Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters
1938

Getuigen van Jezus Christus in het Nieuwe Testament

Schippers, R., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
27 Downloads (Pure)

Het afbeelden in de wiskunde

Grosheide, G. H. A., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
26 Downloads (Pure)

Het verdrag nopens bestrijding van terrorisme

van Schelven, C. M. E., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

Is meetkunde ruimteleer?

Haantjes, J., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
36 Downloads (Pure)

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse

van Dalen, E., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
18 Downloads (Pure)

Radioactiviteit van bodem en water in Nederland

Koene, C. P., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
49 Downloads (Pure)

Rights affecting the use of broadcasts

Oranje, J., 1938

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
19 Downloads (Pure)
1939

De "werkers der ongerechtigheid" in de individueele psalmen: een beoordeling van Mowinckels opvatting

Ridderbos, N. H., 1939

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
3 Downloads (Pure)
13 Downloads (Pure)

Eloquentia divina, het stijlprobleem der oude christenen

Sizoo, A., 1939

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
27 Downloads (Pure)

Idenburg en de Sarekat Islam in 1913

Rutgers, F. L., 1939

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
10 Downloads (Pure)

Toelatingseischen voor lidmaatschap van den Volkenbond

Verkerk, E. P., 1939

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
97 Downloads (Pure)
1940

Barthianisme en Katholicisme

Berkouwer, G. C., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

De invloed van het christendom op het Romeinse recht

Rutgers, V. H., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
23 Downloads (Pure)

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering

Oranje, J., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
38 Downloads (Pure)

Proeve eener critische beschouwing van de ontwikkeling der humanistische rechtsstaatstheorieën

Mekkes, J. P. A., 1940

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
17 Downloads (Pure)
1941

De rechtskracht van administratieve beschikkingen

Donner, A. M., 1941

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

Existentieele exegese?

Grosheide, F. W., 1941

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
7 Downloads (Pure)

Talma's sociale arbeid

Vellinga, J. M., 1941

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
5 Downloads (Pure)
1942

Ontijdig schip-verlaten

Godschalk, L. A. F., 1942

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
4 Downloads (Pure)
1943

De crisishypotheek-aflossingswet 1936

Hazenberg, J., 1943

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
25 Downloads (Pure)

Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christelijken staat

Diepenhorst, I. A., 1943

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
3 Downloads (Pure)
1945

Wereldoorlog en theologie

Berkouwer, G. C., 1945

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
10 Downloads (Pure)
1946

Industrieele eigendom en subjectief recht

Gerbrandy, S., 1946

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
4 Downloads (Pure)
1947

De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland

Winsemius, J. P., 1947

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
7 Downloads (Pure)

Kweekersrecht

Verhulst, P. A., 1947

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
6 Downloads (Pure)
1948

De bevooroordeeldheid der exegese

Grosheide, F. W., 1948

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw

Diepenhorst, P. A., 1948

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
19 Downloads (Pure)
1949

De Oud-Testamentische profetie en de staat Israël

Aalders, G. C., 1949

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
41 Downloads (Pure)
1950

De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne rechts- en staatsleer

Dooyeweerd, H., 1950

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
31 Downloads (Pure)
1952

De herziening van het physische causaliteits-beginsel

Sizoo, G. J., 1952

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
8 Downloads (Pure)
1953

Discreet of continu

Koksma, J. F., 1953

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
28 Downloads (Pure)
1954

De mens als religieus wezen en de hedendaagse psychologie

Waterink, J., 1954

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
78 Downloads (Pure)
1955

Calvijn, leidsman en voorbeeld

Nauta, D., 1955

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
28 Downloads (Pure)
1956

De wijze in Israël

Gispen, W. H., 1956

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
14 Downloads (Pure)
1957

Enkele merkwaardigheden van de meetkundige terminologie

Grosheide, G. H. A. W. Z., 1957

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
17 Downloads (Pure)
1958

Verdienste of genade?

Berkouwer, G. C., 1958

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
16 Downloads (Pure)
1959

Sanhedrin èn Gabbatha

Verdam, P. J., 1959

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
37 Downloads (Pure)
1960

Betrekkelijk of volstrekt

Diepenhorst, I. A., 1960

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
39 Downloads (Pure)
1961

Een keerpunt in de voorgeschiedenis der Vrije Universiteit

Smitskamp, H., 1961

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
10 Downloads (Pure)
1962

De Mensvormigheid Gods: Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift

Kuitert, H. M., 1962, Kampen: Kok.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
276 Downloads (Pure)

Het geheim van het recht

de Gaay Fortman, W. F., 1962

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
28 Downloads (Pure)
1963

Problemen van wereldhandel

de Roos, F., 1963

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
59 Downloads (Pure)
1964

De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek

Schippers, R., 1964

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
12 Downloads (Pure)
1965

Natuur en geest in de geneeskunde

Lindeboom, G. A., 1965

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
16 Downloads (Pure)

Synthesis and stereochemistry of some benzo [alfa]- and indolo[2,3-alfa]- quinolizine derivatives

Gootjes, J., 1965

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Open Access
File
9 Downloads (Pure)
1966

De plant in rust

Algera, L., 1966

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
33 Downloads (Pure)

Development of interaction and attachment: traditional and non-traditional approaches

Koops, W., Hoeksma, J. B. & van den Boom, D., 1966, Amsterdam: North-Holland.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Geloofsopvoeding

Miedema, S., 1966, In : PCO Magazine. 22, 6, p. 9-x 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Het buitenland

Miedema, S., 1966, In : PCO Magazine. 22, 25, p. 9-x 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic