prof. dr. Vinod Subramaniam

19992019

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Personal information

 

Rector Magnificus

Vinod Subramaniam (1967) werd op 1 september 2015 benoemd als rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij zijn portefeuille ligt het accent op het realiseren van de doelstellingen van het Instellingsplan van de VU. Optimale voorwaarden scheppen voor uitstekend onderwijs en onderzoek staat daarbij hoog op zijn agenda.

Opleiding

Vinod Subramaniam studeerde elektrotechniek aan Cornell University en promoveerde in 1996 aan de University of Michigan in de Verenigde Staten in de technische natuurkunde, op de toepassing van laserspectroscopie voor eiwitonderzoek.

Werkervaring

Na zijn promotie was de rector onder meer verbonden aan het Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen, Duitsland en in 2002 vertrok hij naar het Verenigd Koninkrijk om bij AstraZeneca senior onderzoeker te worden. In 2004 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Twente. Sinds 2011 is hij senior fellow en gasthoogleraar aan de Zukunftskolleg van de Universiteit van Konstanz in Duitsland. Ook was hij wetenschappelijke directeur van MIRA, het instituut voor biomedische technologie en technische geneeskunde van de Universiteit Twente waar het samenspel tussen de driehoek onderzoek (fundamenteel en toegepast), praktijk (klinische basis en vraag) en ondernemerschap centraal staat. De rector was sinds september 2013 directeur van het FOM-instituut AMOLF in Amsterdam.

Nevenfuncties

  • Lid algemeen bestuur Nederlandse Natuurkunde Vereniging
  • Lid FOM/v commissie - stimuleringsprogramma om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden voor de Nederlandse fysica
  • Programmaleider van FOM-programma “A Single Molecule View on Protein Aggregation”.

 

Contact

Secretaresse: Paulien Oosterhuis
Telefoon:  020 59 85320
E-mail: p.oosterhuis@vu.nl

Lef en karakter, dat typeert de VU

“De VU is een universiteit met lef en karakter. De mix van studenten en medewerkers die hier dagelijks rondlopen is een afspiegeling van de maatschappij. Met alle faculteiten, VUmc en ACTA hier op de campus hebben we een zeer waardevolle combinatie van specialismen in handen. Daar wil ik graag nog meer synergie in aanbrengen, op alle manieren. Samenwerken is voor mij een van de kernwoorden. Mijn eigen onderzoek is ook altijd interdisciplinair, je moet elkaars taal leren spreken. Hoe kun je elkaar versterken? Naast monodisciplinair onderzoek werken we steeds meer in consortia met een multidisciplinaire aanpak. Ik wil graag een omgeving creëren waar we onze gezamenlijke kennis nog beter kunnen bundelen en van elkaars expertise, kennis en kunde kunnen profiteren om zo meer impact op maatschappelijke vragen te hebben.

Bij alles wat wij op deze universiteit doen, moeten we oog hebben voor toepassing en maatschappelijke relevantie. Natuurlijk kan dit niet altijd in dezelfde mate. Wetenschappers moeten ook vanuit hun nieuwsgierigheid en honger naar kennis, onderzoek doen naar fundamentele vragen. Je weet nooit waar resultaten van dat onderzoek toe kunnen leiden: het internet is ook begonnen als een intern communicatiemiddel bij CERN, ze moesten toen eens weten...

Bij de start van mijn rectoraat is mijn eerste opdracht aan mijzelf: luisteren. Mij drijft nieuwsgierigheid. Wat speelt er, waar lopen mensen tegenaan, welke ideeën liggen er? De universitaire wereld is in korte tijd zo snel veranderd, dat hebben we niet altijd bij kunnen houden. Ik wil over een paar jaar graag kunnen zeggen dat we met elkaar de druk van de ketel hebben kunnen halen. Dat er weer een gevoel van rust heerst waarin studenten, medewerkers en wetenschappers optimaal kunnen floreren. Dat het vertrouwen in elkaar nog sterker wordt. Daarvoor is het nodig dat ik van mensen hoor welke problemen en ideeën er zijn, zodat ik makelaar en facilitator kan zijn. ”

English

Rector Magnificus

Vinod Subramaniam (b. 1967) has served as Rector Magnificus and member of the Executive Board of Vrije Universiteit Amsterdam since 1 September 2015. The focus of his portfolio is on creating the ideal conditions for excellence in research and education.

Educational background

Vinod Subramaniam studied electrical engineering at Cornell University. He received his PhD in 1996 from the University of Michigan (USA) in applied physics, based on his dissertation on the use of laser spectroscopy for protein folding research.

Work experience

Later he was affiliated with the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen (Germany) and in 2002 he became a senior researcher with AstraZeneca in the UK. In 2004 he was appointed professor at the University of Twente. He was also scientific director of MIRA, the University of Twente’s Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine, which focuses on the interplay between research (basic and applied), practice (clinical base and demand) and entrepreneurial spirit. Professor Subramaniam was appointed Director of the FOM Institute AMOLF in Amsterdam in September 2013.

Ancillary activities

  • Board member of the Netherlands Physical Society (NNV)
  • Member of the FOM/v committee, an incentive programme to retain more female scientists for Dutch physics
  • Head of the FOM Institute’s programme entitled A Single Molecule View on Protein Aggregation.

Contact

Secretary: Paulien Oosterhuis
Telephone:  +31 (0)20 59 85320
E-mail: p.oosterhuis@vu.nl

Courage and character: defining features of Vrije Universiteit Amsterdam

“Vrije Universiteit Amsterdam is a university with courage and character. The mix of students and staff who work and study within its walls on a daily basis reflects the diversity of today’s society. With all our faculties, VU University Medical Center and ACTA here on campus, we have a very valuable combination of specializations on which to draw. In this regard, I would like to encourage greater synergy in all kinds of ways. For me, cooperation is a core concept. My own research has always been interdisciplinary, and that means learning to speak each other’s language. How can you strengthen one other? In addition to mono-disciplinary research, we are increasingly working in consortia which take a multidisciplinary approach. My aim is to create an environment where we can combine our collective knowledge even more effectively and benefit from each other's expertise, knowledge and skills with a view to having an even greater impact on social issues.

We must always be aware of the application and social relevance of everything we do at our university. Of course, this cannot always be done to the same degree. Scientists also need to have the opportunity to carry out research on fundamental issues, drawing on their curiosity and their thirst for knowledge. You never know where the results of such research may lead: after all, the internet began life as an internal communications system at CERN. If only they’d known at the time...

At the start of my term as Rector Magnificus, my first assignment to myself is to listen. I am driven by a spirit of inquiry. What are people’s inspirations and preoccupations? What kinds of challenges are they facing? What ideas are waiting to be snapped up? The academic world has changed so rapidly in recent decades that it’s not always easy to keep up. Looking back in a few years’ time, I hope to be able to say that together we have been able to alleviate the pressure. That a healthy balance has been restored, enabling students, staff and researchers to achieve their fullest potential. That our confidence in one another has grown even stronger. In order to achieve this, it’s important that people share their problems and ideas with me, so I can act as a broker and a facilitator.”


 

Ancillary activities

  • Nationale adviescommissie voor diversiteit en Inclusie | Den Haag | Chairperson | 2020-09-01 - present

Ancillary activities are updated daily

Fingerprint

Dive into the research topics where Vinod Subramaniam is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
  • 9 Similar Profiles

Network

Recent external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.
Your message has successfully been sent.
Your message was not sent due to an error.
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.