Heritage of Loss: Dutch WWII Memorial Camps as contested space / Erfgoed van het verlies: de kampen als betwiste plekken

PrizeAcademic

Description


Samenvatting

Doel van dit project is een onderzoek naar de vraag hoe de herinnering van de Tweede Wereldoorlog zich heeft ontwikkeld met betrekking tot de materiële en immateriële overblijfselen van 'de kampen'. Voor jongere generaties zijn herinneringsplaatsen in de omgang met het verleden steeds belangrijker geworden. Dit is zeker het geval voor de drie voormalige concentratiekampen Vught, Amersfoort en Westerbork, aangezien de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in ons land en daarbuiten steeds meer lijkt samen te vallen met de Holocaust. Het onderzoek beoogt de omgang met die traumatische periode te plaatsen in het perspectief van, enerzijds, de betekenis van deze (herinnerings) kampen voor meerdere bevolkingsgroepen (niet alleen de uiteenlopende categorieën slachtoffers en hun nabestaanden, maar ook geïnterneerde Duitsers en collaborateurs, Indische Nederlanders en Molukse KNIL-soldaten, en - niet in de laatste plaats - de inwoners van de streek), en anderzijds, de betekenis van de kampen als nationale sites van de internationale Holocaust memory boom. Meer dan andere herinneringsplaatsen bevinden de kampen zich hierdoor in een lastig spanningsveld van publieke herdenkingen, persoonlijke herinneringen, en toeristische 'beleving'. Deze verschillende omgangsvormen met het verleden vragen om een zeer verschillende inrichting en enscenering van deze plaatsen, hetgeen niet zelden gepaard gaat met heftige emoties en debatten. Het onderzoek zal resulteren in een monografie, een conferentie voor betrokken organisaties, historici en andere onderzoekers, mediapubliciteit, en een bijdrage in de vorm van een gezamenlijke tentoonstelling van Nationaal Monument Kamp Vught, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Nationaal Monument Kamp Amersfoort over de plaats van de kampen in de Nederlandse herinneringscultuur.

Producten

Wetenschappelijk artikel

I.M.A. van Ooijen, I. Raaijmakers(2012): Competitive or multidirectional memory? Journal of Genocide Research pp. 463 - 483
Proefschrift

I.M.A. van Ooijen(2016): Kampen als betwiste plekken. , Amsterdam 8 december 2016
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNWO-Geesteswetenschappen

    Fingerprint