Çocuk Diş Hekimliğinde Oral ve İntranazal Yollarla Orta Dereceli Sedasyon

B. Özen

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Çocuk Diş Hekimliğinde Oral ve İntranazal Yollarla Orta Dereceli Sedasyon

Çocuk diş hekimliğinde korkulu, kaygılı ve uyumsuz hastaların tedavileri, midazolam gibi spesifik ilaçların oral veya intranazal yolla kullanılmıyla, sedasyon yönergelerine uyan hekimler tarafından orta dereceli sedasyon oluşturularak başarıyla yapılabilir. Bu işlemi yapabilen kalifiye bir diş hekimi, sedasyonu iyi yönetebilmek için acil müdahalelerin teşhisi ve tedavisinde yeterli donanımlı bir ekibe, nabız oksimetresi gibi uygun ekipmana ve midazolam antogonisiti olan flumazenil gibi ilaçlara da sahip olmalıdır. Bunun dışında tedavi süresince sedasyon seviyesini gösteren Bispektral İndeks (BIS) monitöre sahip olmak da hasta güvenliği açısından önemlidir. Ayrıca hekim sedasyonda hastaya yeterli özen gösterilmediği koşullarda yan etkilerin oluşabileceğini unutulmamalı, bazı hastalarda orta dereceli sedasyonun başarısız olabileceğini, bu hastaların derin sedasyon ve genel anestezi altında tedavilerinin yapılması gerektiğini de bilmelidir.

Oral and Intranasal Moderate Sedation in Pediatric Dental Patients

Moderate sedation can be successfully used in the clinical management of anxious and uncooperative pediatric dental patients, with both intranasal and oral sedation using specific drugs like especially midazolam when administered by a pediatric dentist who follows the sedation guidelines. The qualified dentist is responsible for the sedative management, adequacy of the facility and staff, diagnosis and treatment of emergencies related to the administration of moderate 'sedation and providing the equipment (pulse oximetry), drugs such as flumazenil reversing agent of the midazolam and protocol for patient rescue. The use of a Bispectral Index (BIS) monitor to verify sedation levels throughout the procedure represents an important safety measure. Also, adverse events have a high chance of occurring when care is not provided during sedation. It should be noted that moderate sedation will fail in some patients and that these patients may be considered candidates for deep sedation or general anesthesia.
Original languageTurkish
Pages (from-to)27-34
JournalTurkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences-Special Topics
Volume4
Issue number3
Publication statusPublished - 2013

Cite this