No photo of W.J.M. Veen, van

prof. mr. W.J.M. van Veen

prof. mr.

19952019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1995 2019

Filter
Chapter
2019

Grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting

van Veen, W. J. M., 2019, Handboek Notarieel Ondernemingsrecht II: vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Snijders-Kuipers, B. & Rensen, G. J. C. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, Vol. 132-2. p. 327-362 36 p. (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Mergers
Art
Documentation

Vennootschapsrecht

van Veen, W. J. M., 2019, Notamail Verklaard: Selectie Notamails 2018. Stubbé, J. P. M. & Schoenmaker, F. A. M. (eds.). Den Haag: SDU Uitgeverij, p. 62-79 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2018

The Netherlands

van Veen, W. J. M., 2018, International handbook on shareholders' agreements: Regulation, practice and comparative analysis. Mock, S., Csach, K. & Havel, B. (eds.). Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co., p. 441-466 26 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

‘The Netherlands’: Shareholders' agreements in Dutch company law

van Veen, W. J. M., 2018, International Handbook on Shareholders’ Agreements: regulation, practice and comparative analysis. Mock, S., Csach, K. & Havel, B. (eds.). Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co., p. 441-466 26 p. (De Gruyter Handbook).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Organs
The Netherlands
2017

Akcionárske dohody v holandskom práve: Vplyv akcionárských dohôd na správu a riadenie spoločností

van Veen, W. J. M., 2017, Akcionárske dohody. Csach, K. & Havel, B. (eds.). Praag: Kluwer, p. 240

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De nietige stichting en het vernietigbare (en dus vooralsnog geldige) testament

van Veen, W. J. M., 2017, Vijftig weeffouten in het BW. van der Pol, F. (ed.). Ars Aequi Libri, p. 67-69 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Losbladige Personen Associaties: actualisering paragrafen 4.1.5.1; 4.1.5.2; 4.2.2; 4.2.3.1; 5.1.2.1; 5.7.2.1; 5.7.6; 5.10.3.2.1

van Veen, W. J. M., 2017, Personen Associaties. Wolters Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2016

Supplement Groene Serie Personenassociaties, Hoofdstuk IV, Voortzetting en Opvolging, par. 4.1.4, 4.1.5.2, 4.1.7, 4.2.3.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.5.5.3, 4.5.5.4

van Veen, W. J. M., 2016, Groene Serie Personenassociaties. W.J.M. van Veen (ed.). Deventer: Wolters Kluwer, p. H. IV

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Supplement Groene Serie Rechtspersonen, Grensoverschrijdende fusie, art. 2:333b t/m art. 2:333l

van Veen, W. J. M., 2016, Groende Serie Rechtspersonen (losbladig). J.B. Huizink e.a. (ed.). Deventer: Wolters Kluwer, p. art. 2:333b-art. 2:333l

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Supplement Groene Serie Rechtspersonen, Splitsing, art. 2:334p t/m art. 334ii

van Veen, W. J. M., 2016, Groene Serie Rechtspersonen (losbladig). J.B. Huizink e.a. (ed.). Deventer: Wolters Kluwer, p. art. 2:334p-art. 334ii

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2015

Rechtszekerheid en keuzes van de wetgever in het rechtspersonenrecht

van Veen, W. J. M., 2015, Rechtszekerheid in het ondernemings- en vermogensrecht. Deventer: Kluwer, p. 53-71 19 p. (ZIFO-reeks; no. 13).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

Supplement Groene Serie Rechtspersonen wetswijziging artikel 2:333k BW

van Veen, W. J. M., 2015, Groene Serie Rechtspersonen (losbladig). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Supplement GS Personenassociaties (Losbladige uitgave), par. 5.6: Faillissement, toepasselijk verklaring van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en surseance van betaling van een maat of vennoot

van Veen, W. J. M., 2015, Personenassociaties. van Veen, W. J. M. (ed.). Deventer: Kluwer, 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vennootschapsrechtelijke doorwerking, bestuursautonomie en bestuurstaak na Cancun: what's new?

van Veen, W. J. M., 2015, Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak. Verdam, A. F. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 49-66 18 p. (ZIFO reeks; no. 16).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2014

Supplement hoofdstuk 5

van Veen, W. J. M., 2014, Losbladig Handboek Personenassociaties. van Veen, W. J. M. (ed.). Deventer: Kluwer, 48 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Voortzetting en opvolging

van Veen, W. J. M. & Grapperhaus, J. J. M., 2014, Losbladig Handboek Personenassociaties. van Veen, W. J. M. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 4-1-4.3-30 64 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2013

Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing: theorie en praktijk

van Veen, W. J. M., 2013, Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en splitsing: vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaalrecht. Deventer: Kluwer, p. 11-49 120 p. (ZIFO-reeks; no. 10).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

Hoofdstuk 10 Toezicht op het bestuur

van Veen, W. J. M., 2013, Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (6e druk). Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 255-288 34 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 11 - Complexe verenigingen en stichtingen

van Veen, W. J. M., 2013, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (6e druk). Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 289-323 35 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 3 - De oprichting

van Veen, W. J. M., 2013, Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (6e druk). Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 43-71

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 4 - Het interne recht van de rechtspersoon

van Veen, W. J. M., 2013, Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (6e druk). Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 73-89 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 9 - Vertegenwoordiging

van Veen, W. J. M., 2013, Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (6e druk). Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 233-253 21 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Praktijk onderzoek personenvennootschappen: resultaten, analyse en oplossingsrichtingen

van Veen, W. J. M., 2013, Postmoderne rechtsvormen, Aanbevelingen voor verdere modernisering van het ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer, p. 12-39 28 p. (ZIFO-reeks; no. 8).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

Suplement grensoverschrijdende fusies

van Veen, W. J. M., 2013, Losbladig Handboek Rechtspersonen. Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2012

Het uitkeringsverbod bij de stichting revisited

van Veen, W. J. M., 2012, Met recht betrokken. Opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. van der Ploeg. van Veen, W. J. M. & Overes, C. H. C. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 377-400 507 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en de kenmerken van de SE

van Veen, W. J. M., 2012, De Europese naamloze vennootschap (SE), 2e druk. van Veen, W. J. M. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 1-65 389 p. (Recht en Praktijk Ondernemingsrecht; no. 3).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 4 Interne structuur van de SE

van Veen, W. J. M., 2012, De Europese naamloze vennootschap (SE), 2e druk. van Veen, W. J. M. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 189-236 389 p. (Recht en Praktijk Ondernemingsrecht; no. 3).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

'Opgericht' naar het recht van een lidstaat: Over de vestigingsvrijheid voor vennootschappen die zijn opgericht buiten de EER, onder meer in relatie tot art. 2:333c BW

van Veen, W. J. M., 2012, IPR in de spiegel van Paul Vlas. Ibili, F., Koppenol-Laforce, M. E. & Zilinsky, M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 229-238 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Supplement 44 losbladige Personenassociaties, Hoofdstuk V Ontbinding en vereffening

van Veen, W. J. M., 2012, Personenassociaties (losbladig). Deventer: Kluwer, p. 5-1-5-5.12-20 110 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vestigingsklimaat en de restricties in nationale wetgeving met betrekking tot grensoverschrijdende zetelverplaatsing, fusie en splitsing

van Veen, W. J. M., 2012, Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout. Boulogne, G. F. & Pieterse, L. J. A. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 165-181 (ZIFO-reeks; no. 6).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File
2011

Hoe verder met collegiaal bestuur in Nederland, Introductie

van Veen, W. J. M., 2011, Hoe verder met collegiaal bestuur in Nederland. Bestuurstaak, bestuursverantwoordelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid volgens het nieuwe artikel 2:9 BW. Huizink, J. B., van der Ploeg, T. J., Raaijmakers, G. T. M. J., van Veen, W. J. M. & Verdam, A. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 1-3 51 p. (ZIFO-reeks; no. 1).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

Introductie

van Veen, W. J. M., 2011, Crisiswetgeving voor financiele instellingen en ondernemingen. Wellink, A. H. E. M., Lieverse, C. W. M., den Boogert, M. W., van Outersterp, R. P. B., du Perron, C. E., Verdam, A. F., Raaijmakers, G. T. M. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 6-9 4 p. (ZIFO-reeks; no. 4).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

suppl. 42, Ontbinding en vereffening van de vennootschap onder firma

van Veen, W. J. M., 2011, Losbladig Handboek Personenassociaties. W.J.M. van Veen (ed.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Suppl 41, Ontbinding en vereffening van de maatschap

van Veen, W. J. M., 2011, Losbladig Handboek Personenassociaties. W.J.M. van Veen (ed.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Toe- en uittreding (personenvennootschappen)

van Veen, W. J. M., 2011, Handboek Ondernemingsrecht. Kolkman, W. D. & Verstappen, L. C. A. (eds.). Zutphen: Walburg Pers, p. 177-202 26 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vormgeving van samenwerking: Boek 2 BW, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten - stand van zaken en blik vooruit

van Veen, W. J. M., 2011, SamenWerken in het ondernemingsrecht. Timmerman, L. & Assink, B. F. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 113-155 43 p. (IVO-reeks; no. 80).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File
2010

Comparing regulation of fundraising: self-regulation or governmental regulation?

van Veen, W. J. M., 2010, Comparative corporate governance of non-profit organizations. Hopt, K. J. & von Hippel, T. (eds.). Cambridge (UK)/New York (USA): Cambridge University Press, p. 662-698 37 p. (International corporate law and financial market regulation).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2009

De ondernemende erfgenaam

van Veen, W. J. M., 2009, In dienst van het recht grenzen verleggen. Liber Amicorum prof. mr. Gr. van der Burght. Stollenwerck, A. H. N. & Groote Wassink, F. A. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 257-267 316 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2007

Corporate governance for non-profit organisations; A legal approach

van Veen, W. J. M., 2007, Zwischen Markt und Staat. Kohl, H. & Schmidt, K. (eds.). Köln/Berlijn/München: Carl Heymans Verlag, p. 757-768 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Een nieuwe rechtsvorm voor 'de' maatschappelijke onderneming? Wenselijkheid en noodzaak (onder meer) vanuit een rechtspersonenrechtelijk perspectief.

van Veen, W. J. M., 2007, Maatschappelijke ondernemingen. Hoekstra, T. J. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 17-32 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Gemeinnützigkeitsrecht- und Spendenrecht in den Niederlanden

van Veen, W. J. M., 2007, Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht in Europa. Walz, W. R. & von Hippel, T. (eds.). Tübingen: Mohr Siebeck, p. 367-393 27 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Hoofdstuk 10. Toezicht op het bestuur

van Veen, W. J. M., 2007, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 243-273 31 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 11. Complexe verenigingen en stichtingen

van Veen, W. J. M., 2007, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 275-309 35 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 3. De Oprichting

van Veen, W. J. M., 2007, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 43-71 29 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 4. Het interne recht van de rechtspersoon

van Veen, W. J. M., 2007, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 73-89 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 9: Vertegenwoordiging

van Veen, W. J. M. & Overes, C. H. C., 2007, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 225-242 400 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Ontbinding en vereffening van de maatschap. Ontbinding en vereffening van de vennootschap onder firma. Ontbinding en vereffening van de commanditaire vennootschap

van Veen, W. J. M., 2007, Losbladig handboek personenassociaties. Slagter, W. J. (ed.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Stiftungsaufsichtsrecht in Europa

van Veen, W. J. M., 2007, Handbuch des internationalen Stiftungsrechts. Richter, A. & Wachter, T. (eds.). Angelbachtal: Zerb Verlag, p. 257-299 43 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic