Kenniscentrum Ongelijkheid: Een slecht begin is het dubbele werk? Ongelijkheid tijdens de transitie van opleiding naar werk

Project: Research

Project Details

Description

Onder leiding van Jos Akkermans (School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam) wordt ongelijkheid bij jongeren tijdens de transitie van opleiding naar werk onderzocht, en wat het effect van de coronapandemie daarop is.

De coronacrisis heeft jongeren hard geraakt. Dit kan aanhoudende en zelfs groeiende sociale ongelijkheid in Amsterdam versterken. Onderzoek naar jongeren tijdens de transitie van opleiding naar werk kan bijdragen aan kennisontwikkeling om onderliggende mechanismen van ongelijkheid, mogelijk versterkt door de coronacrisis, beter te begrijpen. Bovendien kan het leiden tot praktijkontwikkeling om ongelijkheid tegen te gaan.

Het doel van dit project is tweeledig:

Door jongeren te volgen over de tijd brengen wij oorzaken in kaart van ongelijkheid op het gebied van inzetbaarheid van jongeren die mogelijk versterkt zijn door de COVID-19-pandemie. Tevens formuleren we aanknopingspunten voor interventies ter ondersteuning van Amsterdamse jongeren. Kwetsbare groepen kunnen hierdoor vroegtijdig geïdentificeerd en gericht ondersteund worden om negatieve lange-termijn effecten te beperken.

Partners in dit project zijn:

VU – School of Business and Economics
VU – Sociale Wetenschappen
HvA – Onderwijs en Opvoeding
ROC van Amsterdam
StatusActive
Effective start/end date2/05/2231/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.