Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1917

De periodieke pers als gevaar voor den vrede

Sikkel, J. C., 1917

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1918

De eenheid der nieuwtestamentische godsopenbaring

Grosheide, F. W., 1918

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De Plutarchi qui fertur de liberis educandis libello

Sizoo, A., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt

Vollenhoven, D. H. T., 1918, Amsterdam: Van Soest. 433 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Friedrich List en zijn strijd voor het nationale

van de Velde, A. D. C., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Koning Willem 1 als verlicht despoot

Goslinga, A., 1918

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Opmerkingen over den geadresseerde bij de binnenvaart

Schut, D. W. O. A., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Reallasten in het Nederlandsch burgerlijk wetboek

Terpstra, J., 1918

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1919

De positie van het Openbaar Ministerie, voornamelijk in verband met het ontwerp-wetboek van strafvordering

van Limburg Stirum, O. E. G., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Enkele opmerkingen over de verhouding van den staat en de circulatiebank

Vrolijk, W. A., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Het Taylorstelsel

Colijn, A. H., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Marnix' Byencorf

Wille, J., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw

van Schelven, A. A., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Petrus Dathenus

Ruys, G. J. A., 1919

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Religieus eklekticisme

Geesink, W., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

De statistische en de biographische methode in het strafrecht

Eskes, G. W., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Een onderzoek naar de strafbaarheid van vereenigingen

Heemskerk, F., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private, bedrijf

Zevenbergen, C., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Karakter en geschiedenis der iudicia bonae fidei

Zevenbergen, C., 1920

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Leemten in de wet

Zevenbergen, W., 1920

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap

Aalders, G. C., 1920

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1921

De effecten der naamloze vennootschap

Dekker, J. W., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De positie van den eigenaar van onroerend goed tegenover het onteigeningsrecht en gebruiksrechten

Spreij, J., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Eenige aanteekeningen betreffende de stafbaarstelling van openbare dronkenschap

Tjessinga, J. C., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Eenige beschouwingen over het vraagstuk der "onbepaalde strafvonnissen"

Jager, J. A. D., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Enkele beschouwingen over het gezinsloon

Stolk, A., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Staken in overheidsdienst

Plantenga, J., 1921

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1922

De Martyrologi Hieronymiani fonte, quod dicitur Martyrologium Syriacum

Fernhout, J., 1922

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De verhouding tusschen de almacht Gods en de zedelijke verantwoordelijkheid van den mensch in den Islam

Bakker, F. L., 1922

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Gereformeerde apologetiek

Hepp, V., 1922

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1923

La décision de la Société des nations concernant les îles d'Aland

Colijn, H. A., 1923

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Over de grondgedachte van de clausula rebus sic stantibus in het volkenrecht

Idenburg, P. J. A., 1923

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1924

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit

Pos, H. J., 1924

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1925

"Aesthetisch" of "puriteinsch"?

Wille, J., 1925

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File

De geschiedenis der nieuwtestamentische godsopenbaring

Grosheide, F. W., 1925

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1926

Berekening of constructie

Waterink, J., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De beteekenis der wetsidee voor rechtswetenschap en rechtsphilosophie

Dooyeweerd, H., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het gilden-socialisme in Engeland

Goote, A., 1926

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Logos en ratio: beider verhouding in de geschiedenis der westersche kentheorie

Vollenhoven, D. H. T., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speech

Open Access
File
1927

De beteekenis van de omwenteling van 1795

Goslinga, A., 1927

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De idee van den vooruitgang

van Schelven, A. A., 1927

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

J. H. Scholten als systematisch theoloog

Brillenburg Wurth, G., 1927

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
1928

Bijdrage tot de kennis van eenige lijfstraffen

Schreuder, L. W. D., 1928

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

De geschiedschrijving in het Oude Testament

Aalders, G. C., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De M. Tullii Ciceronis politica doctrina

Sprey, K., 1928

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Etude sur l'interpretation du paragraphe 8 de l'article 15 du pacte de la Societé des Nations

Deth, A. V., 1928

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Indirecte gegevens voor het bestaan van den Pentateuch in de Psalmen?

Gispen, W. H., 1928

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File

Psychiatrie en wereldbeschouwing

van der Horst, L., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog

Rutgers, V. H., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File