De opbrengst van onderzoekend leren (OL) voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

PrizeAcademic

Description

Onderzoekend leren (OL) is een methode waarbij leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces door zelf onderzoek te doen en initiatief te nemen. Omdat OL de leerling een actieve rol geeft en bovendien een motiverend effect heeft, lijkt deze methode aantrekkelijk om in te zetten voor leerlingen met gedragsproblemen mogelijk voortkomend uit leerproblemen of een leerachterstand. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat de leeropbrengst van onderzoekend leren sterk afhangt van een zorgvuldige begeleiding en structurering van de lessen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de vrijheid die leerlingen krijgen om hun leerproces zelf vorm te geven veel denkkracht vergt die niet meer ingezet kan worden voor de verwerking van de leerstof zelf. De vraagt rijst daarom wat de leeropbrengst is van onderzoekend leren voor leerlingen met gedragsproblemen. Dit project zal een inventarisatie maken van toepassingen van onderzoekend leren voor leerlingen met gedragsproblemen in het Nederlandse basisonderwijs. Voor verschillende doelgroepen, leerlingen met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen, zullen best-practices beschreven worden waarbij de beoogde en geobserveerde leeropbrengsten in kaart gebracht worden. Een systematisch overzicht van de wetenschappelijke literatuur moet aan het licht brengen wat de optimale keuzes zijn bij het toepassen van onderzoekend leren voor leerlingen met gedragsproblemen geven de leerdoelen en de precieze doelgroep. Opbrengsten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden in een helder overzicht voor de praktijk dat gepresenteerd wordt in een symposium met wetenschappers en de praktijk. Met sociale media en aantrekkelijk beeldmateriaal zullen we resultaten onder de aandacht brengen.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

    Fingerprint