Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Zelfredzaamheid

Loots, G. M. P., Draaisma-van Trier, L. M. A. & Poelma, M. J., 1996, Kinderrevalidatie. Meihuizen-de Regt, M. J. & de Moor, J. M. H. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 69-88 19 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zelfredzaamheid, concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd

Helsloot, I. (ed.) & van 't Padje, B. (ed.), 2010, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 257 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Zelfredzaamheid: Wat gebeurt er concreet in Amsterdam-Amstelland?

van 't Padje, B. & Helsloot, I., 2008, In : Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing. 1, 1, p. 16-18 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Zelfredzaamheid bij brand: Kritische factoren voor het veilig vluchten uit gebouwen

Kobes, M., 2008, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 324 p. (Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid: Crisisbeheersing en fysieke veiligheid)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Open Access
File
845 Downloads (Pure)

Zelfredzaamheid bij brand. Tien mythen ontkracht

Groenewegen-Ter Morsche, K. & Kobes, M., 2007, Arnhem: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra. 18 p.

Research output: Book / ReportReportPopular

Zelfredzaamheid bij crises in de fysieke veiligheid

Helsloot, I. & van 't Padje, B., 2010, Zelfredzaamheid, concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd. Helsloot, I. & van 't Padje, B. (eds.). Boom Juridische uitgevers, p. 23-54

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Zelfredzaamheid bij de stroomstoring in de Bollenstreek

Neuvel, J., Groenendaal, J. & de Boer, D. J., 2010, Deventer: Saxion Hogeschool. 34 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File
12 Downloads (Pure)

Zelfregulatie en goal setting

Bakker, F. C., 1993, Sporters presteren zelf...!?. Bakker, F. C. (ed.). Arnhem: NSF

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zelfregulatie en visuele waarneming: Effecten van actie orientatie en externe motivationele ondersteuning op veranderingsblindheid

Llamas, D. O. & Koole, S. L., 2004, Jaarboek Sociale Psychologie 2003. Wigboldus, D., Dechesne, M., Gordijn, E. & Kluwer, E. (eds.). ASPO, p. 227-236

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Zelfregulering door en voor de vrije beroepen: toch maar liever geen algemeen belang rule of reason

Loozen, E., 2007, In : Nederlands tijdschrift voor Europees Recht. 9, p. 153-162

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Zelfregulering en polderkringen

Balkenende, J. P., 1998, In : Christen Democratische Verkenningen. 4, p. 151-160 10 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Zelfregulering en reflexief handelen in vier sectoren

Niemeijer, E., 1999, Handhaving in stukken. Beschouwingen over theorie en praktijk van de handhaving van recht. p. 75-114

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Zelfregulering in de minnelijke schuldhulpverlening. Onderzoek naar vormgeving

Kerckhaert, A., de Ruig, L. & Salomons, F. R., 2011, Zoetermeer: Panteia Research voor beleid. 33 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zelfregulering in het onderwijs

Zijlstra, M. E., 1995, In plaats van overheid. Recht scheppen door particuliere organisaties. van der Ploeg, T. J. & de Ru, H. J. (eds.). Zwolle: Tjeenk Willink, p. 113-123

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access
File
988 Downloads (Pure)

Zelfs de kerk kan veranderen

Heitink, G., 24 Sep 1999, In : Centraal Weekblad. p. 11

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Zelfs de overheid weet niet goed wat bij orgaandonatie gebeurt, laat staan de burger

van Beers, B. C., 21 Sep 2016, In : Nederlands Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Zelfs een vlucht zwaluwen zal in 2010 nog geen zomer maken

Boonstra, W. W., 31 Dec 2009, In : Het Financieele Dagblad.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Zelfstandig aardrijkskundig onderzoek is heftig

Wildschut, H. M. A. & van der Schee, J. A., 2008, In : Geografie. 17, 1, p. 56-58

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Zelfstandige arbeid

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht: Internationaal Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 382-386 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zelfstandige arbeid

Potgens, F. P. G., 2016, Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 339-342 4 p. (Cursus Belastingrecht; no. 13).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zelfstandige arbeid: Para 3.4.5.A

Translated title of the contribution: Independent Personal Services: Para 3.4.5.APotgens, F. P. G., 22 Apr 2017, Internationaal Belastingrecht: Cursus Belastingrecht. Van Raad, K. (ed.). 2017 ed. Deventer: Wolters Kluwer, Vol. 13. p. 365-368 4 p. (Cursus Belastingrecht).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zelfstandige Arbeid: NSV Art. 14 - Zelfstandige arbeid

Potgens, F. P. G., 20 Mar 2020, Internationaal Belastingrecht. Van Raad, C. (ed.). 2020-2021 ed. Deventer: Wolters Kluwer, Vol. Studenteneditie. p. 419-423 5 p. (Cursus Belastingrecht).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zelfstandige bestuursorganen: een volledig gejuridiseerde organisatievorm

Translated title of the contribution: Semi-autonomous public bodiesZijlstra, S. E., Aug 2019, Zbo’s tussen droom en werkelijkheid: Over het verleden, heden en de toekomst van zelfstandige bestuursorganen. Riezebos, S. & van Rijn, T. (eds.). Den Haag: Ministerie van BZK, p. 117-150 34 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Zelfstandige goed met pensioen

van der Lecq, S. G. & Oerlemans, A. G., 2010, In : PM. Pensioen Magazine. mei, p. 7-8

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Zelfstandigen en armoede

Bosch, L. H. M., Bosselaar, H. & Zwinkels, W., 1 Jan 1997, De kwetsbaren, Tweede jaarrapport armoede. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Zelfstandigen en sociale verzekeringen

Hochguertel, S. & Ejrnaes, M., 2013, In : Economisch Statistische Berichten. 98, 4652, p. 52-55

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Zelfstandigen Zonder Pensioen

van der Lecq, S. G. & Oerlemans, A. G., 2009, Tilburg: Netspar. (NEA-paper; 24)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Zelfstandigheid en integrale beleidsvoering: de positie van het college van B&W

Fleurke, F., 1998, Politiek voor bestuurders. Tien essays over de toekomst van de lokale politiek. Derksen, W. (ed.). Den Haag: VNG Uitgeverij, p. 27-36

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

de Vries, M. S., 1999, In : Management & Bestuur. 5

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

212 Downloads (Pure)

Zelfstandig leren en de wiskundeleraar

Kok, D., 1997, In : Nieuwe wiskrant. 1, 17, p. 5-10 6 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Zelfstandig leren over politiek

van der Schee, J. A., 1998, In : Geografie Educatief. 7, 3, p. 4-7 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Zelfstandig ondernemen als leerproces: leerkansen en leerstijlen als succesfactoren

van der Sluis, E. C., van Gelderen, M. W. & Jansen, P. G. W., 2002, In : Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie. 76, 11, p. 527-538 11 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Zelfstandig open onderzoek is het doel, niet het middel

Dekkers, P. J. J. M. & Buning, J. B., 1999, Motiveren. Kortland, J. (ed.). Utrecht: Werkgroep Natuurkunde Didactiek, p. 49-52 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Zelfstandig open onderzoek is het doel, niet het middel.

Dekkers, P. J. J. M. & Buning, J. B., 1998, Motiveren, proceedings of the Woudschoten Conferentie 1998, Werkgroep Natuurkunde Didactiek, Universiteit Utrecht.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Zelfstandig spellen.

Geelhoed, J. W., Leene, A. & Reitsma, P., 1999, Baarn: Bekadidact.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Zelfstudie als een vorm van professionalisering

Korthagen, F., Zwart, R. C. & Lunenberg, M. L., 2009, Botsende verwachtingen? De lerarenopleider als bruggenhoofd bij verandering. Gent: VELON

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Zelfsturing in het onderwijs

Wardekker, W. L., Meijers, F. & Deen, N., 1999, In : Comenius. 19, p. 290-301 12 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Zelfsturing of zelfredzaamheid? Een organisatieantropologisch onderzoek naar de invoering van zelfsturing in een gemeentelijke organisatie

Stobbe, J. M. & van Roessel, A., 2003, In : Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken. 19, 4, p. 315-327 13 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Zelfs uw houthakkers en uw waterputters

Talstra, E., 2008, In : Theologia Reformata. 51, p. 150-164

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Zelfverwonding als boodschap? [Review of: H. Wouters, J. Driessche (2002) Zelfverwonding als boodschap?]

Janssen, C. G. C., 2002, In : Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. 28, 4, p. 257-258

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

Zelfwaardegevoel van mooie meisjes en jongens.

Slot, N. W., 2011, In : Kind en Adolescent Review. 18, 2, p. 218-221

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Zelfwaardering, zelfbevestiging en leedvermaak

van Dijk, W., van Koningsbruggen, G. M., Ouwerkerk, J. W. & Wesseling, Y. M., 2011, Jaarboek Sociale Psychologie 2010. Renes, R. J., Ruys, K. I., Derks, B., Van de Ven, N. & Vliek, M. L. W. (eds.). Groningen: ASPO, p. 123-130

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Zen and Zarathustra: Self-Overcoming without a Self

van der Braak, A., 1 Jun 2015, In : Journal of Nietzsche Studies. 46, 1, p. 2-11 11 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Zen-Christian Dual Belonging and the Practice of Apophasis: Strategies of Meeting Rose Drew's Theological Challenge

van der Braak, A. F. M., 22 Aug 2017, In : Open Theology. 2017, 3, p. 434-446 13 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Zending en Eenzaamheid

de Wit, J. H., 2000, In : Centraal Weekblad. 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular