Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters

[Review of: P. Beentjes (2006) Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. 2 Kronieken]

de Vries, P., 2007, In : Hervormde kerkbode voor de Veluwe. p. 19

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P. Begheyn s.j. (2004) Nijmeegse biografieën, I]

Frijhoff, W. T. M., 2005, In : Bijdragen en Mededelingen Gelre. 96, p. 231-232

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P. Beyer, L. Beaman (2007) Religion, globalization and culture]

Sengers, E., 2009, In : Comparative Sociology. 8, 2, p. 314-316

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Briant, M. Chauveau (2009) Organisation des pouvoirs et contacts culturels dans les pays de l’empire achéménide (Persika 14)]

Pirngruber, R., 2011, In : Bibliotheca Orientalis. 68, 1-2, p. 210-212

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Briant et al. (2006) L'archive de Fortifications de Persépolis. État des questions et perspective de rechérche (Persika 12)]

Pirngruber, R., 2010, In : Bibliotheca Orientalis. 67, p. 142-146

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Brusse (2009) De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850]

Molema, A. M., 2009, In : Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. 6, 2, p. 105-107

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P.C. Phan (1998) Mission and Catechesis. Alexandre de Rhodes & Inculturation in Seventeenth-Century Vietnam]

Salemink, O. H. J. M., 2010, In : Church History and Religious Culture. 90, 2-3, p. 469-472

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: P. Cliteur, D. van Houten (1996) Humanisme. Theorie en Praktijk]

Stoker, W., 1996, In : Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. 96, p. 137

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P. Corò (2005) Prebende templari in età seleucide]

Pirngruber, R., 2009, In : Bibliotheca Orientalis. 66, p. 186-189

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: P. Davidson, A. van der Weel (1997) A Selection of the Poems of Sir Constatijn Huygens (1596-1687)]

van Strien, A., 1997, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 113, p. 192-193

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

-- [Review of: P. de Win (1995) De kaakstraf in België van de Franse Tijd tot 1867]

Faber, S., 1995, In : Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. 63, 1-2, p. 197-199

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

-- [Review of: P. Dinzelbacher (1996) Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen]

Frijhoff, W. T. M., 1996, In : Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte.. 23, 2, p. 230-232

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P.G.H. Albert (2010) Deelnemingsvrijstelling]

Pieterse, L. J. A., 2010, In : Weekblad voor fiscaal recht. 2010, 6873, p. 1154-1157

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst (2005) Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd]

Kets-Vree, A., 2007, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 123, 3, p. 259-260

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

- [Review of: P.G.J. van Sterkenburg (1999) Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie.]

van Leuvensteijn, J. A., 1999, In : Nederlandse Taalkunde. 2, p. 169-171

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P.H.A. Frissen (2002) De staat]

Verhoogt, J. P., 2003, In : Openbaar bestuur. 13, 11, p. 28-29

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P.H. Kahn (junior) (1999) The human relationship with nature: the development of culture]

Wels, H., 2003, In : Space and Culture. 6, 2, p. 196-198

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

Open Access
File

[Review of: P. Heelas, L. Woodhead (2005) The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality]

Droogers, A. F., 2006, In : Journal of Contemporary Religion. 21, 3, p. 116-118

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P. Hömer (2000) Zweistränge Tradition der Evangelienharmonie]

Meyer, E., 2004, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 59, p. 314-317

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: P.J.A. van Panhuis (1997) De psychiatrische patient in de TBS, van kwaad tot erger, Academisch proefschrift, Leiden]

Raes, B. C. M., 1997, In : Sancties. 5, p. 300-303

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

-- [Review of: P.J.J. Zoontjens (1995) Vrijheid van weteschap]

Postma, A., 1995, In : Nederlands Juristenblad. 19, p. 714-714

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademicpeer-review

-- [Review of: P.J. Jeroense (1997) Theologie als zelfkritiek: Een onderzoek naar de missionaire theologie van Arend Th. van Leeuwen]

Wessels, A., 1997, In : Nederlandsch theologisch tijdschrift. 51, p. 70-71

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Jonkers, R. Welten (2003) God in Frankrijk]

Stoker, W., 2003, In : Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. 3, p. 151-152

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P. Kearey, M. Brooks. An Introduction to Geophysical Exploration (3rd edition)]

Woodside, J. M., 2002, In : Leading Edge. 21, 12, p. 1251-1251

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Koslowski (2003) Philosophien der Offenbarung. Antiker Gnostizismus, Franz von Baader, Schelling]

Bos, A. P., 2003, In : Philosophia Reformata. 68, p. 169-173

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P.L. Metzger (2006) Trinitarian Soundings in Systematic Theology]

van den Brink, G., 2008, In : International Journal of Systematic Theology. 10, p. 230-232

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P. Lautenslager (2001) Kinderen met het syndroom van Down: motorishe ontwikkeling en behandeling]

Groot-Buskop, L. M., 2001, In : Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Metcalf (2005) Anthropology: The Basics]

Eriksen, G. T. H., 2006, In : The Journal of the Royal Anthropological Institute. 12, 3, p. 707-708

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Meuris (2002) Vormen en verklaren: de globale structuur van alledaagse verklarende teksten]

Lagerwerf, L., 2004, In : Nederlandse Taalkunde. 9, 1, p. 82-84

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P. Meurs (2000) De moderne historische stad. Ontwerpen voor vernieuwing en behoud, 1883-1940]

Brouwer, P. A., 2001, In : Archis. 15, 3, p. 98-99

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Natterer. Systematischer Kommentar zur Kritik der reinen Vernunft]

Onnasch, E. O. J., 2004, In : Tijdschrift voor Filosofie. 66, p. 356-357

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P.P. Kirschenmann. Science, Nature and Ethics]

Koster, E., 2002, In : Tijdschrift voor Filosofie. 64, 1, p. 184-185

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

[Review of: P. Rijpkema, G. van Donselaar e.a.. Als vuur. Opstellen voor Govert den Hartogh ter gelegenheid van zijn emeritaat]

Storm, F. M. & Zwart, J., 2011, In : Netherlands Journal of Legal Philosophy. 40, 2, p. 173-176

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review

File

[Review of: P. Rühmkorf. Wenn ich mal richtig ICH sag...]

Schlösser, C., 2006, In : Deutsche Bücher. H. 3, p. 223-225

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewProfessional

-- [Review of: P. Sands (1995) Greening International Law]

Denters, H. M. G., 1995, In : Netherlands International Law Review. 42, 2, p. 333-335

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article review