Theoloog des Vaderlands 2020 / Theologian of the Year 2020

  • Lee, Samuel (Recipient)

PrizeSocietal

Description

English follows after Dutch

De titel Theoloog des vaderlands wordt in Nederland jaarlijks door een jury toegekend aan een academisch theoloog die gezien wordt als ambassadeur van de theologie. Van 2011 tot en met 2014 heette deze titel of prijs ook wel Theologie Podiumprijs, Theoloog van het jaar of Meest Spraakmakende Theoloog.

The title Theologian of the Year is awarded annually by a jury in the Netherlands to an academic theologian who is seen as an ambassador of theology. From 2011 to 2014, this title or prize was also known as Theology Podium Prize, Theologian of the Year or Most Prominent Theologian.

Degree of recognitionNational

    Fingerprint