Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

[Review of: JP Heil (2010) Let Us Rejoice in Being Conformed to Christ]

Smit, P. B. A., 2012, In : Review of Biblical Literature.

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Jörg von Uthmann (2006) Killer, Krimis, Kommissare: Kleine Kulturgeschichte des Mordes]

Lang, K., 2007, In : Deutsche Bücher. 37, 1

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Joost Vijselaar (2001) De magnetische geest. Het dierlijk magentisme 1770-1830]

van Eijnatten, J., 2001, In : Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. 24/3, p. 176-177

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

File

-- [Review of: John Harris, Michael Snodin (1998) Sir William Chambers. Architect to George III]

Schmidt, F. H., 1998, In : Archis. 5, p. 89-90

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

[Review of: John Halsey Wood jr. (2013) Going Dutch in the Modern Era: Abraham Kuyper's Struggle for a Free Church in the Netherlands]

van den Broeke, C., 2015, In : Ecclesiology. 11, p. 420-423

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access

[Review of: Johannes Wallmann (2005) Der Pietismus]

van Lieburg, F. A., 2007, In : Theologische Literaturzeitung. 132, 7/8, p. 818-819

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: J Larchet (1998) La divinisation de l'homme selon Saint Maxime le Confesseur]

Uthemann, K. H., 1998, In : Byzantinische Zeitschrift. 41, p. 151-152

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

-- [Review of: J Lambrecht (1995) Het verscheurde 'ik' en zijn bevrijding. Paulus en Romeinen 7 en 8]

Vos, J. S., 1995, In : Nederlandsch theologisch tijdschrift. 49, p. 75-76

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: JJ Beumer, H Visser (1994) Pleisterplaatsen; De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie; De kerk als markt; Vijftig jaar Open Deur; Spiritualiteit en engagement]

Stoppels, S., 1994, Pleisterplaatsen; De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie; De kerk als markt; Vijftig jaar Open Deur; Spiritualiteit en engagement. Beumer, JJ. & Visser, H. (eds.). s.l.: Werkboek Inloopcentra, p. 1-3

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

-- [Review of: J Hoogland (1996) Kennis en werkelijkheid]

van Woudenberg, R., 1996, In : Beweging. 60, 4, p. 162-164

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: Jesus Raisanen (1995) Jesus, Paul and the Torah]

Vos, J. S., 1995, In : Nederlandsch theologisch tijdschrift. 49, p. 162-163

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: J Danielou (1994) Sacramentum futuri, Studie over de wortels van de bijbelse typologie]

Boendermaker, J. P., 1994, In : Interpretatie. p. 31-31

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: J Bidez, G.H. Hansen (1998) Sozomenus, Kirchengeschichte GCS, N.F.4]

Uthemann, K. H., 1998, In : Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 48, p. 410

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

-- [Review of: JA van der Ven (1994) Paradigmenentwicklung in der Praktischen Theologie]

Heitink, G., 1994, In : Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. 94, 2, p. 88-88

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: JA van der Ven, LGM Spruit (1994) Kerk op de helling]

Heitink, G., 1994, In : Journal of Empirical Theology : JET. 7, 2, p. 130-131

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: JA van der Ven, LGM Spruit (1994) Kerk op de helling]

Heitink, G., 1994, In : Journal of Empirical Theology : JET. 7, 2, p. 130-130

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: Jacq. Vogelaar (1997) Beeldverhalen]

Blotkamp, C. H., 1997, In : Vrij Nederland. 19, p. 65

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Zwemer (2005) Zeeland 1950-1965]

Bras, H., 2006, In : Mens en Maatschappij. 81, 1, p. 90-92

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Wubs (2004) Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadviezen aan Nederlandse ouders, 1945-1999]

Rietveld-van Wingerden, M., 2004, In : De School Anno. 22, 4, p. 31-31

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewPopular

[Review of: J. Willmott (2007) The Moods of Homeric Greek]

Allan, R. J., 2010, In : Mnemosyne: A Journal of Classical Studies. 63, p. 298-303

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

Open Access

-- [Review of: J.W. Sap (1994) Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat]

Vree, J., 1994, In : Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis. 74, p. 236-237

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J.W. Rogerson, J.M. Lieu (2006) The Oxford Handbook of Biblical Studies]

de Vries, P., 2007, In : Reformatorisch Dagblad. p. 18

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewPopular

-- [Review of: J. Verger (1997) L'essor des universités au XIIIe siecle]

Frijhoff, W. T. M., 1997, In : Archives de sciences sociales des religions. 42, 100, p. 135-136

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: J. Verger (1997) Les gens de savoir en Europe à la fin du Moyen Age]

de Ridder-Symoens, H. J. M. L., 1997, In : Nieuwsbrief universiteitsgeschiedenis / Lettre d'information sur l'histoire des universités. 3, 2, p. 30-31

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. van Oort. Het Evangelie van Judas]

Bos, A. P., 2007, In : Philosophia Reformata. 72, p. 93-94

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

-- [Review of: J. van Herwaarden (1998) Geschiedenis van Dordrecht tot 1572]

Goudriaan, K., 1998, In : Holland. 30, p. 43-45

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. van Genderen (2002) Kohlbrügge: zijn betekenis en zijn invloed]

Vree, J., 2003, In : Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. 59, p. 50-51

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. van Einatten, F. van Lieburg (2006) Nederlandse Religiegeschiedenis]

de Vries, P., 2007, In : Hervormde kerkbode voor de Veluwe. p. 28

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewPopular

[Review of: J. van Bruggen (2006) Romeinen. Christenen tussen stad en synagoge, Commentaar op het Nieuw Testament derde serie]

de Vries, P., 2007, In : Kerkblad. 3, 14, p. 165-168

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewPopular

[Review of: J. Thweatt-Bates (2012) Cyborg Selves. A Theological Anthropology of the Posthuman]

Koster, E., 2013, In : ESSSAT News. 23, 4, p. 24-26

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: J.Th. de Smidt, . e.a. (1998) Van tresorier tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager]

Fritschy, W., 1998, In : De Zeventiende Eeuw. 14, p. 166-166

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: J.T. Nielsen (1997) 2 Korinthiers. Een praktische Bijbelverklaring]

v Halsema, J. D. F., 1997, In : Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. 97, p. 38

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Stroop (2003) Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Met een woord vooraf van Fred Weerman]

Hinskens, F. L. M. P., 2005, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 121, 3, p. 299-301

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Stolz (2007) Salvation goods and religious markets. Theory and applications]

Sengers, E., 2008, In : Religie en samenleving. 3, 1, p. 76-78

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional