Ammodo science award

PrizeAcademic

Description

Beschrijving prijs:
Baanbrekende resultaten zijn doorgaans een product van goed teamwork. En toch blijven veel gezichten onzichtbaar, omdat het huidige prijzenlandschap vaak vooral is gericht op individuen en boegbeelden. Ammodo wil daar verandering in brengen en initieert daarom de eerste wetenschapsprijs voor groepen die baanbrekend onderzoek doen.

Samenvatting SENSA (Social Educational Neuroscience Amsterdam):
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, luidt een bekend Nederlands gezegde. Dat die uitspraak nu relevanter is dan ooit bewijzen cruciale uitdagingen waar de volgende generatie mee te maken krijgt: van klimaatverandering tot een steeds diversere samenleving waarin meningen extreem uit elkaar kunnen lopen. Een belangrijke vraag voor de toekomst is dan ook hoe je sociale cohesie bevordert én behoudt in een samenleving waar individualisme en discriminatie vooralsnog alleen maar lijken toe te nemen. Oftewel: hoe zorgen we voor een inclusieve maatschappij waarin mensen rekening met elkaar houden?

Daarvoor is het in elk geval nodig om te begrijpen hoe mensen met elkaar omgaan en bovenal wat ze beweegt om in hun sociale interacties keuzes te maken die positief uitpakken voor zowel anderen om hen heen, als voor toekomstige generaties en de natuur. Dat is waar het negenkoppige team Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA) van de Vrije Universiteit Amsterdam zich mee bezighoudt. Zij onderzoeken wat er in de hersenen van kinderen en adolescenten gebeurt tijdens allerlei veelal onbewuste, sociale processen. Het idee: des te eerder je snapt wat zich afspeelt in het jonge, nog plastische brein, hoe beter je daarop kunt inspelen, bijvoorbeeld als ouder of docent.

Voor meer informatie:
https://ammodo-science-award.org/groundbreaking/winner/sensa/
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsStichting Ammodo

    Fingerprint