Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award

PrizeAcademic

Description

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven en directeur van het Fonds Slachtofferhulp Ineke Sybesma hebben op 13 oktober in Den Haag de Jan van Dijk Victimology & Victims’ Rights Award uitgereikt. Een gerenommeerde jury kende de Award toe aan Esther van de Watering van Tilburg University voor haar masterscriptie en aan Nieke Elbers voor haar dissertatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens de jury vielen hun werken op vanwege de bijdrage die zij leveren aan de discussie op het gebied van victimologie en door de creativiteit, wetenschappelijke degelijkheid en potentie voor vervolgonderzoek.

De dissertatie van Nieke Elbers Empowerment of injured claimants. Investigating claim factors, procedural justice and e-health onderzoekt een interventie die gericht is op het verbeteren van het welzijn van letselschadeslachtoffers. Het grondig beschrijven en doordenken van een interventie alvorens deze te testen in de praktijk acht de jury zeer belangrijk, ook op een terrein waarin vaak snel wordt overgegaan tot actie. Daarnaast wil de jury benadrukken dat Elbers een zeer prijzenswaardig werk heeft geleverd met de meta-analyse. De analyse van Elbers toont onder meer dat psychische klachten na deelname aan een compensatieregeling, niet meteen kunnen worden toegeschreven aan deze deelname. De jury is overtuigd dat hieraan de komende jaren vaak gerefereerd zal worden in de wetenschappelijke literatuur. De jury hoopt dat Elbers haar onderzoekslijn zal voortzetten zodat de kant van de praktijk nog beter in beeld gebracht kan worden.

Awarded at event

Event titleJan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award 2013-2014
Period13 Oct 2014 → 13 Oct 2014

    Fingerprint