Research Grant: Kwetsbaar in Amsterdam - De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de coronacrisis

PrizeAcademic

Description

"Dit project heeft als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam en te onderzoeken hoe hulp verleend is en hoe hulpverlening op midden- en lange termijn georganiseerd kan worden. Onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen maken samen een inventarisatie van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn en ontwikkelen hulpoplossingen, rekening houdend met het spanningsveld tussen gezondheidszorg, economie en sociale effecten. Dit project besteedt expliciet aandacht aan de ethische dilemma’s bij hulp aan kwetsbare groepen."
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsZonMw and NWO COVID-19 programma

    Fingerprint