance

-        Netwerksamenwerking

-        Institutionele verandering 

Teaching

Onderzoekspracticum, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Masterthesis, Master Bestuurskunde

Ancillary activities

No ancillary activities

Ancillary activities are updated daily

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or