UvA eredoctoraat erfgoedexpert Van Rappard-Boon

PrizeSocietal

Description

Charlotte van Rappard-Boon
Van Rappard-Boon (1944) is oud-directeur van Bureau Herkomst Gezocht en voormalig hoofdinspecteur van de Inspectie voor Cultureel Erfgoed van het ministerie OCW. Zij heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving van overkoepelend erfgoedbeleid en erfgoedinspectie in Nederland, en aan de implementatie van internationale erfgoedverdragen, vooral op het gebied van roofkunst en illegale kunsthandel. Hiermee is Van Rappard-Boon ook van grote betekenis geweest voor de studie van cultureel erfgoed in Nederland en daarbuiten. Ze was een van de initiators bij de totstandkoming van de Wet Behoud Cultuurbezit en het Bureau Herkomst Gezocht. Daarmee stond zij aan de basis van de teruggave van nazi-roofkunst uit voormalig joods bezit, waaronder de Goudstikker-collectie.
Van Rappard-Boon begon haar loopbaan als conservator Japanse prenten bij het Rijksmuseum Amsterdam. In deze functie maakte zij naam als een van de grootste Nederlandse kenners van de Japanse prentkunst en het negentiende-eeuwse Europese Japonisme. Met haar catalogi voor tentoonstellingen in onder andere het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum vestigde Van Rappard-Boon een nieuwe standaard voor wetenschappelijke beschrijvingen die sindsdien breed wordt nagevolgd. Bovendien stelde ze hiermee een internationale en wetenschappelijke maatstaf voor de Nederlandse Erfgoedinspectie.
Erepromotoren zijn prof. dr. Pim den Boer, hoogleraar Europese Cultuurgeschiedenis, en prof. dr. Rob van der Laarse, verbonden aan de Amsterdam School for Heritage and Memory Studies van de UvA en hoogleraar Erfgoed van de Oorlog (Westerbork-leerstoel) aan de VU.
Gepubliceerd door UvA Persvoorlichting

Awarded at event

Event titleerepromotor van Charlotte van Rappard
Locationeredoctoraat Dies Natalis, Universiteit van AmsterdamShow on map
Period8 Jan 2015 → 8 Jan 2015

    Fingerprint