Evidence in Actie: Dynamisch standaardiseren van ervaringskennis en waarden in richtlijnen

Project: Research

Project Details

Layman's description

Doel
Hoe kunnen ervaringskennis en waarden van burgers en professionals geïntegreerd worden in vaccinatierichtlijnen? Hoe voorkomen we dat input vooral komt van mensen met vooringenomen standpunten rondom vaccinatie? En kan kunstmatige intelligentie een rol spelen in het beter integreren van ervaringskennis en waarden in richtlijnen? Dit is wat onderzoekers van de Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM, het Athena Instituut en de Social AI-groep van de Vrije Universiteit tussen 2020 en 2023 onderzoeken.

Werkwijze
Ervaringskennis en waarde-overwegingen worden door tekstmining gefilterd uit bestaande registraties van zorgen van patiënten bij de GGD en van huisartsen op hun discussieplatform. Deze worden ingebracht in een online platform waar professionals, burgers en richtlijnontwikkelaars deze kennis en waarden wegen. Vervolgens worden 3 richtlijnen in het programma Vaccinatie op Maat (VoM) herzien om de praktische bruikbaarheid van deze richtlijnen te vergroten.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2031/10/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.