Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
2019

Case note: A-G HvJ (C-389/18: Belgische regeling voor dividenden van dochterondernemingen in strijd met Moeder- dochterrichtlijn)

Bosman, A., 3 Oct 2019, No. ECLI:EU:C:2019:680, (NTFR; no. 2019/2439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: A-G HvJ (C-68/18: Roemeense heffing op energieproducten en elektriciteit strijdig met Unierecht?)

Bosman, A., 18 Jul 2019, No. ECLI:EU:C:2019:422, (NLFiscaal; vol. 2019, no. 1615)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CBB (17/1268: Subsidie. Onderwijsbekostiging. Cumulatie.)

Jacobs, R., 12 Dec 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:CBB:2019:364, Aug 27, 2019. (AB; vol. 2019, no. 551)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CBb (17/1280 en 17/1861: Gst. 2019/34, Publieke-taakjurisprudentie. Taxi Centrale Schiphol)

Jak, N., 2019, No. ECLI:NL:CBB:2018:634, Nov 27, 2018. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 34)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CBCS (160: Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, met noot)

Joosen, E. P. M., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:OGEAC:2018, Jul 04, 2018. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2019, no. 12)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: CJEU (C-145/09: Tsakouridis, Landmark Cases on Asylum and Immigration Law) p. 347-356

Brouwer, E., Zwaan, K. M. & Kok, S. G., 2019, 10 p.. No. No 31, No. ECLI:EU:C:2010:708, Nov 23, 2010. (Jurisprudentie Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: CJEU (C-300/11: judgment in ZZ)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2013:363, Jun 04, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019; no. 64)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: CJEU (C-429/15: judgment in Danqua)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2016:789, Oct 20, 2016. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CJEU (C-508/10: Commission v. The Netherlands) (update)

de Vries, K., 2019, No. ECLI:EU:C:2012:243, Apr 26, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: CJEU (C-562/13: judgment in Abdida)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2014:2453, Dec 18, 2014. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019; no. 51)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CJEU (C-579/13: (P and S)) (update)

de Vries, K., 2019, No. ECLI:EU:C:2015:369, Jun 04, 2015. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CJEU (C‑668/15: Jyske Finans)

de Vries, K., 2019, No. ECLI:EU:C:2017:278, Apr 06, 2017. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CRvB (17/3170 ZW: Geen tussendag vereist bij toepassing no-riskpolis 35-minner)

van den Berg, L., 2019, No. ECLI:NL:CRVB:2019:2686, Aug 08, 2019. (TRA; vol. 2019, no. 91)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: ECtHR (59166/12: judgment in J.K.)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, Aug 23, 2016. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 ; no. 13)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (12267/16: Khan t. Frankrijk: Opvang zeer jonge AMV in vluchtelingenkamp Calais; positieve verplichting voorkomen onmenselijke behandeling, noot)

Slingenberg, C. H., May 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2019:0228JUD001226716, Feb 28, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20, no. 92)(Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 87)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case Note: EHRM (12541/06: European Human Rights Cases, Altınkaynak e.a t. Turkije)

Overbeeke, A. J., 2019, 5 p.. No. ECLI:CE:ECHR:2019:0115JUD001254106, Jan 15, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20:4, no. 76)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (265-07: Noot bij EHRM 31 juli 2008, Omoregie t. Noorwegen

de Hart, B., 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2008:0731JUD000026507, Jul 31, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019, No. 23)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case Note: EHRM (36607/06: Yilmaz t. Turkije)

Overbeeke, A., 2019, 4 p.. No. ECLI:CE:ECHR:2019:0604JUD003660706, Jun 04, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20:10, no. 184)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHAMS (200.201.717/01: noot onder Hof Amsterdam 18 december 2018, Cancun Holding/Navarro)

Zilinsky, M., 2019, No. ECLI:NL:GHAMS:2018:4696, Dec 18, 2018. (Jurisprudentie Onderneming en Recht; vol. 2019, no. 100)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: GHAMS (200.220.439/01: Hoofdelijke verbondenheid bij vof en uitleg petitum)

van Veen, W. J. M., 22 Oct 2019, No. ECLI:NL:GHAMS:2019:1457, Apr 23, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: GHAMS (200.233.082/01: Annotatie Gerechtshof Amsterdam 16 April 2019)

Eleveld, A., 15 Jul 2019, 1 p.. No. JAR 2019/216, No. ECLI:NL:GHAMS:2019:1327, Apr 16, 2019. (JAR )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHARL (200.198.240/01: Aansprakelijkheidsrecht dient ook emotionele belangen)

Opdam, M., 2019, No. ECLI:NL:GHARL:2018:4396, May 15, 2018. (Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

File

Case note: GHSHE (17/00585: Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen is niet in strijd met art. 1 EP, bij het EVRM)

Gooijer, J., 28 Feb 2019, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:4756, Nov 15, 2018. (NTFR; vol. 2019, no. 917)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHSHE (18/00224 t/m 18/00226: Oostenrijkse Privatstiftung heeft geen recht op teruggaaf dividendbelasting)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:GHSHE:2019:382, Jan 31, 2019. (ntfr; vol. 2019, no. 1439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHSHE (200.216.565_01: Noot): Geen aanspraak op restitutie ‘leegstands-btw’ voor verkoper kantoorpand

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:GHSHE:2019:2537, Jul 16, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HJEU (C‑582/17 en C-583/17)

Battjes, H., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:280, Apr 02, 2019. (JV; vol. 2019, no. 91)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof Den Haag (BK-17/00881: Voorvoegingsverliezen waren niet verrekenbaar omdat er geen winst was bij onderdeel oude fiscale eenheid)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:GHDHA:2018:2465, Sep 19, 2018. (NTFR; vol. 2019, no. 157)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (16/03552: AB)

Dieperink, M., 2019, No. ECLI:NL:HR:2018:1, Jan 05, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); vol. 2019, no. 130)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (16/05773: Noot): Omzetbelasting op dienst ten behoeve van afblazen voorgenomen belaste handeling; geen rechtstreeks verband met die handeling; geen volledige aftrek

Translated title of the contribution: Case note re Dutch Supreme Court judgment of 29 June 2018, ECLI:NL:HR:2018:1030 (BNB 2019/9): No full deduction of VAT for service received in connection with taxed transaction that has already been cancelled (no direct and immediate link)Blokland, W., 2019, 3 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:1030, Jun 29, 2018. (BNB; vol. 2019, no. 9)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HR (17/00486: Concessieovereenkomst en duidelijk grensoverschrijdend belang)

van Ommeren, F. J., 2019, 8 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:720, May 18, 2018. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; vol. 2019, no. 209)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/01725: Noot): Btw-tarief lustopwekkende producten; prejudiciële vragen over te hanteren criterium

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:643, Apr 19, 2019. (NLFiscaal; vol. 2019, no. 1066)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/02712: Noot, NJ 2019/323 (Kolom))

Bouwens, W., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:1617, Sep 14, 2018. (Nederlandse Jurisprudentie; vol. 2019, no. 37/38)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HR (17/03827: Aantekening bij HR 8 februari 2019)

Kappelle, H. M., Apr 2019, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:189, Feb 08, 2019. (NL Fiscaal; vol. 2019, no. 0404)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/04024: Noot, ANWB)

Bouwens, W., 2019, 5 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:1212, Jul 13, 2018. (Nederlandse Jurisprudentie; vol. 2019, no. 13)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HR (17/04244: Noot, Wilco BV)

Bouwens, W., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:1209, Jul 13, 2018. (Nederlandse Jurisprudentie; vol. 2019, no. 7/8)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HR (17/04584: Dutch MFN Clause)

Potgens, F. P. G., 13 Dec 2019, 11 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:57, Jan 18, 2019. (International Tax Law Reports; vol. 2019, no. 22)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HR (17/04584: Teruggaaf van dividendbelasting wegens toepassing meestbegunstigingsclausule in verdrag met Zuid-Afrika)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:57, Jan 24, 2019. (NTFR; vol. 2019, no. 172)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/05809: Juist oordeel dat geen sprake is van vaste inrichting in Zuid-Korea)

Bosman, A., 1 Aug 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:1220, (NLFiscaal; no. 2019/1748)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/00053: Hoge Raad wijst een herstelarrest wegens een te ruime vernietiging van de hofuitspraak)

Ip, W. Y., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:60, Jan 18, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Case note: HR (18/00346: Ondernemingsraad bij de overheid. Primaat van de politiek)

Jak, N., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:397, Mar 22, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HR (18/00442: Noot, NJ 2019/437, KLM): Uitwisselbare functies

Bouwens, W., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:229, Feb 15, 2019. (Nederlandse Jurisprudentie; vol. 2019, no. 48/49)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HR (18/00472)

Pechler, E. B., 2019, No. 18/00472, Mar 29, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 102)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/00633: noot bij HR 17 mei 2019)

Zilinsky, M., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:732, May 17, 2019. (Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht; vol. 2019, no. 54)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/00874 7 december 2018)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:GHARL:2018:764, Dec 07, 2018. (BNB; vol. 2019, no. 47)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/01668: Uitgezonderd "kennen of kunnen" besluit)

van Ommeren, F. J., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:1243, Jul 19, 2019. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; vol. 46, no. 529)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/02931)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:322, Mar 08, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 84)

Research output: Case NoteCase noteProfessional