Opportunity map en meetinstrumenten voor robot-kind relaties

  • Smakman, Matthijs (Principal Investigator)
  • Ligthart, Mike (Project Researcher)
  • de Droog, Simone (Principal Investigator)

Project: Research

Project Details

Description

Robots worden steeds meer ingezet in het onderwijs. Maar de motivatie van kinderen om met een robot te interacteren, verdwijnt vaak zodra de nieuwigheid eraf is. Hierdoor zijn leereffecten maar van korte duur. Hoewel de motivatie samenhangt met de relatie die kinderen met de robot opbouwen, is weinig bekend over hoe een robot relatievorming kan stimuleren. Dit project onderzoekt welke relatievormingsfactoren in de praktijk toepasbaar zijn en hoe robot-kind relatievorming gemeten kan worden, zodat robotbouwers hiermee het effect van robots – en daarmee de meerwaarde voor het onderwijs – kunnen vergroten.
StatusFinished
Effective start/end date10/01/229/01/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.