Personal profile

Ancillary activities

No ancillary activities

Ancillary activities are updated daily

Personal information

Steven Stuij is assistant professor in private law at the Faculty of Law of the Vrije Universiteit Amsterdam. He graduated from Erasmus School of Law, Rotterdam (LL.M). In 2021, he defended his PhD thesis on the maxim of iura novit curia in relation to the application of foreign law in civil proceedings at the Erasmus School of Law. The sales edition of this PhD thesis can be  found here (in Dutch). Steven has previously worked at Erasmus School of Law, the T.M.C. Asser Institute in The Hague and Maastricht University and has obtained relevant experience in the field of (teaching of and research in) private law in general, and private international law, comparative law and the law of obligations in particular.  At the Vrije Universiteit, Steven’s research focus is therefore diverse and comprises  said fields of law. He participates in the ‘Public Contracts, Law and Governance’ research programme. Steven also acts as a reviewer ('medewerker') for the editorial board of the professional journal Tijdschrift voor de Procespraktijk

Steven Stuij is universitair docent Privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft zijn Master Rechtsgeleerdheid, variant Privaatrecht, behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft in 2021 aan dezelfde faculteit zijn proefschrift verdedigd inzake het adagium iura novit curia in verhouding tot de toepassing van buitenlands recht in het civiele geding, mede vanuit een Europees en rechtsvergelijkend perspectief. De handelseditie van dit proefschrift kan hier worden gevonden. Steven is voorheen werkzaam geweest bij de  Erasmus Universiteit Rotterdam, het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag en de Universiteit Maastricht, waar hij relevante ervaring heeft opgedaan op het gebied van (onderzoek naar en onderwijs in) het Privaatrecht in het algemeen, en het internationaal Privaatrecht, de rechtsvergelijking en het vermogensrecht in het bijzonder. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam houdt hij zich dan ook bezig met onderzoek op deze gebieden. Steven neemt deel aan het onderzoeksprogramma ‘Public Contracts, Law and Governance’.  Hij is medewerker van de redactie van het Tijdschrift voor de Procespraktijk.

Teaching / Onderwijs

  • Inleiding Verbintenissenrecht (Introduction to the law of Obligations, Bachelor 1)
  • Contractenrecht (Contract Law, Bachelor 2)
  • Verdieping Contractenrecht (Advanced Contract Law, Master)
  • Bachelorscriptie (Bachelor Thesis, Bachelor 3)
  • Masterscriptie (Master Thesis, Master)
  • Internship coordinator (Bachelor, Master)