Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
2000

Stakeholder responses to future flood management in the Rhine river basin: nature or neighbour in Hell's Angle

van der Werff, P. E., 2000, Amsterdam: Dept. of Environmental Policy Analysis. 46 p. (IVM Report; no. D-00/10)

Research output: Book / ReportReportProfessional

2002

The September 11th Terrorist Attacks and International Law Responses

Schrijver, N. J., 2002, Proceedings of the Report of the Seventieth Conference. International Law Association (ed.). London: International Law Association, p. 484-492 9 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1999

Joris Helleputte en de Leuvense Neogotische Ateliers [Review of: R. Vermeiren (1999) Joris Helleputte en de Leuvense Neogotische Ateliers]

van der Woud, A., 1999, In : Archis. 14, 3, p. 84-85

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

2004

Interpretatie en integratie in supervisie

Lanser - van der Velde, A. M., 2004, In : Supervisie en Coaching. jrg. 21, 2004/3, p. 106-118

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Een man een man, een woord een MOORD? De Jefta uit Richteren bij De Koning en Vondel.

van Leuvensteijn, J. A., 2004, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: Book / ReportValedictory speechProfessional

2002

Ethiek en techniek: een veelbelovend nieuw onderzoeksgebied

Roeser, S. & van de Poel, I. R., 2002, In : Filosofie: kwartaalblad voor informatie en communicatie over filosofie en filosofieonderwijs. 12, 4, p. 38-41 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2004

Levi-Strauss en Grande Bretagne

Bloch, M. E. F., 2004, Levi Strauss. Izard, M. (ed.). Parijs: Cahiers de L'Herme, p. 349-356 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

1997

Kroniek historische criminologie en strafrechtsgeschiedenis

van Ruller, S. & Faber, S., 1997, In : Tijdschrift voor Criminologie. 1, p. 190-194 5 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

1994

-- [Review of: H Schreckenburg, K Schubert (1994) Jewish Historiography and iconography in early and medieval christianity]

Vos, J. S., 1994, In : Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. 94, p. 89-89

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

1998

De dominee's, de schooljongen en de professor

Spies, M., 1998, De literaire dood. Ibsch, E., Kunne, A. & Pumplun, C. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 87-104 213 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2009

Heeft de godsdienstpedagoog zelf iets in te brengen? Over het spanningsveld professionaliteit en spiritualiteit.

Lanser - van der Velde, A. M., 2009, Godsdienstpedagogiek, Dimensies en spanningsvelden. Aliï, E. T. (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 117-139 224 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2007

De aanpak van het subsidie-freerider probleem

van Soest, D. P., 2007, In : Economisch Statistische Berichten. 92, 4513, p. 407-409

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2001

Huwelijk, strafrecht en kerkelijke tucht in vroegmodern Holland

van der Heijden, M. P. C., 2001, In : Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. 55, p. 5-30

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1999

Consumer behavior: a European perspective

Solomon, M., Bamossy, G. J. & Askegaard, S., 1999, London: Prentice Hall International. 589 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

1996

Copropriete & Commonhold apartment Ownership in the EU (hoofdredacteur en auteur)

van Velten, A. A., 1996, N.N.: Stichting tot bevordering notariële wetenschap. 100 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2003

Market Timing: a decomposition of mutual fund returns

Swinkels, L. A. P., Verbeek, M. J. C. M. & van der Sluis, P. J., 2003, Amsterdam: Tinbergen Instituut (TI).

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File
2005

Antithese

Vree, J., 2005, Christelijke Encyclopedie. Harinck, G. (ed.). Kampen: Kok, p. 77-77

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

1995

Schadeverzekering naar komend recht - Preadvies voor de Vereniging Handelsrecht en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap

van Dam, C. C., 1995, Zwolle: Tjeenk Willink. 67 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

2000

Globalisation, International Transport and the Global Environment (GITAGE): Emissions

Olsthoorn, A. A., 2000, Amsterdam: Dept. of Economics and Technology. 71 p. (IVM Report; no. W-00/21)

Research output: Book / ReportReportAcademic

2006

Poverty, land conservation and tenure security

Kabubo-Mariara, J., Atieno, R., Mwabu, G., Kruseman, G. & Linderhof, V. G. M., 2006, Proceedings of the International conference on Economics of Poverty, the Environment, and Natural Resource Use. Wageningen, p. 1-27 27 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Tugend und der Weltlauf

Heijdra, M. G., 2006, Hegel Lexikon. Cobben, P. (ed.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, p. 451-452

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2004

Genealogy by Chance! On the significance of accidental variation (parallelisms)

Schmid, U. B., 2004, Studies in Stemmatology II. van Reenen, P., den Hollander, A. & van Mulken, M. (eds.). Amsterdam: John Benjamins, p. 127-143

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

2006

Op weg naar duurzame energievoorziening. De toekomst van het transitiebeleid voor energie en milieu

Bruggink, J. J. C., 2006, Amsterdam: Instituur voor Milieuvraagstukken (FALW). 35 p.

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1994

Pre-Roman Painted Pottery from Apulia in the National Museum of Antiquities at Leiden, I. The Bari Area

Yntema, D. G., 1994, In : Oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 75, p. 125-137 13 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1999

De zogeheten praktische theologie

Heitink, G., 1999, Theologie op de drempel van 2000. Terugblik op 100 jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. Stoker, W. & van der Sar, H. C. (eds.). Kampen: Kok, p. 273-292

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

1997

Die Kunst der Beredsamkeit: Pagane Redner und christliche Prediger

Uthemann, K. H., 1997, Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Engels, L. J. & Hofmann, H. (eds.). Wiesbaden: Spätantike, p. 265-320 (Band; no. 4).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2006

Kleine talen maken het verschil

Martin, W. J. R., 2006, Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. Balint, C. (ed.). Budapest: Karoli Gaspar University, p. 88-106

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2003

One Gospel - Many Cultures. Case Studies and Reflections on Cross-Cultural Theology

Vroom, H. M. (ed.) & Oduyoye, M. A. (ed.), 2003, Amsterdam/New York: Rodopi. 254 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2009

Large urban economies: The role of knowledge and ICT infrastructure

van Hemert, P. P., van Geenhuizen, M. & Nijkamp, P., 2009, International handbook of urban policy. Geyer, H. S. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, p. 46-73 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2004

Oplossingen voor omgangsproblematiek

van Rooijen, C. & Chin-A-Fat, B. E. S., 2004, In : Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht. 9, p. 226-232 7 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2005

Attractiveness and Effectiveness of Competing Tourist Areas; A Study on Italian Provinces

Cracolici, F. & Nijkamp, P., 2005, Amsterdam: Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, 53 p. (Research Memorandum; no. 2005-9).

Research output: Working paperProfessional

File
2009

Achtergronden van meisjes die seksueel over de schreef gaan

Slot, N. W., 2009, In : Kind en Adolescent Review. 16, 3, p. 490-494 5 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1999

Historia de la Universidad en Europa. Volumen II. Las Universidades en la Europa Moderna Temprana (1500-1800)

de Ridder-Symoens, H. J. M. L. (ed.), 1999, Bilbao, Spanje: Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco. (Historia de la Universidad en Europa; no. Volumen II)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2003

'Secession and the Ban on the Use of Force'

Schrijver, N. J., 2003, Secession and International Law. Conflict Avoidance-Regional Appraisals. Dahlitz, J. (ed.). New York/Geneva: United Nations, p. 97-108 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

1986

"Uit de wordingsgeschiedenis van De Vermakelijke Spraakkunst"

Noordegraaf, J., 1986, In : Nieuw letterkundig magazijn. 4, p. 7-10 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1996

European marketing managers and the European Currency Unit: a study of optism, pessimism and indifference

van Everdingen, Y. M., Bamossy, G. J. & Durvasula, S., 1996, Conference proceedings of the 25th EMAC conference. Budapest: EMAC, p. 1199-1210 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2006

De oorsprong van ghe- als negatief-polair element in het Middelnederlands

Rem, M., Booij, G. E. & Los, B. L. J., 2006, In : Taal en Tongval. 58, 1, p. 3-27 24 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1997

De Raad volgens Rosa. De vorming en samenstelling van de Raad van Holland en Zeeland (1428-1447)

Damen, M. J. M., 1997, Handelingen van het eerste Hof van Holland Symposium gehouden op 24 mei 1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Den Haag: Algemeen Rijksarchief, p. 29-41 (Publikatiereeks; no. 4).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1903

Menschwording en vernedering

Greijdanus, S., 1903

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
2000

SMEs in Southeast Asia. Issues and Constraints in the Pre- and Post-Crisis Environments

Sandee, H. M., 2000, onbekend: Economisch en Sociaal Instituut (ESI). 26 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1996

De filosofische mobiliteitsmythe van de NS (intervieuw)

Kee, B., 1996, In : Verkeerskunde. p. 25-27 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

2011

How to design for strategic innovation

Berghman, L. A., 2011, Leading issues in innovation research. Chauvel, D. (ed.). Reading, UK: Academic Publishing International, p. 82-100 203 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2006

Philosophische Religion. Gnosis zwischen Philosophie und Theologie

Koslowski, P. (ed.), 2006, München: Wilhelm Fink. 247 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2004

Endogenous technological change: burden or benefit for carbon dioxide reduction strategies

Gerlagh, R. & Linderhof, V. G. M., 2004, Conference on Sustainable Resource Use and Economic Dynamics (SURED). Zurich: Center of Economic Research at ETH Zurich, p. 1-24 24 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

The sanctification of the household and the reformation of manners in English Puritanism and in Dutch Pietism during the seventeenth century

Groenendijk, L. F., 2004, Confessional sanctity (c. 1500 - c.1800). Beyer, J., Burkhardt, A., van Lieburg, F. & Wingens, M. (eds.). Mainz a. R., p. 197-218

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

1997

De smalle marges van de Veiligheidsraad

Schrijver, N. J., 1997, Werelden apart? Militairen en Burgers: vredeshandhavers en hulpverleners. Th. A. Baarda, V. & Schoeman, J. R. (eds.). Den Haag: SDU Uitgevers, p. 21-32 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2007

Kleine fenomenologie van de engel

Kranenborg, R., 2007, In : Interpretatie. jrg. 15, nr. 3, p. 4-11

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2006

Arbeidsongeschiktheid, concurrentiebeding en relatiebeding

Vegter, M. S. A., 2006, In : Jurisprudentie arbeidsrecht verklaard. 3, p. 3-10 8 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

1998

Management informatievoorziening in Nederland: een empirisch onderzoek

Gelderman, M., 1998, Management Informatie Systemen. van Halem, C. (ed.). Alphen a/d Rijn: Samsom IT-bibliotheek, p. 75-87

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2004

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1999-2003 geanalyseerd: Pensioenfondsen scoren in de tweede 5-jaars z-toets aanzienlijk beter. Een kritische analyse

Molenkamp, J. B. & Zweekhorst, C., 2004, In : VBA Journaal. zomer, 2, p. 37-41

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic