Intergenerational Continuity of Adversity and Resilience (IN-CARE) Project

Project: Research

Project Details

Description

In het vierjarige project, getiteld Intergenerational Continuity of Adversity and Resilience (IN-CARE) Project, wordt door een consortium van onderzoekers aan universiteiten en hogescholen onderzocht wat de oorzaken en gevolgen zijn van kwetsbaar (jong) ouderschap. Het onderzoek richt zich daarbij ook op overdracht van kwetsbaarheden en problemen naar volgende generaties. Op het project wordt een promovendus aangesteld. Het doel is dat er bij afronding van het onderzoek meer kennis is over de onderliggende mechanismen en intergenerationele overdracht van kwetsbaar ouderschap. Deze kennis kan vervolgens via de partners geïmplementeerd worden in de hulpverleningspraktijk en de opleiding van toekomstige professionals, zodat er interventies ontwikkeld kunnen worden om deze cyclus te doorbreken.

Layman's description

Victor van der Geest (Criminologie VU), Veroni Eichelsheim (NSCR) en enkele andere consortiumpartners hebben in 2021 samen een onderzoeksubsidie van ZonMw binnengehaald.
Short titleIN-CARE
StatusActive
Effective start/end date30/04/2130/04/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.