Leren door te doceren: Rechtenstudenten voor de klas in het middelbaar onderwijs

  • Reneman, Marcelle (Recipient)

PrizeAcademic

Description

Studenten leren het recht het best te begrijpen door het zelf te doceren. Dat is de gedachte achter Street Law, een programma waarin bachelor studenten Rechtsgeleerdheid workshops geven over het recht aan middelbare scholieren. Studenten passen daarbij interactieve lesmethoden toe, zoals discussies, (rollen)spellen of oefenrechtbanken.
Bij Street Law staat het leerproces van rechtenstudenten centraal. Zij maken zelf lesplannen over actuele juridische onderwerpen, waar scholieren in hun dagelijks leven (op straat) mee te maken krijgen. Zij gaan actief aan de slag met het recht en het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden: onderzoeken, creatief en probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren, presenteren en omgaan met diversiteit. Studenten stellen eigen leerdoelen vast en reflecteren gedurende het programma op het recht en hun eigen leerproces. Zij krijgen de mogelijkheid om uit de abstracte wereld van de universiteit te stappen en hun kennis in te zetten voor de lokale samenleving. Dit resulteert in goed en vernieuwend burgerschapsonderwijs voor middelbare scholen. Street Law is een bijzondere vorm van Community Service Learning, waarmee in het buitenland veel positieve ervaringen zijn opgedaan. Dit voorstel beoogt een Street Law model Nederlandse stijl te ontwikkelen en vanaf september 2019 in een pilot te testen. Na deze pilot kan het model verder verbeterd en op grotere schaal (voor meer studenten, in verschillende fases van de studie en voor andere doelgroepen) toegepast worden op de VU en andere rechtenfaculteiten in Nederland. De Comeniusbeurs wordt gebruikt om een Street Law model te ontwerpen, testen en evalueren, docenten te trainen en lesmateriaal te ontwikkelen.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNWO

    Fingerprint